Washington D.C.

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

164 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Washington D.C.
XEM BẢN ĐỒ

800 Florida Avenue NE
 • Gần Thủy cung Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_148266}} VND {{pricestrTa_148266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_148266}}
10 Thomas Circle NW
 • Gần Quảng trường Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30903}} VND {{pricestrTa_30903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30903}}
2401 M Street NW
 • Gần Đại học George Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381822}} VND {{pricestrTa_381822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381822}}
806 15th St Nw
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28960}} VND {{pricestrTa_28960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28960}}
14th St & K St. NW
 • Gần Thủy cung Quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20659}} VND {{pricestrTa_20659}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20659}}
1200 16th St NW
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137589}} VND {{pricestrTa_137589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137589}}
1100 Pennsylvania Avenue Northwest
 • Gần Nhà hát Ford's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493900}} VND {{pricestrTa_493900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493900}}
1731 New Hampshire Ave Nw
 • Gần Công viên Đồi Meridian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19713}} VND {{pricestrTa_19713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19713}}
1733 N St NW
 • Ở Dupont Circle
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382860}} VND {{pricestrTa_382860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382860}}
500 H Street NW
 • Gần Nhà hát Ford's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381336}} VND {{pricestrTa_381336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381336}}
1301 M Street NW
 • Ở Logan Circle
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448252}} VND {{pricestrTa_448252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448252}}
3800 Reservoir Rd NW
 • Gần Công viên Volta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165997}} VND {{pricestrTa_165997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165997}}
733 15th Street NW
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437077}} VND {{pricestrTa_437077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437077}}
701 2nd Street NE
 • Ở Capitol Hill
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533119}} VND {{pricestrTa_533119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533119}}
924 25TH ST NW
 • Gần Hồ bơi Francis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363851}} VND {{pricestrTa_363851}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363851}}
1523 22nd street NWWashington DC 20037
 • Ở Dupont Circle
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198007}} VND {{pricestrTa_198007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198007}}
1425 P Street, NW
 • Ở Logan Circle
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437088}} VND {{pricestrTa_437088}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437088}}
565 Pennsylvania Avenue
 • Gần Nhà hát Ford's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440810}} VND {{pricestrTa_440810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440810}}
1823 L St NW
 • Gần Hồ bơi Francis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142744}} VND {{pricestrTa_142744}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142744}}
2500 PENNSYLVANIA AVE NW
 • Gần Hồ bơi Francis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98684}} VND {{pricestrTa_98684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98684}}
1 Washington Circle NW
 • Gần Đại học George Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_53754}} VND {{pricestrTa_53754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_53754}}
1121 New Hampshire Ave Nw
 • Gần Hồ bơi Francis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35975}} VND {{pricestrTa_35975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35975}}
2221 I Street NW
 • Gần Đại học George Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437073}} VND {{pricestrTa_437073}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437073}}
2505 Wisconsin Ave Nw
 • Ở Công viên Woodley
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28475}} VND {{pricestrTa_28475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28475}}
2500 Calvert St Nw
 • Gần Vườn thú Quốc gia Smithsonian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354381}} VND {{pricestrTa_354381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354381}}
2116 Kalorama Rd NW
 • Ở Dupont Circle
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98701}} VND {{pricestrTa_98701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98701}}
1400 M Street, NW
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382531}} VND {{pricestrTa_382531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382531}}
975 7th Street SW
 • Ở Capitol Hill
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536835}} VND {{pricestrTa_536835}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536835}}
825 10th St NW
 • Gần Nhà hát Ford's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457600}} VND {{pricestrTa_457600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457600}}
2400 M St. NW
 • Gần Đại học George Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473124}} VND {{pricestrTa_473124}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473124}}
425 Massachusetts Ave NW
 • Gần Nhà hát Ford's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437082}} VND {{pricestrTa_437082}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437082}}
2201 N Street NW
 • Gần Đại học George Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440828}} VND {{pricestrTa_440828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440828}}
933 L Street NW
 • Gần Quảng trường Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_173528}} VND {{pricestrTa_173528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_173528}}
1025 15th Street NW
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517107}} VND {{pricestrTa_517107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517107}}
1627 16th St Nw
 • Ở Dupont Circle
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142743}} VND {{pricestrTa_142743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142743}}
1842 16th St Nw
 • Ở Dupont Circle
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142745}} VND {{pricestrTa_142745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142745}}
1440 Rhode Island Ave Nw
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_72395}} VND {{pricestrTa_72395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_72395}}
425 8TH Street NW
 • Gần Nhà hát Ford's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387148}} VND {{pricestrTa_387148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387148}}
4300 Military Rd Nw
 • Gần Trung tâm Thương mại Shops at Wisconsin Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338535}} VND {{pricestrTa_338535}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338535}}
501 New York Ave NE, Suite A
 • Ở Brentwood
 • Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382403}} VND {{pricestrTa_382403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382403}}
1331 Pennsylvania Avenue NW
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97257}} VND {{pricestrTa_97257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97257}}
10 'I' Street SW
 • Gần Nationals Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19039}} VND {{pricestrTa_19039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19039}}
2800 Pennsylvania Ave Nw
 • Gần Đại học George Washington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_22193}} VND {{pricestrTa_22193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_22193}}
1201 13th St Nw
 • Gần Nhà Trắng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_93438}} VND {{pricestrTa_93438}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_93438}}
901 Massachusetts Ave NW
 • Gần Nhà hát Ford's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417955}} VND {{pricestrTa_417955}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417955}}
164 khách sạn Washington D.C.

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ