Sturbridge

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

300 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Sturbridge
XEM BẢN ĐỒ

183 Main Street
 • Ở Yarmouth
 • West Yarmouth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477466}} VND {{pricestrTa_477466}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477466}}
95 Chase Avenue
 • Gần Bãi biển Pleasant Road
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461403}} VND {{pricestrTa_461403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461403}}
141 Great Neck Rd South
 • Gần Old Indian Meetinghouse
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477463}} VND {{pricestrTa_477463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477463}}
134 Menauhant Road
 • Gần Bãi biển Menauhant
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385510}} VND {{pricestrTa_385510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385510}}
371 Main Street
 • Gần Làng Sturbridge cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385680}} VND {{pricestrTa_385680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385680}}
412 Main St, Route 28
 • Ở Yarmouth
 • West Yarmouth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478381}} VND {{pricestrTa_478381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478381}}
55 Commercial Street
 • Gần Đài tưởng niệm Ngư dân
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494681}} VND {{pricestrTa_494681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494681}}
529 Chestnut Street
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386689}} VND {{pricestrTa_386689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386689}}
506 Stockbridge Road
 • Gần khu trượt tuyết
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403756}} VND {{pricestrTa_403756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403756}}
910 Cold Spring Road
 • Gần Viện Nghệ thuật Sterling và Francine Clark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534435}} VND {{pricestrTa_534435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534435}}
50 Amory Street (unit 2)
 • Ở Quảng trường Inman
 • Cambridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497351}} VND {{pricestrTa_497351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497351}}
1800 Soldiers Field Road
 • Gần Cao đẳng Boston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506814}} VND {{pricestrTa_506814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506814}}
1330 Boylston St.
 • Gần Fenway Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440856}} VND {{pricestrTa_440856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440856}}
180 Brookline Avenue
 • Gần Fenway Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437325}} VND {{pricestrTa_437325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437325}}
250 Kendall Street
 • Ở Đông Cambridge
 • Cambridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440871}} VND {{pricestrTa_440871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440871}}
160 Cambridge Park Drive
 • Gần Nhà hát Somerville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504679}} VND {{pricestrTa_504679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504679}}
100 Arlington St.
 • Gần Vườn Công cộng Boston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473575}} VND {{pricestrTa_473575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473575}}
45 Surf Drive
 • Gần Bãi biển Surf Drive
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385488}} VND {{pricestrTa_385488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385488}}
657 W Main Street
 • Gần Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Barnstable
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466542}} VND {{pricestrTa_466542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466542}}
30 North Beach Street
 • Gần Nhà Jethro Coffin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439216}} VND {{pricestrTa_439216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439216}}
1 Longfellow Place
 • Gần TD Garden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440864}} VND {{pricestrTa_440864}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440864}}
175 Blossom Street
 • Gần TD Garden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440869}} VND {{pricestrTa_440869}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440869}}
3 Foxhollow Drive Route 7
 • Gần Dinh thự The Mount
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526256}} VND {{pricestrTa_526256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526256}}
81 S Huntington Ave
 • Gần Viện Ung thư Dana-Farber
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406918}} VND {{pricestrTa_406918}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406918}}
285 Third Street
 • Ở Đông Cambridge
 • Cambridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437329}} VND {{pricestrTa_437329}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437329}}
350 Third Street
 • Gần Viện Công nghệ Massachusetts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440872}} VND {{pricestrTa_440872}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440872}}
34 Black Bear Drive
 • Gần Đại học Brandeis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502556}} VND {{pricestrTa_502556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502556}}
220 Alewife Brook Parkway
 • Gần Quảng trường Harvard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507691}} VND {{pricestrTa_507691}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507691}}
1834 Revere Beach Pkwy
 • Gần <b>Trung tâm Giải trí LEGOLAND</b>® Discovery Center Boston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529969}} VND {{pricestrTa_529969}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529969}}
36 River Street
 • Gần Cao đẳng Bentley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473670}} VND {{pricestrTa_473670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473670}}
209 Essex Street
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Witch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527720}} VND {{pricestrTa_527720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527720}}
40-42 Dow Street
 • Gần Nhà hát Salem
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526440}} VND {{pricestrTa_526440}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526440}}
824 Main Street, Route 28
 • Gần Bến phà đảo Queen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435225}} VND {{pricestrTa_435225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435225}}
14 Mechanic St
 • Gần Westville Recreation Area
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428995}} VND {{pricestrTa_428995}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428995}}
Harrison Avenue and Herald
 • Gần Nhà hát Ô-pê-ra Boston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521835}} VND {{pricestrTa_521835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521835}}
Newbury Street and Fairfield St
 • Gần Trung tâm Hội nghị Hynes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521737}} VND {{pricestrTa_521737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521737}}
421 Old Wharf Rd
 • Gần Nhà hát Harwich Junior
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385269}} VND {{pricestrTa_385269}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385269}}
Arch Street and Summer st
 • Gần Boston Common
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521942}} VND {{pricestrTa_521942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521942}}
Western Avenue and Putnam Ave
 • Gần Quảng trường Harvard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521875}} VND {{pricestrTa_521875}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521875}}
Columbus Ave, Rutland Square
 • Gần Copley Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542457}} VND {{pricestrTa_542457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542457}}
435 Laurel St
 • Gần Bảo tàng Hoạt hình Animagic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382978}} VND {{pricestrTa_382978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382978}}
18 Washington Square W
 • Gần Salem Common
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426275}} VND {{pricestrTa_426275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426275}}
Milk Street and Batterymarch st
 • Gần Chợ Faneuil Hall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_521780}} VND {{pricestrTa_521780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521780}}
115 Route 28
 • Ở Yarmouth
 • West Yarmouth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432639}} VND {{pricestrTa_432639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432639}}
231 River Street
 • Gần Mass MoCA
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383625}} VND {{pricestrTa_383625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383625}}
300 khách sạn Sturbridge
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Sturbridge
Địa điểm khách sạn Sturbridge
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Sturbridge
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ