Ayia Napa

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

108 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Ayia Napa
XEM BẢN ĐỒ

Nissi Avenue, Nissi Beach
 • Gần Bãi biển Nissi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383225}} VND {{pricestrTa_383225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383225}}
Tefkrou Anthea 65
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_169791}} VND {{pricestrTa_169791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_169791}}
Makronisos
 • Gần Bãi biển Landa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_359147}} VND {{pricestrTa_359147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_359147}}
Kokkines 10
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529428}} VND {{pricestrTa_529428}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529428}}
Angonera House No 4, Cape Greko
 • Gần Bãi biển Vịnh Konnos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495048}} VND {{pricestrTa_495048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495048}}
6 Martin Louther King Street
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456612}} VND {{pricestrTa_456612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456612}}
Sotou Hadjiprokopiou Street, Nissi Golden Sands Villa No. 13
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495126}} VND {{pricestrTa_495126}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495126}}
Agia Paraskevi
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513260}} VND {{pricestrTa_513260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513260}}
12 Platonos Street, Off Ayia Thekla Ave, Avenue, Elite Cottages, House No. 2
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496487}} VND {{pricestrTa_496487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496487}}
Leoforos Nissi Ave. 41
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513319}} VND {{pricestrTa_513319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513319}}
Foti Pitta 13, Villa 1
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495040}} VND {{pricestrTa_495040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495040}}
Kavo Gkreco 0081, House 2
 • Gần Bãi biển Vịnh Konnos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496485}} VND {{pricestrTa_496485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496485}}
Kavo Gkreco 0081, House 1
 • Gần Bãi biển Vịnh Konnos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496492}} VND {{pricestrTa_496492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496492}}
Archibishop Makariou 3, 41
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449323}} VND {{pricestrTa_449323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449323}}
Avenue Nissi 49
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470109}} VND {{pricestrTa_470109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470109}}
38 Archiepiskopou Makariou III, Kanika Complex, Famagusta
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507184}} VND {{pricestrTa_507184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507184}}
26 Demokratias
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455625}} VND {{pricestrTa_455625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455625}}
1st Octovriou 13
 • Gần Công viên Giải trí Parko Paliatso Luna Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411975}} VND {{pricestrTa_411975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411975}}
3 Petraris St
 • Gần Thế giới nước Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42601}} VND {{pricestrTa_42601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42601}}
Nissi Avenue 4
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_79735}} VND {{pricestrTa_79735}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_79735}}
98 Nissi Avenue
 • Gần Bãi biển Nissi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428711}} VND {{pricestrTa_428711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428711}}
P.O.Box 300405340 Ayia Napa
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28657}} VND {{pricestrTa_28657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28657}}
Nissi Avenue 26, First Floor
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466737}} VND {{pricestrTa_466737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466737}}
Nissi Avenue 95
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472630}} VND {{pricestrTa_472630}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472630}}
Nissi Avenue
 • Gần Bãi biển Nissi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517588}} VND {{pricestrTa_517588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517588}}
29, Agias Mavris Street
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454030}} VND {{pricestrTa_454030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454030}}
29 Nissi Avenue
 • Gần Công viên Giải trí Parko Paliatso Luna Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455694}} VND {{pricestrTa_455694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455694}}
28, Kriou Nerou
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504104}} VND {{pricestrTa_504104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504104}}
65 Nissi Avenue
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414617}} VND {{pricestrTa_414617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414617}}
48, Ayias Mavris str
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466730}} VND {{pricestrTa_466730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466730}}
Kryou Nerou 27
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428155}} VND {{pricestrTa_428155}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428155}}
30 Demokratias Str.
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430479}} VND {{pricestrTa_430479}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430479}}
Nissi Avenue 65
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459445}} VND {{pricestrTa_459445}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459445}}
Makariou III 7
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466838}} VND {{pricestrTa_466838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466838}}
Cavo Greko 2
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426772}} VND {{pricestrTa_426772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426772}}
41 Kryou Nerou
 • Gần Bãi biển Vịnh Grecian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438019}} VND {{pricestrTa_438019}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438019}}
7, Yiouri Gagarin
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483432}} VND {{pricestrTa_483432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483432}}
38, Demokratias Str.
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470675}} VND {{pricestrTa_470675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470675}}
Krio Nero Ave., No1
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466734}} VND {{pricestrTa_466734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466734}}
71 Nissi Avenue
 • Gần Công viên Giải trí Parko Paliatso Luna Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385877}} VND {{pricestrTa_385877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385877}}
44, Kryou Nerou
 • Gần Bãi biển Vịnh Grecian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400667}} VND {{pricestrTa_400667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400667}}
30 Kryou Nerou
 • Gần Bãi biển Vịnh Grecian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454526}} VND {{pricestrTa_454526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454526}}
1st October Street 17
 • Gần Công viên Giải trí Parko Paliatso Luna Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415779}} VND {{pricestrTa_415779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415779}}
12 Martin Luther King street
 • Gần Tu viện Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458553}} VND {{pricestrTa_458553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458553}}
Nissi Avenue
 • Gần Thế giới nước Ayia Napa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400033}} VND {{pricestrTa_400033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400033}}
108 khách sạn Ayia Napa
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Ayia Napa
Tiện ích khách sạn Ayia Napa
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ