Thira (Fira)

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

589 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Thira (Fira)
XEM BẢN ĐỒ

Fira town
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441827}} VND {{pricestrTa_441827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441827}}
Oia
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450984}} VND {{pricestrTa_450984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450984}}
Oia Village
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488619}} VND {{pricestrTa_488619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488619}}
Fira Town
 • Gần Bảo tàng Tiền sử Thira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515086}} VND {{pricestrTa_515086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515086}}
Caldera CliffsFiraSantorini84700
 • Gần Bảo tàng Tiền sử Thira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27046}} VND {{pricestrTa_27046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27046}}
Imerovigli
 • Ở Imerovigli
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435523}} VND {{pricestrTa_435523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435523}}
Off Main Street, Imerovíglion
 • Ở Imerovigli
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435524}} VND {{pricestrTa_435524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435524}}
Imerovigli
 • Gần Bãi biển Vourvoulos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517056}} VND {{pricestrTa_517056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517056}}
1.5 Km Agia Irini,Fira
 • Ở Fira
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187868}} VND {{pricestrTa_187868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187868}}
Vattou Street, Imerovigli
 • Ở Imerovigli
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455366}} VND {{pricestrTa_455366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455366}}
Imerovigli
 • Ở Imerovigli
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422180}} VND {{pricestrTa_422180}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422180}}
Kato Fira, Fira
 • Gần Bảo tàng Tiền sử Thira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479007}} VND {{pricestrTa_479007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479007}}
Fira
 • Gần Bảo tàng Tiền sử Thira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434834}} VND {{pricestrTa_434834}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434834}}
Fira Town
 • Gần Bảo tàng Tiền sử Thira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34041}} VND {{pricestrTa_34041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34041}}
Traditional village of Messaria
 • Ở Messaria
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481653}} VND {{pricestrTa_481653}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481653}}
Agia Paraskevi Monolithos
 • Ở Agia Paraskevi
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483014}} VND {{pricestrTa_483014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483014}}
Oia
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432824}} VND {{pricestrTa_432824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432824}}
Agios Nikolaos, Oia
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494078}} VND {{pricestrTa_494078}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494078}}
Imerovigli
 • Ở Imerovigli
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434486}} VND {{pricestrTa_434486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434486}}
Pyrgos
 • Ở Pyrgos
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449614}} VND {{pricestrTa_449614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449614}}
Fira
 • Gần Bảo tàng Tiền sử Thira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396036}} VND {{pricestrTa_396036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396036}}
Oia village
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502033}} VND {{pricestrTa_502033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502033}}
Oia
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473543}} VND {{pricestrTa_473543}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473543}}
Thira Town
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522261}} VND {{pricestrTa_522261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522261}}
Fira Main Street
 • Gần Bảo tàng Tiền sử Thira
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407309}} VND {{pricestrTa_407309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407309}}
Perissa
 • Ở Perissa
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426953}} VND {{pricestrTa_426953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426953}}
Akrotiri
 • Ở Akrotiri
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497083}} VND {{pricestrTa_497083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497083}}
Oia
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538593}} VND {{pricestrTa_538593}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538593}}
Oia
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538611}} VND {{pricestrTa_538611}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538611}}
Oia city
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424996}} VND {{pricestrTa_424996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424996}}
Firostefani
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412558}} VND {{pricestrTa_412558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412558}}
Fira
 • Gần Đảo Wine Museum Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416784}} VND {{pricestrTa_416784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416784}}
Pori Beach, Imerovigli
 • Ở Imerovigli
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483406}} VND {{pricestrTa_483406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483406}}
Pyrgos Kallistis
 • Ở Pyrgos
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481584}} VND {{pricestrTa_481584}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481584}}
Akrotiri
 • Ở Akrotiri
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454295}} VND {{pricestrTa_454295}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454295}}
Next to the Laografik Museum
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_346644}} VND {{pricestrTa_346644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_346644}}
Ep. Odos Pyrgou - Ormou Perissis, Messaria
 • Ở Messaria
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544388}} VND {{pricestrTa_544388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544388}}
ThiraSantorini 84700
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_201782}} VND {{pricestrTa_201782}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_201782}}
Messaria
 • Ở Messaria
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533405}} VND {{pricestrTa_533405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533405}}
ThiraSantorini 84700
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_201779}} VND {{pricestrTa_201779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_201779}}
Thira
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474287}} VND {{pricestrTa_474287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474287}}
Oia
 • Ở Oia
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477578}} VND {{pricestrTa_477578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477578}}
Kontochori Fira
 • Gần Bảo tàng khảo cổ học
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462090}} VND {{pricestrTa_462090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462090}}
Imerovigli
 • Ở Imerovigli
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469374}} VND {{pricestrTa_469374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469374}}
84700 Thira
 • Ở Fira
 • Santorini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30848}} VND {{pricestrTa_30848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30848}}
589 khách sạn Thira (Fira)

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ