Tagaytay

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

75 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Tagaytay
XEM BẢN ĐỒ

Brgy. Iruhin Central Calamba RoadTagaytay City
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225716}} VND {{pricestrTa_225716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225716}}
Tagaytay Calamba Road
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225721}} VND {{pricestrTa_225721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225721}}
Km. 72 Batulao
 • Gần Nhà thờ Caleruega
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412288}} VND {{pricestrTa_412288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412288}}
Zone IIBrgy. San JoseTagaytay 4120
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104278}} VND {{pricestrTa_104278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104278}}
Olivarez Plaza, E. Aguinaldo Hi-way, Aguinaldo Highway
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426841}} VND {{pricestrTa_426841}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426841}}
Km 58 Maharlika East Aguinaldo Highway
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225717}} VND {{pricestrTa_225717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225717}}
Lot 7-V Emilio Aguinaldo Highway, Silang Junctiion South
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445827}} VND {{pricestrTa_445827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445827}}
Magallanes Drive, Brgy, Maitim II, West
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406139}} VND {{pricestrTa_406139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406139}}
Nasugbu Highway, Silang Crossing East
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510123}} VND {{pricestrTa_510123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510123}}
Barrio Sungay West Cavite
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425957}} VND {{pricestrTa_425957}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425957}}
9030-B Foggy Heights Subdivision, East Aguinaldo Highway
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514453}} VND {{pricestrTa_514453}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514453}}
KM 68 Pinesville, Nasugbu Highway
 • Gần Sân golf Spendido
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493558}} VND {{pricestrTa_493558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493558}}
Arnoldus Road, Brgy Maitim II East
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460222}} VND {{pricestrTa_460222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460222}}
Km. 58 Gen. Aguinaldo Highway, Maharlika West
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436801}} VND {{pricestrTa_436801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436801}}
KM 68.9 Tagaytay-Nasugbu Highway
 • Gần Sân golf Spendido
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_349075}} VND {{pricestrTa_349075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_349075}}
3500 Calamba Road, Sungay East
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444868}} VND {{pricestrTa_444868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444868}}
730 A Calamba Road, Brgy San Jose, (near Citiland Prime Residences)
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476200}} VND {{pricestrTa_476200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476200}}
Amadeo Road, Barangay Kaybagal North
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395992}} VND {{pricestrTa_395992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395992}}
Tagaytay Rotonda, Brgy. San Jose
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502185}} VND {{pricestrTa_502185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502185}}
Km 65
 • Ở Tagaytay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488311}} VND {{pricestrTa_488311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488311}}
Cityland Bldg Tagaytay Prime Residence, Tagayaty-Calamba Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459807}} VND {{pricestrTa_459807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459807}}
Sta Rosa, Brgy. Francisco
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479111}} VND {{pricestrTa_479111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479111}}
Mahogany Ave, Tagaytay Heights Subdv. Located in The Junction Tagaytay
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541454}} VND {{pricestrTa_541454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541454}}
730-B 2/F Calamba Road, Barangay San Jose
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476195}} VND {{pricestrTa_476195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476195}}
333 Tagaytay - Calamba Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436737}} VND {{pricestrTa_436737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436737}}
Pulong Sagingan, Barangay Maitim II West Cavite
 • Gần Nhà thờ Lourdes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402007}} VND {{pricestrTa_402007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402007}}
Tolentino Road, Tolentino East Tagaytay, Tagaytay - Calamba Road
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443101}} VND {{pricestrTa_443101}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443101}}
316-A Daang Luma, Barangay Kaybagal North
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530818}} VND {{pricestrTa_530818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530818}}
Santa Rosa Hwy. Located in Casa Marcosa B&B
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541465}} VND {{pricestrTa_541465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541465}}
KM 72 Tagaytay-Nasugbu Highway, Nasugbu, Batangas
 • Gần Nhà thờ Caleruega
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494529}} VND {{pricestrTa_494529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494529}}
BGY Iruhin Central, Calamba Road
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476252}} VND {{pricestrTa_476252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476252}}
3205 Hi-Way West Calamba Road
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544197}} VND {{pricestrTa_544197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544197}}
Km.58, Gen. Emilio Aguinaldo Highway, Brgy. Maharlika East
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400106}} VND {{pricestrTa_400106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400106}}
Barangay Bagong Tubig
 • Ở Tagaytay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470206}} VND {{pricestrTa_470206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470206}}
185 Aguinaldo Highway, Maharlika East
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492702}} VND {{pricestrTa_492702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492702}}
Mahogany Avenue (now JP Rizal)
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479418}} VND {{pricestrTa_479418}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479418}}
Tagaytay-Santa Rosa Road, Francisco
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488494}} VND {{pricestrTa_488494}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488494}}
200 Isabella St. Ronquillo Compound, Maharlika East
 • Gần Đường đi dạo Summit Ridge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500019}} VND {{pricestrTa_500019}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500019}}
9061 Gen. Emilio Aguinaldo Hwy, Maitim 2 East
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489007}} VND {{pricestrTa_489007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489007}}
Km. 58 Emilio Aguinaldo Highway, Maharlika East
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469283}} VND {{pricestrTa_469283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469283}}
635 Kaybagal South Lakeview Subdivision
 • Ở Tagaytay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554977}} VND {{pricestrTa_554977}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554977}}
16a Foggy Heights
 • Gần Trung tâm Thương mại Ayala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514393}} VND {{pricestrTa_514393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514393}}
Lot 7, Ridge View Subdivision, Barangay Iruhin
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450907}} VND {{pricestrTa_450907}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450907}}
General Emilio Aguinaldo Highway, Luksuhin Ilaya, Alfonso
 • Gần Sân golf Spendido
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529326}} VND {{pricestrTa_529326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529326}}
Lagusan Road, Tolentino East
 • Gần Khu dã ngoại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477662}} VND {{pricestrTa_477662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477662}}
75 khách sạn Tagaytay
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Tagaytay
Tiện ích khách sạn Tagaytay
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ