Belize

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Belize
XEM BẢN ĐỒ

ML. 68 Western Highway
 • Ở San Ignacio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32832}} VND {{pricestrTa_32832}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32832}}
Mile 6 Cristo Rey Road
 • Ở San Ignacio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398742}} VND {{pricestrTa_398742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398742}}
Sittee River Road
 • Ở Sông Sittee
 • Hopkins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451158}} VND {{pricestrTa_451158}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451158}}
Mile 36 1/2 Humming Bird Highway
 • Gần Barquedier Waterfall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411332}} VND {{pricestrTa_411332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411332}}
Sittee Point Rd.
 • Gần Bãi biển Hopkins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_347802}} VND {{pricestrTa_347802}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_347802}}
Hopkins Village
 • Gần Bãi biển Hopkins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23774}} VND {{pricestrTa_23774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23774}}
Phillip Goldson Highway, Tower Hill
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484808}} VND {{pricestrTa_484808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484808}}
Mayflower Bocawina National Park, Stann Creek District
 • Gần Công viên Quốc gia Mayflower Bocawina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415053}} VND {{pricestrTa_415053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415053}}
Hurricane Street, Ambergris Caye
 • Gần Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Black & White
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497109}} VND {{pricestrTa_497109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497109}}
10 Miles North Ambergris Caye
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_293601}} VND {{pricestrTa_293601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_293601}}
Coconut Drive
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190015}} VND {{pricestrTa_190015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190015}}
Coconut Drive
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18746}} VND {{pricestrTa_18746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18746}}
P.O. Box 33Cayo DistrictSan Ignacio
 • Gần Dự án Bảo tồn Green Iguana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203356}} VND {{pricestrTa_203356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203356}}
90 Bella Vista
 • Ở Belize City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479174}} VND {{pricestrTa_479174}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479174}}
North End, Hopkins Village, Po Box 87
 • Gần Cầu tàu Hopkins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388205}} VND {{pricestrTa_388205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388205}}
2 Miles Philip Goldson Highway
 • Gần Cầu Xoay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465743}} VND {{pricestrTa_465743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465743}}
Laguna Drive, Ambergris Caye
 • Gần Chuyến câu cá GoFish Belize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474327}} VND {{pricestrTa_474327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474327}}
2 Mi Mountain Pine Ridge Road
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190016}} VND {{pricestrTa_190016}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190016}}
#1 Williams Drive
 • Gần Bãi biển Placencia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526498}} VND {{pricestrTa_526498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526498}}
13 Cork Street
 • Gần Cầu Xoay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29696}} VND {{pricestrTa_29696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29696}}
Seagrape Drive
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198326}} VND {{pricestrTa_198326}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198326}}
Boca Del Rio, Beach front
 • Gần Chuyến câu cá GoFish Belize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524601}} VND {{pricestrTa_524601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524601}}
1 San Pedro
 • Gần Bãi biển Đảo San Pedro-Ambergis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369618}} VND {{pricestrTa_369618}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369618}}
101 Palmar Boundary Road
 • Gần Cột cờ Pháo đài Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548083}} VND {{pricestrTa_548083}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548083}}
Barrier Reef Dr
 • Gần Tòa Thị chính San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508606}} VND {{pricestrTa_508606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508606}}
5 miles North of San PedroSan PedroAmbergris Caye
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66732}} VND {{pricestrTa_66732}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66732}}
35 Magoon Street
 • Tại khu vực lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416590}} VND {{pricestrTa_416590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416590}}
55 Boca Del Rio Drive, Ambergris Caye
 • Gần Phòng triển lãm Nghệ thuật Belize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510197}} VND {{pricestrTa_510197}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510197}}
8.5 Miles North San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_559583}} VND {{pricestrTa_559583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_559583}}
Sunset Pointe
 • Gần Bãi biển Placencia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457830}} VND {{pricestrTa_457830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457830}}
Barrier Reef Drive
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99062}} VND {{pricestrTa_99062}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99062}}
Mile 68, Western Highway
 • Gần Di chỉ Maya Cahal Pech
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530349}} VND {{pricestrTa_530349}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530349}}
Coconut Drive
 • Gần Thuyền đáy kính Reef Runner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474444}} VND {{pricestrTa_474444}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474444}}
Mile One Cristo Rey Road
 • Gần Dự án Bảo tồn Green Iguana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114182}} VND {{pricestrTa_114182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114182}}
Mile 41 1/2 Hummingbird Hwy.
 • Gần Công viên Quốc gia Blue Hole
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437779}} VND {{pricestrTa_437779}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437779}}
7.2 miles North
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_297981}} VND {{pricestrTa_297981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_297981}}
Seagrape Drive
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198574}} VND {{pricestrTa_198574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198574}}
2 Marine Parade Po Box 321
 • Ở Pháo đài George
 • Thành phố Belize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27384}} VND {{pricestrTa_27384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27384}}
Mile 46.5 Western Highway
 • Ở Belmopan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536583}} VND {{pricestrTa_536583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536583}}
Banana Bank - Mile 49 Western Hwy
 • Ở Belmopan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509044}} VND {{pricestrTa_509044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509044}}
Turneffe Atoll
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428307}} VND {{pricestrTa_428307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428307}}
45 Coconut Drive
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203213}} VND {{pricestrTa_203213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203213}}
San PedroBelize
 • Ở Đảo Ambergris Caye
 • San Pedro
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18729}} VND {{pricestrTa_18729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18729}}
2.5 Miles North of San Pedro, Ambergris Caye
 • Gần Chuyến câu cá GoFish Belize
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_535527}} VND {{pricestrTa_535527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_535527}}
Pescador Drive
 • Gần Bảo tàng Ambergris
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472863}} VND {{pricestrTa_472863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472863}}
158 khách sạn Belize
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Belize
Tiện ích khách sạn Belize
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ