Arzachena

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

43 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Arzachena
XEM BẢN ĐỒ

Localita Liscia Di Vacca
 • Ở Liscia di Vacca
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391328}} VND {{pricestrTa_391328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391328}}
Via Ea Bianca, Snc, Baja Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413412}} VND {{pricestrTa_413412}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413412}}
Via Cerbiatta, Porto Cervo
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_425293}} VND {{pricestrTa_425293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_425293}}
Località Pulicinu, Baia Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397763}} VND {{pricestrTa_397763}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397763}}
Località La Conia
 • Gần Công viên nước Aquadream
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402937}} VND {{pricestrTa_402937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402937}}
Vie Tre Monto 1, Baia Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394693}} VND {{pricestrTa_394693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394693}}
Localita Baja Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34832}} VND {{pricestrTa_34832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34832}}
Costa Smeralda, Porto Cervo
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382186}} VND {{pricestrTa_382186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382186}}
Via Nazionale, Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516791}} VND {{pricestrTa_516791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516791}}
Località Baja Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389941}} VND {{pricestrTa_389941}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389941}}
Localita Cala Di Volpe
 • Ở Cala di Volpe
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394839}} VND {{pricestrTa_394839}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394839}}
Strada dei Pini
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523408}} VND {{pricestrTa_523408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523408}}
Località Cala di Volpe, Costa Smeralda, Porto Cervo
 • Gần Câu lạc bộ Gôn Pevero
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402066}} VND {{pricestrTa_402066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402066}}
Via Nazionale snc, Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393261}} VND {{pricestrTa_393261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393261}}
Baja Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394487}} VND {{pricestrTa_394487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394487}}
Via dell Ancora SNC, Localita Porto Cervo
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515005}} VND {{pricestrTa_515005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515005}}
Loc. Cala di Volpe
 • Ở Cala di Volpe
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413448}} VND {{pricestrTa_413448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413448}}
Via Della Conchiglia Golfo Pevero
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407887}} VND {{pricestrTa_407887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407887}}
Localita O Lu Ciaccaru
 • Gần Di tích Khảo cổ Nuraghe la Prisgiona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393293}} VND {{pricestrTa_393293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393293}}
Loc. La Conia Cannigione di Arzachena
 • Gần Công viên nước Aquadream
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399228}} VND {{pricestrTa_399228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399228}}
Viale Costa Smeralda 197
 • Gần Bảo tàng Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392143}} VND {{pricestrTa_392143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392143}}
Loc. Liscia di Vacca, Porto Cervo
 • Gần Sân chơi Gregoland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394554}} VND {{pricestrTa_394554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394554}}
Localita Sottovento, 10, Porto Cervo
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542437}} VND {{pricestrTa_542437}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542437}}
Porto Cervo, loc. Golfo Pevero
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400369}} VND {{pricestrTa_400369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400369}}
Località Liscia di Vacca "Resid. Miata", Porto Cervo
 • Ở Liscia di Vacca
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482734}} VND {{pricestrTa_482734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482734}}
Via Otranto SNC, Costa Smeralda, Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523395}} VND {{pricestrTa_523395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523395}}
7021, Via Nazionale, Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519240}} VND {{pricestrTa_519240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519240}}
Costa Smeralda, Porto Cervo
 • Gần Sân chơi Gregoland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382340}} VND {{pricestrTa_382340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382340}}
Loc Tanca Manna - Fraz Di Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413436}} VND {{pricestrTa_413436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413436}}
Via Cala Romantica, Porto Cervo
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_486933}} VND {{pricestrTa_486933}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_486933}}
Localita Capichera
 • Gần Di tích Khảo cổ Nuraghe la Prisgiona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428858}} VND {{pricestrTa_428858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428858}}
Localita Ancioggiu
 • Gần Đền Nuragic Malchittu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412698}} VND {{pricestrTa_412698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412698}}
Località Micalosu, Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437953}} VND {{pricestrTa_437953}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437953}}
Loc. Cala di Vope, Costa Smeralda
 • Gần Sân chơi Gregoland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382345}} VND {{pricestrTa_382345}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382345}}
Via Sorrento, Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_519261}} VND {{pricestrTa_519261}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_519261}}
Località Pulicinu, Baja Sardinia
 • Gần Công viên nước Aquadream
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403533}} VND {{pricestrTa_403533}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403533}}
Loc. Rena
 • Ở Costa Smeralda
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_80923}} VND {{pricestrTa_80923}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_80923}}
Località Ea Bianca SP 59, per Baja Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435210}} VND {{pricestrTa_435210}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435210}}
Localita' Cala di Volpe
 • Ở Porto Cervo
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390837}} VND {{pricestrTa_390837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390837}}
Via Sa Conca 55, Porto Cervo
 • Gần Sân chơi Gregoland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386388}} VND {{pricestrTa_386388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386388}}
Località La Crucitta, Baja Sardinia
 • Ở Baja Sardinia
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394488}} VND {{pricestrTa_394488}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394488}}
Via Amalfi, Cannigione
 • Ở Cannigione
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398618}} VND {{pricestrTa_398618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398618}}
Via Spargi, 18, Porto Cervo
 • Gần Sân chơi Gregoland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386339}} VND {{pricestrTa_386339}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386339}}
43 khách sạn Arzachena
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ