Cairns

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

88 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cairns
XEM BẢN ĐỒ

83-87 Vasey Esplanade
 • Gần Clifton Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74932}} VND {{pricestrTa_74932}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74932}}
446-452 Mulgrave Road
 • Ở Thành phố Cairns
 • Earlville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75071}} VND {{pricestrTa_75071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75071}}
49-51 Vasey Esplanade, Trinity Beach
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74549}} VND {{pricestrTa_74549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74549}}
Cnr Abbott And Florence Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67863}} VND {{pricestrTa_67863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67863}}
175 Lake St
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369572}} VND {{pricestrTa_369572}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369572}}
15 Florence Street4870 CairnsQueensland
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193228}} VND {{pricestrTa_193228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193228}}
166-172 Grafton Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_43186}} VND {{pricestrTa_43186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_43186}}
57-87 Grafton Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180154}} VND {{pricestrTa_180154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180154}}
2 Keem St
 • Gần Cáp treo Rừng nhiệt đới Skyrail
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89925}} VND {{pricestrTa_89925}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89925}}
6-8 Mcleod Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202199}} VND {{pricestrTa_202199}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202199}}
62 Abbott Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77844}} VND {{pricestrTa_77844}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77844}}
Corner Esplanade And Spence Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26400}} VND {{pricestrTa_26400}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26400}}
Cnr Spence & Sheridan Sts
 • Ở Khu thương mại trung tâm Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471648}} VND {{pricestrTa_471648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471648}}
17A Upward StreetCairns QLD 4870
 • Ở Thành phố Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221668}} VND {{pricestrTa_221668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221668}}
6 Lake Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74640}} VND {{pricestrTa_74640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74640}}
141-143 Grafton Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_174736}} VND {{pricestrTa_174736}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_174736}}
255 The Esplanade
 • Gần Công viên Phố Cairns Esplanade Charles
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_205617}} VND {{pricestrTa_205617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_205617}}
71 Lake StreetCairnsQuueensland 4870
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106793}} VND {{pricestrTa_106793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106793}}
69 Abbott St
 • Ở Khu thương mại trung tâm Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471646}} VND {{pricestrTa_471646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471646}}
169 Lake St
 • Ở Khu thương mại trung tâm Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458860}} VND {{pricestrTa_458860}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458860}}
7-11 Chester Court
 • Ở Thành phố Cairns
 • Manunda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336307}} VND {{pricestrTa_336307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336307}}
267 Lake StreetCairnsQueensland 4870
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29810}} VND {{pricestrTa_29810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29810}}
53-57 The Esplanade
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32694}} VND {{pricestrTa_32694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32694}}
79 Spence Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195733}} VND {{pricestrTa_195733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195733}}
295 Sheridan Street
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36759}} VND {{pricestrTa_36759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36759}}
8 Minnie Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103811}} VND {{pricestrTa_103811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103811}}
179 Sheridan Street
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73800}} VND {{pricestrTa_73800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73800}}
9b Shields Street
 • Ở Khu thương mại trung tâm Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444696}} VND {{pricestrTa_444696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444696}}
141-143 Abbott Street
 • Ở Khu thương mại trung tâm Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516391}} VND {{pricestrTa_516391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516391}}
63-65 Mleod Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74696}} VND {{pricestrTa_74696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74696}}
73-75 The Esplanade
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86599}} VND {{pricestrTa_86599}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86599}}
209 Sheridan Street
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109327}} VND {{pricestrTa_109327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109327}}
215 Lake Street
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_82677}} VND {{pricestrTa_82677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_82677}}
201 Lake Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_161008}} VND {{pricestrTa_161008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_161008}}
Paradise Palms Drive
 • Gần Sở thú Nhiệt đới Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107338}} VND {{pricestrTa_107338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107338}}
61-63 Sims EsplanadeYorkeys KnobCairnsQueensland 4878
 • Gần Bãi biển Yorkeys Knob
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195828}} VND {{pricestrTa_195828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195828}}
Cnr Lake and Gratton Street
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_37283}} VND {{pricestrTa_37283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_37283}}
122 Lake St Po Box 928
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29761}} VND {{pricestrTa_29761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29761}}
69-73 Arlington Esplanade Clifton Beach
 • Gần Clifton Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146115}} VND {{pricestrTa_146115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146115}}
Corner Grafton And Spence Streets
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48327}} VND {{pricestrTa_48327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48327}}
27-29 Wharf Street
 • Gần Phá Esplanade
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106791}} VND {{pricestrTa_106791}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106791}}
167-171 Sheridan St
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73797}} VND {{pricestrTa_73797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73797}}
137 Lake Street
 • Ở Khu thương mại trung tâm Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470755}} VND {{pricestrTa_470755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470755}}
294-298 Sheridan St
 • Ở Thành phố Cairns
 • Bắc Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103812}} VND {{pricestrTa_103812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103812}}
136 Grafton St
 • Ở Khu thương mại trung tâm Cairns
 • Cairns
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465491}} VND {{pricestrTa_465491}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465491}}
88 khách sạn Cairns

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ