Bari

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

41 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Bari
XEM BẢN ĐỒ

S.P. 57 Torre A Mare
 • Trên trục giao thông liên kết với sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146347}} VND {{pricestrTa_146347}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146347}}
CORSO VITTORIO EMANUELE 201
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_127337}} VND {{pricestrTa_127337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_127337}}
Via Niccolò Piccinni, 155
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386626}} VND {{pricestrTa_386626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386626}}
Via Roberto da Bari, 101
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428658}} VND {{pricestrTa_428658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428658}}
VIA SCIPIONE CRISANZIO 130
 • Ở Bari City Centre
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539820}} VND {{pricestrTa_539820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539820}}
Via Dante Alighieri, 461/a
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464931}} VND {{pricestrTa_464931}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464931}}
Via Ruggero il Normanno 22
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518067}} VND {{pricestrTa_518067}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518067}}
Corso Cavour 166
 • Ở Bari City Centre
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464339}} VND {{pricestrTa_464339}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464339}}
Via Giulio Petroni, 15
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466416}} VND {{pricestrTa_466416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466416}}
strada del Carmine 34
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465171}} VND {{pricestrTa_465171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465171}}
Via Giovanni Bellardi, 21, Palese
 • Ở Palese
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539205}} VND {{pricestrTa_539205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539205}}
Strada Sant'Anna 15
 • Ở Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433059}} VND {{pricestrTa_433059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433059}}
SS16, Km 816 (per Brindisi), Torre a Mare
 • Liền kề trung tâm hội nghị
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392131}} VND {{pricestrTa_392131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392131}}
Via Michelangelo Interesse 80Loc. San Giorgio70126 Bari
 • Sát hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206299}} VND {{pricestrTa_206299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206299}}
Corso Cavour 32
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184208}} VND {{pricestrTa_184208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184208}}
38 Via Lippolis
 • Ở Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553764}} VND {{pricestrTa_553764}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553764}}
Vico Forno Santa Scolastica n.1-2
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407658}} VND {{pricestrTa_407658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407658}}
Via Abate Gimma 56/A
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560614}} VND {{pricestrTa_560614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560614}}
Via Paolo Cassano 319
 • Gần Công trình kỷ niệm Caduti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179138}} VND {{pricestrTa_179138}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179138}}
Via Capruzzi 326
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61431}} VND {{pricestrTa_61431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61431}}
Via Garruba, 118
 • Ở Bari City Centre
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538190}} VND {{pricestrTa_538190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538190}}
Corte Altini
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447803}} VND {{pricestrTa_447803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447803}}
Via Tito Schipa, 7, Santo Spirito
 • Ở Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451901}} VND {{pricestrTa_451901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451901}}
S.S. 100 Uscita Orto Botanico
 • Gần Nhà thờ Ognissanti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426232}} VND {{pricestrTa_426232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426232}}
Via Don Guanella 15
 • Gần Stadio San Nicola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_127671}} VND {{pricestrTa_127671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_127671}}
26 Strada della Marina
 • Ở Torre a Mare
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557614}} VND {{pricestrTa_557614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557614}}
Via Francesco Lombardi, 13
 • Gần Teatro Piccinni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381430}} VND {{pricestrTa_381430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381430}}
Via Cardinale A. Ciasca, 27
 • Gần Nhạc viện Niccolo Piccinni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401861}} VND {{pricestrTa_401861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401861}}
Via Ruggero il normanno 94/A
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553348}} VND {{pricestrTa_553348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553348}}
Viale Giuseppe Solarino 1/E
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524193}} VND {{pricestrTa_524193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524193}}
Via Scipione Crisanzio 90
 • Ở Bari City Centre
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446453}} VND {{pricestrTa_446453}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446453}}
Corso Alcide De Gasperi 308/e
 • Gần Nhạc viện Niccolo Piccinni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390633}} VND {{pricestrTa_390633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390633}}
Via Domenico Nicolai, 71
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387059}} VND {{pricestrTa_387059}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387059}}
Via Vittorio Veneto 29 A
 • Ở Palese
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86167}} VND {{pricestrTa_86167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86167}}
Via Bitritto, 101
 • Gần Lido San Francesco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389311}} VND {{pricestrTa_389311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389311}}
Piazza Aldo Moro, 8
 • Ở Bari City Centre
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536697}} VND {{pricestrTa_536697}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536697}}
Via Roberto da Bari, 86
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497552}} VND {{pricestrTa_497552}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497552}}
via Zuppetta n. 10
 • Ở Bari City Centre
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466815}} VND {{pricestrTa_466815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466815}}
Lungomare Nazario Sauro, 770121 Bari
 • Gần Lâu đài Norman-Hohenstaufen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_235882}} VND {{pricestrTa_235882}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_235882}}
Strada Torre Tresca 14
 • Gần Stadio San Nicola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453448}} VND {{pricestrTa_453448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453448}}
Piazza Aldo Moro 4
 • Ở Bari City Centre
 • Bari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451064}} VND {{pricestrTa_451064}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451064}}
41 khách sạn Bari

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ