Taoyuan

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

34 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Taoyuan
XEM BẢN ĐỒ

No.154 Taoying Rd
 • Ở Trung tâm thành phố Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225789}} VND {{pricestrTa_225789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225789}}
122 Shuang Feng Road
 • Ở Trung tâm thành phố Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225788}} VND {{pricestrTa_225788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225788}}
No.95, Fuxing Rd., Taoyuan Dist
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476075}} VND {{pricestrTa_476075}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476075}}
No.55, Sec. 3, Sanmin Rd
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484842}} VND {{pricestrTa_484842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484842}}
No. 25, Tianxiang 7th Street
 • Ở Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455989}} VND {{pricestrTa_455989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455989}}
No. 107, Minsheng Rd.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384648}} VND {{pricestrTa_384648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384648}}
200 Sec. 1, Dasing W. Road
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393892}} VND {{pricestrTa_393892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393892}}
11F. No.51, Zhongshan E. Rd. Taoyuan Dist.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522701}} VND {{pricestrTa_522701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522701}}
8F, No. 30, Section 1, Chenggong Rd
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485966}} VND {{pricestrTa_485966}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485966}}
No.703, Zhongzheng Rd.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459189}} VND {{pricestrTa_459189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459189}}
Taoying Road 398Taoyuan
 • Gần Công viên Văn hóa The Jiangs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343470}} VND {{pricestrTa_343470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343470}}
No 84, Longshou Street, Bade
 • Ở Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460376}} VND {{pricestrTa_460376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460376}}
No. 269 Daxing Road
 • Ở Trung tâm thành phố Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109764}} VND {{pricestrTa_109764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109764}}
No. 1039 Chuenr Road
 • Ở Trung tâm thành phố Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_129319}} VND {{pricestrTa_129319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_129319}}
8F., No.56, Jhongjheng Rd.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456363}} VND {{pricestrTa_456363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456363}}
No.476, Nanping Rd.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459092}} VND {{pricestrTa_459092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459092}}
No.5,Chaoyang St .
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441061}} VND {{pricestrTa_441061}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441061}}
151 Fuxing Road
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450199}} VND {{pricestrTa_450199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450199}}
No.24, Jieshou Road
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401121}} VND {{pricestrTa_401121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401121}}
300 Chuang Ching Road Sec 1
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_182748}} VND {{pricestrTa_182748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_182748}}
No.721, Jingguo Rd., Taoyuan Dist
 • Tại khu "Strip"
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546492}} VND {{pricestrTa_546492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546492}}
No.7, Ln. 48, Zhongzheng Rd.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441028}} VND {{pricestrTa_441028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441028}}
No.20 Yule St.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464177}} VND {{pricestrTa_464177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464177}}
No.191, Sec. 2, Daxing W. Rd
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528467}} VND {{pricestrTa_528467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528467}}
No.27, Ln. 80, Sec. 2, Daxing W. Rd, Taoyuan Dist.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459233}} VND {{pricestrTa_459233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459233}}
9F., No.96, Fuxing Rd.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410933}} VND {{pricestrTa_410933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410933}}
No.6-8, Lane 1216 Yong'an Road
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459207}} VND {{pricestrTa_459207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459207}}
5F, No.12, Zhonghua Road
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471749}} VND {{pricestrTa_471749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471749}}
No.18, Baoqing Rd., Taoyuan Dist.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486366}} VND {{pricestrTa_486366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486366}}
No. 98, Boai Road
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400786}} VND {{pricestrTa_400786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400786}}
No.98, Fuxing Rd., Taoyuan City
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428518}} VND {{pricestrTa_428518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428518}}
No.721, Jingguo Rd.
 • Ở Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459171}} VND {{pricestrTa_459171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459171}}
No. 22, Fuxing Road
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462071}} VND {{pricestrTa_462071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462071}}
No. 116, Daxing West Road, Section 1, Taoyuan Dist.
 • Ở Trung tâm Đào Viên
 • Huyện Đào Viên
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462583}} VND {{pricestrTa_462583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462583}}
34 khách sạn Taoyuan
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Taoyuan
Tiện ích khách sạn Taoyuan
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ