Tainan

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Tainan
XEM BẢN ĐỒ

Dongping Road no.131
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_462827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462827}}
Zhongxiao St. and Kangle St. West Central Dist
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_516745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516745}}
Ln. 108, Weimin St.
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_447762}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447762}}
6F.-1, No.2, Wennan 1st St., South Dist.
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_522713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522713}}
Weimin St. and Ln. 82, Zhongshan Rd, West Central Dist
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_435300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435300}}
Weimin St and Ln. 82 Zhongshan Rd
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_447765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447765}}
Weimin St., and Ln. 82 Zhongshan Rd W
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_435286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435286}}
No.10 Lane 77, Zhengxing Street, Zhongxi District
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_439616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439616}}
No.347-1, Zhongzheng N. Rd. Yongkang Dist.
 • Ở Vĩnh Khang
 • Đài Nam
{{pricestr_441319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441319}}
No.2, Aly. 14, Ln. 85,Sec.1, Fuqian Rd. West Central Dist.
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_459247}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459247}}
No 18 Zun Wang Road
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_225185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225185}}
No.13, Aly. 17, Ln. 606, Anping Rd. Anping Dist.
 • Gần Đền Ôn Châu
{{pricestr_529613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529613}}
No.2, Lane 39, Section 3, Zhongyi Road
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_489133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489133}}
No.23, Guangxian St. West Central Dist.
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_467752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467752}}
No.368, Sec. 1, Zhonghua E. Rd. East Dist.
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_434290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434290}}
No.90, Yuxue Rd. East Dist.
 • Gần Trung tâm Thương mại T.S.Dream Mall
{{pricestr_466259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466259}}
No.60, Chenggong Rd., North Dist.
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_458144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458144}}
No 1 Lane 336 Sec 3 Chung-Hua E. Road
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_129324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129324}}
No 1 Heyi Rd, West Central Dist
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_425121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425121}}
No. 96, Chenggong Road, North District
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_458141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458141}}
660, Sec 1, Shi Men Road
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_389556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389556}}
No.1068, Gongyuan Rd, North Dist
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_509757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509757}}
No.153, Anbei Rd., Anping Dist.
 • Gần Pháo đài Cổ An Bình
{{pricestr_511835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511835}}
No. 576, Section 1, Ximen Rd. West Central District
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_532036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532036}}
No.22, Ln. 108, Xinyi St., West Central
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_458142}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458142}}
No.148, Youai St., West Central Dist.
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_460377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460377}}
8F. No.76, Sec. 2, Minsheng Rd. West Central Dist.
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_473713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473713}}
No.77, Chenggong Rd, West Central Dist
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_480145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480145}}
5F, No.174, Changbei St, North Dist.
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_521293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_521293}}
No.28, Guanziling, Baihe Dist.
 • Ở Bạch Hạc
 • Đài Nam
{{pricestr_471561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471561}}
No 15, Lane 104, Yanping St. Anping Dist.
 • Gần Phố cổ Pháo đài An Bình
{{pricestr_546246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546246}}
No.349, Youai St. West Central Dist
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_470310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470310}}
No.39, Guanting Street
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_486485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486485}}
No. 3, Alley 35, Lane 249, Kaiyuan Road
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_509899}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509899}}
No.2, Gonghou St., West Central Dist.,
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_542720}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542720}}
No.18-1, Ln. 487, Gongyuan Rd, North Dist.
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_468751}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468751}}
9F, No. 343, Chenggong Rd. West-central District
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_427958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427958}}
No. 20, Lane 46, Section 1, Datong Road, West Dist
 • Gần Đền Khổng Tử
{{pricestr_548208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548208}}
No.77, Yeong Hwa 5th Street
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_461795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461795}}
No 70, Gubao St., Anping Dist
 • Gần Old Tait & Co. Merchant House
{{pricestr_436643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436643}}
No.6, Aly. 3, Ln. 13, Yunhe Rd. Anping District
 • Gần Miếu Shou Gong
{{pricestr_459854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459854}}
No.1, Gonghou St., West Central Dist.,
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_542728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542728}}
No.299, Sec. 2, Minsheng Rd. West Central Dist.
 • Ở Trung tâm Đài Nam
 • Đài Nam
{{pricestr_453207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453207}}
No.114, Chenggong Rd., North Dist
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_450406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450406}}
No.132, Sec. 2, Zhongyi Rd., West Central Dist.
 • Gần Xích Khám Lâu
{{pricestr_497399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497399}}
283 khách sạn Tainan
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ