Cattolica

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

42 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cattolica
XEM BẢN ĐỒ

Via Andrea Costa 39
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484683}} VND {{pricestrTa_484683}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484683}}
Via Dante 82
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_53952}} VND {{pricestrTa_53952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_53952}}
VIA CARDUCCI, 30
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557103}} VND {{pricestrTa_557103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557103}}
Via Emilia Romagna 185
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405303}} VND {{pricestrTa_405303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405303}}
Lungomare R.Spinelli, 80
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483322}} VND {{pricestrTa_483322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483322}}
Via Dante ,144
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534382}} VND {{pricestrTa_534382}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534382}}
Via Marconi, 82
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424062}} VND {{pricestrTa_424062}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424062}}
Viale Marconi, 68
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398098}} VND {{pricestrTa_398098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398098}}
Via Costa 80
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527170}} VND {{pricestrTa_527170}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527170}}
Via Modena 13
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439693}} VND {{pricestrTa_439693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439693}}
Via Genova 19
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392015}} VND {{pricestrTa_392015}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392015}}
Via Genova, 28
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451124}} VND {{pricestrTa_451124}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451124}}
Via Don Minzoni 46
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462099}} VND {{pricestrTa_462099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462099}}
Via Matteotti 37
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443241}} VND {{pricestrTa_443241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443241}}
Via Genova 15
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487385}} VND {{pricestrTa_487385}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487385}}
Via Del Turismo 10
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390604}} VND {{pricestrTa_390604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390604}}
Via Rasi Spinelli 58
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533429}} VND {{pricestrTa_533429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533429}}
Lungomare Rasi Spinelli 44
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533423}} VND {{pricestrTa_533423}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533423}}
Via Gran Bretagna 10
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390606}} VND {{pricestrTa_390606}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390606}}
via del Turismo, 1
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396008}} VND {{pricestrTa_396008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396008}}
Via Giosue Carducci, 25
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534118}} VND {{pricestrTa_534118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534118}}
Via Gran Bretagna 20
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538655}} VND {{pricestrTa_538655}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538655}}
Via Carducci 50
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500822}} VND {{pricestrTa_500822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500822}}
Via Marconi 84
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477343}} VND {{pricestrTa_477343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477343}}
Via Bologna 9
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471569}} VND {{pricestrTa_471569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471569}}
Via Francia, 2
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487308}} VND {{pricestrTa_487308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487308}}
Via Gran Bretagna 16
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410148}} VND {{pricestrTa_410148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410148}}
Viale Carducci 76
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392314}} VND {{pricestrTa_392314}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392314}}
Via Gran Bretagna, 18
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536684}} VND {{pricestrTa_536684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536684}}
Via Romagna 124
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407167}} VND {{pricestrTa_407167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407167}}
Via Santa Chiara, 6/8
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402407}} VND {{pricestrTa_402407}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402407}}
Lungomare Rasi Spinelli, 46
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390605}} VND {{pricestrTa_390605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390605}}
Via Bologna 5
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407260}} VND {{pricestrTa_407260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407260}}
Via Verdi 1
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483321}} VND {{pricestrTa_483321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483321}}
via del Prete 107
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341640}} VND {{pricestrTa_341640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341640}}
Piazzale I Maggio, 2
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185188}} VND {{pricestrTa_185188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185188}}
Viale Carducci, 133
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487309}} VND {{pricestrTa_487309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487309}}
Via Fiume,8
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482311}} VND {{pricestrTa_482311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482311}}
Viale Parma 8
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402789}} VND {{pricestrTa_402789}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402789}}
Viale Carducci, 24
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387023}} VND {{pricestrTa_387023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387023}}
Via D'Annunzio 6
 • Gần Công viên thủy sinh Le Navi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394536}} VND {{pricestrTa_394536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394536}}
Via Fiume, 16
 • Gần Museo della Regina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447950}} VND {{pricestrTa_447950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447950}}
42 khách sạn Cattolica
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cattolica
Tiện ích khách sạn Cattolica
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ