Canberra

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

70 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Canberra
XEM BẢN ĐỒ

1 Rogan Place
 • Gần Trang trại Pialligo Estate
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459757}} VND {{pricestrTa_459757}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459757}}
999 Federal Highway
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_353046}} VND {{pricestrTa_353046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_353046}}
11 Giles Street
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_339739}} VND {{pricestrTa_339739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_339739}}
74 Northbourne Avenue
 • Ở City Centre
 • Nội ô Braddon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382710}} VND {{pricestrTa_382710}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382710}}
18 National Circuit
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114625}} VND {{pricestrTa_114625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114625}}
Belmore Gardens & Macquarie Street
 • Ở Đồi Capital
 • Ngoại ô Barton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426287}} VND {{pricestrTa_426287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426287}}
21 National Circuit
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457980}} VND {{pricestrTa_457980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457980}}
205 Narrabundah Lane
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449240}} VND {{pricestrTa_449240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449240}}
2 Akuna Street
 • Ở City Centre
 • Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442497}} VND {{pricestrTa_442497}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442497}}
48 O'Hanlon Place
 • Gần Quảng trường Liên bang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524002}} VND {{pricestrTa_524002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524002}}
455 Northbourne Avenue
 • Ở Bắc Canberra
 • Ngoại ô Lyneham
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524383}} VND {{pricestrTa_524383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524383}}
Cnr Anthony Rolfe Ave and Gribble St
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_369271}} VND {{pricestrTa_369271}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_369271}}
3 Stonehaven Crescent
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497692}} VND {{pricestrTa_497692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497692}}
61 Jerrabomberra Avenue
 • Ở Ngoại ô Narrabundah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462669}} VND {{pricestrTa_462669}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462669}}
21 Stephen StreetAinslieCanberraAustralian Capital Territory 2602
 • Ở Bắc Canberra
 • Ngoại ô Ainslie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86432}} VND {{pricestrTa_86432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86432}}
43 Stockdale Street, Dickson
 • Ở Bắc Canberra
 • Dickson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454753}} VND {{pricestrTa_454753}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454753}}
84 Northbourne Avenue
 • Ở Bắc Canberra
 • Nội ô Braddon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_28459}} VND {{pricestrTa_28459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_28459}}
65 Northbourne Avenue
 • Ở Bắc Canberra
 • Thủ đô Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36554}} VND {{pricestrTa_36554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36554}}
Corner Canberra Ave & National Circuit
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77986}} VND {{pricestrTa_77986}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77986}}
4/14 Woolley Street
 • Ở Bắc Canberra
 • Dickson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443843}} VND {{pricestrTa_443843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443843}}
7 Cracknell Street, Canberra
 • Ở Monash
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493591}} VND {{pricestrTa_493591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493591}}
30 National Circuit
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106799}} VND {{pricestrTa_106799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106799}}
Cnr Strangways & Theodore Streets
 • Gần Sở Đúc tiền Hoàng gia Úc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420211}} VND {{pricestrTa_420211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420211}}
15 Tench St
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420616}} VND {{pricestrTa_420616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420616}}
3 Clare Burton Crescent
 • Ở Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508274}} VND {{pricestrTa_508274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508274}}
242 Northbourne Avenue
 • Ở Bắc Canberra
 • Dickson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89674}} VND {{pricestrTa_89674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89674}}
55 Jerrabomberra Avenue
 • Ở Đồi Capital
 • Ngoại ô Narrabundah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_205699}} VND {{pricestrTa_205699}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_205699}}
25 Edinburgh Ave
 • Ở City Centre
 • Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411741}} VND {{pricestrTa_411741}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411741}}
6 Hawdon PlaceDicksonCanberraAustralian Capital Territory 2602
 • Ở Bắc Canberra
 • Dickson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_86299}} VND {{pricestrTa_86299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_86299}}
Corner of 150 Aspinall, & Zelling Streets
 • Ở Bắc Canberra
 • Watson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419889}} VND {{pricestrTa_419889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419889}}
150 Northbourne AvenueCanberraAustralian Capital Territory 2601
 • Ở Bắc Canberra
 • Nội ô Braddon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203262}} VND {{pricestrTa_203262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203262}}
15 Edinburgh Avenue
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Úc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106797}} VND {{pricestrTa_106797}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106797}}
5 Boronia Drive
 • Ở Bắc Canberra
 • O'Connor
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_444881}} VND {{pricestrTa_444881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_444881}}
108 Northbourne Ave
 • Ở City Centre
 • Nội ô Braddon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397210}} VND {{pricestrTa_397210}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397210}}
203 Goyder Street
 • Ở Đồi Capital
 • Ngoại ô Narrabundah
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88133}} VND {{pricestrTa_88133}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88133}}
25 Edinburgh Avenue
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Úc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423281}} VND {{pricestrTa_423281}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423281}}
99 Eastern Valley Way
 • Gần Sân vận động Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452274}} VND {{pricestrTa_452274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452274}}
1 Balmain Crescent
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Úc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408607}} VND {{pricestrTa_408607}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408607}}
ROWLAND REES GREENWAY
 • Ở Tuggeranong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106798}} VND {{pricestrTa_106798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106798}}
110 Benjamin WayBelconnenNew South Wales 2617
 • Gần Đại học Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_103817}} VND {{pricestrTa_103817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_103817}}
Melbourne Building 28 West Row
 • Ở City Centre
 • Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383526}} VND {{pricestrTa_383526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383526}}
77 Belconnen Way
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203296}} VND {{pricestrTa_203296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203296}}
2 Marcus Clarke Street
 • Ở Bắc Canberra
 • Thủ đô Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50328}} VND {{pricestrTa_50328}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50328}}
Cooinda Hut, off Cooinda Street
 • Gần Sân vận động Canberra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423855}} VND {{pricestrTa_423855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423855}}
11 OVENS STREET
 • Gần Tòa nhà Quốc hội
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106800}} VND {{pricestrTa_106800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106800}}
70 khách sạn Canberra

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ