Italy

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

20255 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Italy
XEM BẢN ĐỒ

Via della Scafa 42200054 Isola SacraFiumicinoRoma
 • Gần Di tích La Mã Ostia Antica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189320}} VND {{pricestrTa_189320}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189320}}
Via Ricasoli 30
 • Gần Nhà thờ Santa Maria del Fiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340252}} VND {{pricestrTa_340252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340252}}
Cannaregio 963
 • Ở Cannaregio
 • Venice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507553}} VND {{pricestrTa_507553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507553}}
Campiello Sant'Agostin 2306
 • Gần Cầu Rialto
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518513}} VND {{pricestrTa_518513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518513}}
Via delle Quattro Fontane 15 Scala B
 • Gần Teatro dell'Opera di Roma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528433}} VND {{pricestrTa_528433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528433}}
Vicolo Scavolino, 61 Int 1
 • Gần Đài phun nước Trevi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500934}} VND {{pricestrTa_500934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500934}}
Via Rasella 53
 • Gần Quảng trường La Mã
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75022}} VND {{pricestrTa_75022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75022}}
Via Francesco Crispi 10
 • Gần Đài phun nước Trevi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413416}} VND {{pricestrTa_413416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413416}}
Via F. Cornaro, 19
 • Ở Gianicolense
 • Rome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419363}} VND {{pricestrTa_419363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419363}}
Via Macao 12
 • Gần Nhà tắm Diocletian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_212902}} VND {{pricestrTa_212902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_212902}}
Via Nazionale 66
 • Gần Galleria Alberto Sordi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_165309}} VND {{pricestrTa_165309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_165309}}
Via Nazionale 31
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389005}} VND {{pricestrTa_389005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389005}}
Largo S. Alfonso, 5
 • Gần Basilica di Santa Maria Maggiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392233}} VND {{pricestrTa_392233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392233}}
Via Augusto Valenzani 5
 • Gần Phòng trưng bày Borghese
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496979}} VND {{pricestrTa_496979}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496979}}
Via dei Mutilati 7 - primo piano, Città Antica
 • Gần Arena di Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450167}} VND {{pricestrTa_450167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450167}}
Via Caio Mario n.8
 • Gần Nhà thờ St. Peter's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457428}} VND {{pricestrTa_457428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457428}}
Via Bergamo 7
 • Gần Phòng trưng bày Borghese
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517155}} VND {{pricestrTa_517155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517155}}
Via degli Orti 17/A
 • Gần Trung tâm Thương mại Arese
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476123}} VND {{pricestrTa_476123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476123}}
Via Rattazzi 63
 • Gần Basilica di Santa Maria Maggiore
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424423}} VND {{pricestrTa_424423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424423}}
Via Jacopo Foroni 8
 • Ở Cittadella
 • Verona
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393505}} VND {{pricestrTa_393505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393505}}
Via S.Giovanni in Valle 14/a
 • Gần Lâu đài St. Peter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408952}} VND {{pricestrTa_408952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408952}}
Circonvallazione Clodia, 169
 • Ở Monte Mario
 • Rome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405862}} VND {{pricestrTa_405862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405862}}
Via Portella Grotte
 • Gần Tu viện Capuchin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402053}} VND {{pricestrTa_402053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402053}}
Lungolago G.Girardi, 6
 • Gần Bảo tàng Đô thị Parisi Valle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403486}} VND {{pricestrTa_403486}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403486}}
Calle Ramo Primo Gregolin 1008
 • Gần Nhà thờ St. Mark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403980}} VND {{pricestrTa_403980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403980}}
Via Germanico 109
 • Gần Nhà thờ St. Peter's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392843}} VND {{pricestrTa_392843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392843}}
Viale Zanzur, 16
 • Gần Tempio Malatestiano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399226}} VND {{pricestrTa_399226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399226}}
Via Gianfilippo Ingrassia, 25
 • Gần Phòng triển lãm Khu vực
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419756}} VND {{pricestrTa_419756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419756}}
Via Francesco Crispi 10
 • Gần Đài phun nước Trevi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410917}} VND {{pricestrTa_410917}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410917}}
Via Paleocapa, 4
 • Ở Phố cổ La Spezia
 • La Spezia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437311}} VND {{pricestrTa_437311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437311}}
Via Nazionale, 230
 • Gần Teatro dell'Opera di Roma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447573}} VND {{pricestrTa_447573}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447573}}
Localita Liscia Di Vacca
 • Ở Liscia di Vacca
 • Arzachena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391328}} VND {{pricestrTa_391328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391328}}
Piazzale del Viminale 14
 • Gần Teatro dell'Opera di Roma
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390686}} VND {{pricestrTa_390686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390686}}
Via Convertite 5
 • Gần Đài phun nước Trevi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356410}} VND {{pricestrTa_356410}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356410}}
Via Lucrezia Romana 95
 • Ở Cinecitta
 • Rome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63050}} VND {{pricestrTa_63050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63050}}
Via Aurelia 481
 • Ở Aurelio
 • Rome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_53699}} VND {{pricestrTa_53699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_53699}}
via Montessori, 5
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474651}} VND {{pricestrTa_474651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474651}}
Via della Scrofa 22
 • Gần Pantheon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473212}} VND {{pricestrTa_473212}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473212}}
Via Martelli 6
 • Gần Nhà thờ lớn Saint Mary of the Flower
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508903}} VND {{pricestrTa_508903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508903}}
Via delle Convertite 5
 • Gần Đài phun nước Trevi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510574}} VND {{pricestrTa_510574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510574}}
Via Verdesca, 26
 • Ở Castelluzzo
 • San Vito Lo Capo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516465}} VND {{pricestrTa_516465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516465}}
Via Gherardo Silvani, 149
 • Ở Galluzzo
 • Florence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524238}} VND {{pricestrTa_524238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524238}}
Various Addresses
 • Gần Nhà thờ St. Peter's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527427}} VND {{pricestrTa_527427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527427}}
Piazza Municipio n.84
 • Gần Lâu đài Nuovo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531063}} VND {{pricestrTa_531063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531063}}
Via Umberto Moricca 5
 • Ở Vatican
 • Rome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_169102}} VND {{pricestrTa_169102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_169102}}
20255 khách sạn Italy
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Italy
Địa điểm khách sạn Italy
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Italy
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ