Taichung

Thứ tư 21-03 → Thứ năm 22-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

21-03-2018

Thứ tư

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Taichung
XEM BẢN ĐỒ

No. 22, Section 1, Meicun Road, West District
 • Gần Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia
{{pricestr_475617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475617}}
No. 68, Section 2, Taiwan Blvd.
 • Gần Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia
{{pricestr_411232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411232}}
No.22, Jinxiang St., North Dist.
 • Gần Chùa Bảo Giác
{{pricestr_509966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509966}}
No.11, Ln. 270, Sec. 2, Xitun Rd. Xitun Dist.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_413044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413044}}
No.14, Alley 12, Lane 76, Xi'an Street, Xitun District
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_419166}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419166}}
No.10, Lianwu Rd., East Dist.
 • Gần Công viên Đài Trung
{{pricestr_516935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516935}}
No.150, Zhongxiao Rd. South Dist.
 • Ở Quận Nam
 • Đài Trung
 • Đài Chung
{{pricestr_511148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511148}}
No. 166, Yizhong Street, Bei District
 • Gần Chùa Bảo Giác
{{pricestr_419188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419188}}
No.35, W. 5th Aly. Huaxia Ln. Xitun Dist.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_413058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413058}}
No.158, Sec. 4, Fuxing Rd., East Dist.
 • Ở Quận Đông
 • Đài Chung
{{pricestr_415888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415888}}
No. 133, Sec. 4, Fuxing Rd., East Dist
 • Ở Quận Đông
 • Đài Chung
{{pricestr_408197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408197}}
No.166, Jiguang St., Central Dist.
 • Gần Công viên Đài Trung
{{pricestr_419139}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419139}}
No.160, Hoping St., East Dist.
 • Ở Quận Đông
 • Đài Chung
{{pricestr_415252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415252}}
7-11/F, No. 92, Section 2, Shuangshi Rd, North District
 • Gần Chùa Bảo Giác
{{pricestr_459879}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459879}}
One
532 Ying-tsai Road
 • Gần Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia
{{pricestr_104326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104326}}
No. 532, Ying Tsai Road, West District, 403 Taichung, Taiwan
 • Cách trung tâm mua sắm Park Lane Eslite Mall 3 phút đi bộ
 • Cách Cách Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia 900m
 • Cách chợ đêm second Đài Trung 14 phút lái xe
{{pricestr_377744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_377744}}
No.320, Zhongshan Rd., Central Dist.
 • Gần Công viên Đài Trung
{{pricestr_528042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528042}}
No. 666, Sec. 2 Taiwan Boulevard
 • Gần Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia
{{pricestr_389600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389600}}
No. 3-1, Zhongshan Rd., Central Dist.
 • Gần Công viên Đài Trung
{{pricestr_411922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411922}}
No.552, Sec. 3, Taiwan Blvd., Xitun Dis
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_412982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412982}}
No.512, Yingcai Rd. West Dist.
 • Gần Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia
{{pricestr_508321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508321}}
10F.,No.185, Sec. 1,Zhonghua Rd. Central Dist.
 • Gần Công viên Đài Trung
{{pricestr_507568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507568}}
No.35, Alley 12, Lane 297-8, Sec. 2, Situn Rd. Situn Dist.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_408106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408106}}
50 Liuyang EastBeitunTaichung
 • Ở Quận Bắc Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_194011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194011}}
No.333 Zhung Ming South Road,
 • Ở Quận phía Tây
 • Đài Chung
{{pricestr_429425}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429425}}
No. 84, Sec. 1, Shen Yang Rd. Peitun District
 • Ở Quận Bắc Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_451776}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451776}}
No.738-1, Zhongzheng Rd., Wufeng Dist.
 • Gần Bảo tàng động đất 921 Đài Loan
{{pricestr_460176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460176}}
7F., No.96, Wuquan Rd., West District
 • Ở Quận phía Tây
 • Đài Chung
{{pricestr_483604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483604}}
No.242-33, Sec. 2, Qinghai Rd.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_451389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451389}}
No. 441, Sec. 3, Taiwan Blvd.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_412963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412963}}
No.493, Sec. 3, Liming Rd. Situn District
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_476394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476394}}
No. 63, Sec.1, Zhongqing Rd. North District
 • Ở Quận Bắc
 • Đài Chung
{{pricestr_530418}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530418}}
No. 245, Shizheng Rd, Xitun District
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_418558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418558}}
No.8, Aly. 1, Ln. 556, Sec. 3, Taiwan Blvd. Xitun Dist.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_413079}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413079}}
No.11, Zhongzheng Rd., Central Dist.
 • Gần Công viên Đài Trung
{{pricestr_413028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413028}}
No.454, Fuxing Road, Xitun District
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_530641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530641}}
No.568, Shenlin S. Rd. Daya Dist.
 • Ở Đại Nhã
{{pricestr_451756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451756}}
No. 1, Shangdun Rd., Xitun Dist.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_489412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489412}}
No. 56, Ln. 33, Fuxing N 3rd St., Xitun Dist.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_421295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421295}}
No. 188, Zhishan Rd., Xitun District
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_506827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506827}}
No.99, Chaofu Rd.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_440941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440941}}
No.26, Zhongshan Road, Central District
 • Gần Công viên Đài Trung
{{pricestr_493623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493623}}
78-3, Sec. 3, Taichung Kang Rd.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_223786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223786}}
No.411, Sec. 2, Gongyi Rd. Nantun Dist.
 • Ở Quận Nam Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_451937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451937}}
No. 275-2, Sec.2, Xitun Rd, Xitun Dist.
 • Ở Quận Tây Đồn
 • Đài Chung
{{pricestr_434260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434260}}
290 khách sạn Taichung

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ