Torremolinos

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

64 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Torremolinos
XEM BẢN ĐỒ

Calle Obispo Juan Alonso, 4
 • Gần Aqualand Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385353}} VND {{pricestrTa_385353}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385353}}
Paseo Maritimo S/n
 • Gần Bãi biển Bajondillo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47824}} VND {{pricestrTa_47824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47824}}
Salvador Allende 45
 • Gần Sea-Life
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14672}} VND {{pricestrTa_14672}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14672}}
Avda Salvador Allende 39
 • Gần Bãi biển El Saltillo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27897}} VND {{pricestrTa_27897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27897}}
Avda De Sorolla 7
 • Gần Aqualand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14659}} VND {{pricestrTa_14659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14659}}
C / Continental, No. 2
 • Gần Bãi biển Los Alamos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393974}} VND {{pricestrTa_393974}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393974}}
Paseo Maritimo 11- Playa De Bajondillo
 • Gần Quảng trường Costa del Sol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358892}} VND {{pricestrTa_358892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358892}}
Plaza de la Independencia, 12
 • Ở Torremolinos City Centre
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490602}} VND {{pricestrTa_490602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490602}}
Paseo del Colorado, 29
 • Gần Trung tâm Văn hóa Ruiz Pablo Picasso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515070}} VND {{pricestrTa_515070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515070}}
Avenida Carlota Alessandri, 180
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388545}} VND {{pricestrTa_388545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388545}}
Las Mercedes S N
 • Gần Aqualand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_16850}} VND {{pricestrTa_16850}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_16850}}
Calle Príncipe Faisal de Arabia Saudi, 9
 • Gần Trung tâm Văn hóa Ruiz Pablo Picasso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517988}} VND {{pricestrTa_517988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517988}}
Avenida de las Mercedes, 22
 • Ở Torremolinos City Centre
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388346}} VND {{pricestrTa_388346}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388346}}
Av de Isabel Manoja, 9
 • Ở Torremolinos City Centre
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383635}} VND {{pricestrTa_383635}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383635}}
Stret Sierra de Guadarrama s/n
 • Gần Aqualand
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21462}} VND {{pricestrTa_21462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21462}}
Avenida Del Lido
 • Gần Plaza Costa del Sol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14671}} VND {{pricestrTa_14671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14671}}
Calle Miami, 5
 • Gần La Carihuela
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385937}} VND {{pricestrTa_385937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385937}}
Paseo del Colorado, 42
 • Gần Aqualand Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386903}} VND {{pricestrTa_386903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386903}}
Calle MiamiLa Carihuela29620 Torremolinos
 • Gần La Carihuela
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44725}} VND {{pricestrTa_44725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44725}}
CALLE RIO BALAZOTE 4
 • Gần Giáo xứ San Miguel Archangel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428241}} VND {{pricestrTa_428241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428241}}
Calle Cauce, s/n
 • Ở Torremolinos City Centre
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395259}} VND {{pricestrTa_395259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395259}}
Avd. de Espana, 1-3 y 5, Playa de Montemar
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398719}} VND {{pricestrTa_398719}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398719}}
Calle Pasaje del Bajondillo, 7, Playa del Bajondillo
 • Gần Giáo xứ San Miguel Archangel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439404}} VND {{pricestrTa_439404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439404}}
Paseo Maritimo,47
 • Gần Trung tâm Văn hóa Ruiz Pablo Picasso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386928}} VND {{pricestrTa_386928}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386928}}
Salvador Allende, 5129620 TorremolinosMálaga
 • Gần Sea-Life
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14674}} VND {{pricestrTa_14674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14674}}
Avenida Carlota Alessandri, 94
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403699}} VND {{pricestrTa_403699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403699}}
Camino de los Fresnos, 9
 • Gần Trung tâm triển lãm thương mại và hội nghị
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389284}} VND {{pricestrTa_389284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389284}}
Calle del Bajondillo, 57
 • Gần Trung tâm Văn hóa Ruiz Pablo Picasso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385936}} VND {{pricestrTa_385936}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385936}}
Paseo Maritimo, 79
 • Gần Bãi biển Los Alamos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409108}} VND {{pricestrTa_409108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409108}}
Calle del Tropico, 6
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385586}} VND {{pricestrTa_385586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385586}}
Paseo Maritimo s/n
 • Gần Giáo xứ San Miguel Archangel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392685}} VND {{pricestrTa_392685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392685}}
Calle de los Nidos, 23
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385935}} VND {{pricestrTa_385935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385935}}
Calle Carmen, 43
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406954}} VND {{pricestrTa_406954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406954}}
Paseo Colorado 26
 • Gần Bãi biển Bajondillo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358893}} VND {{pricestrTa_358893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358893}}
Calle Emilio Esteban, 1, Edificio Madrid 1 - La Nogalera
 • Ở Torremolinos City Centre
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500815}} VND {{pricestrTa_500815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500815}}
Calle Sierra Guadarrama D, 8
 • Gần Trung tâm triển lãm thương mại và hội nghị
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480543}} VND {{pricestrTa_480543}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480543}}
Centurion y Cordoba, 3
 • Gần Trung tâm Văn hóa Ruiz Pablo Picasso
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402211}} VND {{pricestrTa_402211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402211}}
Calle Peligro, 15
 • Gần Giáo xứ San Miguel Archangel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401642}} VND {{pricestrTa_401642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401642}}
Paseo Maritimo
 • Gần Calle San Miguel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_14673}} VND {{pricestrTa_14673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_14673}}
Pasaje Santa Mónica, 4
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408890}} VND {{pricestrTa_408890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408890}}
Calle Pasaje del Bajondillo 13, Playa Bajondillo
 • Gần Giáo xứ San Miguel Archangel
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542004}} VND {{pricestrTa_542004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542004}}
Calle Carlos Cano, 7, 4-Atico
 • Gần Bãi biển Los Alamos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542898}} VND {{pricestrTa_542898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542898}}
Calle de los Nidos, 7 , La carihuela
 • Ở Carihuela
 • Torremolinos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433105}} VND {{pricestrTa_433105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433105}}
Avda. Carlota Alessandri 19229620 Torremolinos
 • Gần Bãi biển El Saltillo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34703}} VND {{pricestrTa_34703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34703}}
Various Addresses
 • Gần Synagogue
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452885}} VND {{pricestrTa_452885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452885}}
64 khách sạn Torremolinos

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ