Brussels

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

218 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Brussels
XEM BẢN ĐỒ

Rue Leopold 9
 • Gần Quảng trường Trung tâm Grand Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75076}} VND {{pricestrTa_75076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75076}}
Various Addresses
 • Gần Quảng trường Trung tâm Grand Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476448}} VND {{pricestrTa_476448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476448}}
Rue d'Idalie, 35
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386746}} VND {{pricestrTa_386746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386746}}
47 Rue Du Fosse Aux Loups
 • Gần Nhà thờ St. Michael
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381556}} VND {{pricestrTa_381556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381556}}
Place Marcel Broodthaers, 3
 • Gần Manneken Pis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401394}} VND {{pricestrTa_401394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401394}}
Grensstraat 3, B-1831, Diegem
 • Ở Diegem
 • Drie Linden
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514310}} VND {{pricestrTa_514310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514310}}
Various Addresses
 • Gần Quảng trường Trung tâm Grand Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491641}} VND {{pricestrTa_491641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491641}}
Various Addresses, Elsene
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492640}} VND {{pricestrTa_492640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492640}}
Various Addresses
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492737}} VND {{pricestrTa_492737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492737}}
Various Addresses
 • Gần Bảo tàng Horta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498439}} VND {{pricestrTa_498439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498439}}
Boulevard A. Reyers 136
 • Ở Schaerbeek
 • Brussels
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466188}} VND {{pricestrTa_466188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466188}}
135 Chaussee de Bruxelles
 • Gần Chateau La Hulpe
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74704}} VND {{pricestrTa_74704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74704}}
Boulevard Charlemagne 25-27
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101249}} VND {{pricestrTa_101249}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101249}}
A. Gossetlaan 52, Groot-Bijgaarden
 • Ở Groot-Bijgaarden
 • Dilbeek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381945}} VND {{pricestrTa_381945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381945}}
Various Addresses
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476950}} VND {{pricestrTa_476950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476950}}
Various Addresses
 • Gần Bảo tàng Truyện tranh Bỉ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475227}} VND {{pricestrTa_475227}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475227}}
Various Addresses
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475228}} VND {{pricestrTa_475228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475228}}
Various Addresses, Saint-Josse-ten-Noode
 • Gần Bảo tàng Truyện tranh Bỉ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475251}} VND {{pricestrTa_475251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475251}}
381-383 Avenue Louise
 • Gần Bảo tàng Horta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41047}} VND {{pricestrTa_41047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41047}}
Various Addresses
 • Gần Bảo tàng Horta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480199}} VND {{pricestrTa_480199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480199}}
Various Addresses
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481201}} VND {{pricestrTa_481201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481201}}
20 Boulevard Anspach
 • Gần Quảng trường Trung tâm Grand Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_159431}} VND {{pricestrTa_159431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_159431}}
rue Royale Ste-Marie 27-29
 • Ở Schaerbeek
 • Brussels
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397248}} VND {{pricestrTa_397248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397248}}
Rue van Gaver 23
 • Gần Bảo tàng Truyện tranh Bỉ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_370472}} VND {{pricestrTa_370472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_370472}}
Avenue Louise 71
 • Gần Notre Dame du Sablon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20446}} VND {{pricestrTa_20446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20446}}
Boulevard Jamar 21-23
 • Gần Manneken Pis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392709}} VND {{pricestrTa_392709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392709}}
Chaussee de Mons, 39
 • Gần Manneken Pis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391967}} VND {{pricestrTa_391967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391967}}
Avenue Stalingrad 25-31
 • Gần Manneken Pis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51063}} VND {{pricestrTa_51063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51063}}
17, rue du Chatelain
 • Gần Bảo tàng Horta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362471}} VND {{pricestrTa_362471}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362471}}
Boulevard E. Jacqmain 110
 • Gần Bảo tàng Truyện tranh Bỉ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27297}} VND {{pricestrTa_27297}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27297}}
RUE DU MARCHE AUX POULETS 32
 • Gần Quảng trường Trung tâm Grand Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90450}} VND {{pricestrTa_90450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90450}}
Bd Adolphe Max Laan 118 126
 • Gần Bảo tàng Truyện tranh Bỉ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44855}} VND {{pricestrTa_44855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44855}}
Rue De La Fourche 17/19
 • Gần Quảng trường Trung tâm Grand Place
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66230}} VND {{pricestrTa_66230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66230}}
Avenue Fonsny 9
 • Gần Manneken Pis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387801}} VND {{pricestrTa_387801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387801}}
Boulevard du Régent 55
 • Gần Bảo tàng Truyện tranh Bỉ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447167}} VND {{pricestrTa_447167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447167}}
Square De L Aviation 6-8
 • Gần Midi Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_34201}} VND {{pricestrTa_34201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_34201}}
Rue Des Croisades 6-10
 • Gần Bảo tàng Truyện tranh Bỉ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71184}} VND {{pricestrTa_71184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71184}}
Berkenlaan 4
 • Ở Diegem
 • Machelen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44452}} VND {{pricestrTa_44452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44452}}
Rue Du Commerce 9
 • Gần Tòa nhà Quốc hội Liên minh Châu Âu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44455}} VND {{pricestrTa_44455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44455}}
38 Boulevard de Waterloo
 • Gần Notre Dame du Sablon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_108246}} VND {{pricestrTa_108246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_108246}}
Rue Du Midi 135
 • Gần Manneken Pis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18848}} VND {{pricestrTa_18848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18848}}
1 Place Loix
 • Gần Bảo tàng Horta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_201998}} VND {{pricestrTa_201998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_201998}}
Rue Dejoncker 45
 • Gần Notre Dame du Sablon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399324}} VND {{pricestrTa_399324}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399324}}
Avenue Des Pleiades 67
 • Ở Đông Brussels
 • Brussels
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184451}} VND {{pricestrTa_184451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184451}}
Rue Ropsy Chaudron 23-25, brussels
 • Ở Anderlecht
 • Brussels
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506177}} VND {{pricestrTa_506177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506177}}
218 khách sạn Brussels

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ