Catania

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

148 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Catania
XEM BẢN ĐỒ

Via Nuovalucello, 81
 • Gần Sân vận động Angelo Massimino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509810}} VND {{pricestrTa_509810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509810}}
Via Etnea 218
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68517}} VND {{pricestrTa_68517}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68517}}
Via Giuseppe Garibaldi, 117
 • Gần Nhà hát Hy Lạp-La Mã
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507714}} VND {{pricestrTa_507714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507714}}
Via San Vito 40
 • Gần Tu viện San Nicolo Benedict
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61420}} VND {{pricestrTa_61420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61420}}
Via Monsignor Ventimiglia 184
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474162}} VND {{pricestrTa_474162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474162}}
Via Cerami 11
 • Gần Tu viện San Nicolo Benedict
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419887}} VND {{pricestrTa_419887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419887}}
Via Alfonzetti, 84
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446602}} VND {{pricestrTa_446602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446602}}
Via Auteri 26
 • Gần Lâu đài Ursino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392413}} VND {{pricestrTa_392413}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392413}}
Via Garibaldi, 23
 • Gần Đài phun nước Tượng voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476962}} VND {{pricestrTa_476962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476962}}
Via Dottor Consoli 55
 • Gần Tu viện San Nicolo Benedict
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436078}} VND {{pricestrTa_436078}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436078}}
Viale Alcide De Gasperi, 241
 • Gần Bảng tàng Lịch sử Cuộc đổ bộ vào Sicily 1943
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392942}} VND {{pricestrTa_392942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392942}}
Via San Giuseppe La Rena, 94
 • Gần Lâu đài Ursino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413597}} VND {{pricestrTa_413597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413597}}
Via Platamone 8
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_81738}} VND {{pricestrTa_81738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_81738}}
Via Etnea, 270
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394796}} VND {{pricestrTa_394796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394796}}
Via Bottego 10
 • Gần Sân vận động Angelo Massimino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_101487}} VND {{pricestrTa_101487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_101487}}
Via Finocchiaro Aprile 110
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61207}} VND {{pricestrTa_61207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61207}}
Viale Kennedy Loc La Playa
 • Gần Bãi biển Catania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_38992}} VND {{pricestrTa_38992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_38992}}
Piazza Trento 13
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362569}} VND {{pricestrTa_362569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362569}}
Piazza della repubblica 31
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528602}} VND {{pricestrTa_528602}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528602}}
Piazza Federico di Svevia 77
 • Gần Lâu đài Ursino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522240}} VND {{pricestrTa_522240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522240}}
Piazza Currò n°6
 • Gần Lâu đài Ursino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422376}} VND {{pricestrTa_422376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422376}}
Via Di Prima, 20
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180637}} VND {{pricestrTa_180637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180637}}
Via Gagliani, 13
 • Gần Nhà hát Hy Lạp-La Mã
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462641}} VND {{pricestrTa_462641}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462641}}
Via Politi 12
 • Gần Nhà hát Hy Lạp-La Mã
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394727}} VND {{pricestrTa_394727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394727}}
Piazza Trento, 6
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513934}} VND {{pricestrTa_513934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513934}}
Via VI Aprile19
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_459825}} VND {{pricestrTa_459825}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_459825}}
Via del Bosco 62
 • Gần Sân vận động Angelo Massimino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50626}} VND {{pricestrTa_50626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50626}}
Via Grotte Bianche 105
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456275}} VND {{pricestrTa_456275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456275}}
Via Gisira 29
 • Gần Đài phun nước Tượng voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422838}} VND {{pricestrTa_422838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422838}}
Viale Kennedy, 47
 • Gần Bãi biển Catania
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414472}} VND {{pricestrTa_414472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414472}}
Via Quartiere Militare 8
 • Gần Lâu đài Ursino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503765}} VND {{pricestrTa_503765}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503765}}
Via Umberto 134, Primo Piano
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515800}} VND {{pricestrTa_515800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515800}}
via Montesano 5
 • Gần Chợ La Fiera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422705}} VND {{pricestrTa_422705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422705}}
Via Vittorio Emanuele II 319
 • Gần Tu viện San Nicolo Benedict
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462245}} VND {{pricestrTa_462245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462245}}
Via A. Di Sangiuliano, 337
 • Gần Nhà hát Hy Lạp-La Mã
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387626}} VND {{pricestrTa_387626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387626}}
Via Antonino Di Sangiuliano 129
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393390}} VND {{pricestrTa_393390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393390}}
30 Via Giulia
 • Gần Sân vận động Angelo Massimino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554769}} VND {{pricestrTa_554769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554769}}
A De Curtis 30
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_115047}} VND {{pricestrTa_115047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_115047}}
via chiuse lunghe 39
 • Gần Sân vận động Angelo Massimino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411792}} VND {{pricestrTa_411792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411792}}
Via Umberto I 279/F
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_549414}} VND {{pricestrTa_549414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_549414}}
Piazza Stesicoro, 59
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507422}} VND {{pricestrTa_507422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507422}}
Via Etnea 668
 • Gần Sân vận động Angelo Massimino
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388876}} VND {{pricestrTa_388876}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388876}}
Via Alessi 24
 • Gần Nhà hát
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61415}} VND {{pricestrTa_61415}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61415}}
Via Neve 7, Cnr of Piazza Stesicoro & Via Etnea
 • Gần Nhà hát Massimo Bellini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393238}} VND {{pricestrTa_393238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393238}}
Via Cestai, 11
 • Gần Đài phun nước Tượng voi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495868}} VND {{pricestrTa_495868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495868}}
148 khách sạn Catania

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ