Cervia

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cervia
XEM BẢN ĐỒ

Viale 2 Giugno 142, Milano Marittima
 • Gần Sân golf mini Centrale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411547}} VND {{pricestrTa_411547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411547}}
Rotonda Don Minzoni 1, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405853}} VND {{pricestrTa_405853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405853}}
Via IX Traversa 33, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523122}} VND {{pricestrTa_523122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523122}}
Via Traversa Mare XI 15, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522963}} VND {{pricestrTa_522963}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522963}}
Via III Traversa 14, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411530}} VND {{pricestrTa_411530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411530}}
Via IX Traversa, angolo Via Matteotti
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398108}} VND {{pricestrTa_398108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398108}}
Viale II Giugno 113, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402633}} VND {{pricestrTa_402633}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402633}}
Lungomare Grazia Deledda, 130
 • Ở Pinarella
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472536}} VND {{pricestrTa_472536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472536}}
XII TRAVERSA 16, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484770}} VND {{pricestrTa_484770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484770}}
IV Traversa 24
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491515}} VND {{pricestrTa_491515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491515}}
Via N. Paganini 1
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518390}} VND {{pricestrTa_518390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518390}}
Viale Miramare, 9
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411528}} VND {{pricestrTa_411528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411528}}
viale 2 Giugno, 36, Milano Marittima
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394371}} VND {{pricestrTa_394371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394371}}
Viale Bologna, 13, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534117}} VND {{pricestrTa_534117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534117}}
Lungomare Deledda 114
 • Ở Pinarella
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_345364}} VND {{pricestrTa_345364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_345364}}
XI Traversa, 20, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392005}} VND {{pricestrTa_392005}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392005}}
Via XV Traversa, 13, Milano Marittima
 • Gần Sân golf mini Centrale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426104}} VND {{pricestrTa_426104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426104}}
Via XVII Traversa, 8, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487152}} VND {{pricestrTa_487152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487152}}
Lungomare D Annunzio 26
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_69777}} VND {{pricestrTa_69777}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_69777}}
Viale Dante, 1, Milano Marittima
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469968}} VND {{pricestrTa_469968}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469968}}
Viale Milazzo,78
 • Gần Piazza Garibaldi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440402}} VND {{pricestrTa_440402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440402}}
Via Forlanini 15
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515780}} VND {{pricestrTa_515780}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515780}}
Viale Roma 85
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_120030}} VND {{pricestrTa_120030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_120030}}
Viale Mascagni 12, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527092}} VND {{pricestrTa_527092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527092}}
Viale II Giugno 144, Milano Marittima
 • Gần Sân golf mini Centrale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394681}} VND {{pricestrTa_394681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394681}}
Viale Volturno 17
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523334}} VND {{pricestrTa_523334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523334}}
Via Spalato 12
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392004}} VND {{pricestrTa_392004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392004}}
Lungomare Deledda 66
 • Ở Pinarella
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397847}} VND {{pricestrTa_397847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397847}}
VII Traversa Pineta 6, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524703}} VND {{pricestrTa_524703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524703}}
Viale 2 Giugno, 61
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560501}} VND {{pricestrTa_560501}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560501}}
Viale Marco Polo, 27
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537868}} VND {{pricestrTa_537868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537868}}
Via VI Traversa, 17, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480383}} VND {{pricestrTa_480383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480383}}
Viale Vittorio Veneto 8
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534119}} VND {{pricestrTa_534119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534119}}
X Traversa 23, Milano Marittima
 • Gần Sân golf mini Centrale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393188}} VND {{pricestrTa_393188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393188}}
Via Italia 194
 • Ở Pinarella
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506700}} VND {{pricestrTa_506700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506700}}
Via Luigi Cadorna 16, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487576}} VND {{pricestrTa_487576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487576}}
Viale II Giugno, 79, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413063}} VND {{pricestrTa_413063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413063}}
Viale 2 Giugno, 60, Milano Marittima
 • Gần Sân golf mini Centrale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398525}} VND {{pricestrTa_398525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398525}}
Via Decima Traversa 28, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522999}} VND {{pricestrTa_522999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522999}}
via VII Traversa Mare, 15, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388903}} VND {{pricestrTa_388903}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388903}}
Viale Nazario Sauro, 160
 • Gần Bảo tàng Muối
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434406}} VND {{pricestrTa_434406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434406}}
Via VIII Traversa 19, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484283}} VND {{pricestrTa_484283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484283}}
Xiii Traversa 13
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392002}} VND {{pricestrTa_392002}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392002}}
Via VI Traversa, 19, Milano Marittima
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480378}} VND {{pricestrTa_480378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480378}}
XIII Traversa 19
 • Ở Milano Marittima
 • Cervia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394891}} VND {{pricestrTa_394891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394891}}
64 khách sạn Cervia
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cervia
Tiện ích khách sạn Cervia
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ