Cesenatico

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

52 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cesenatico
XEM BẢN ĐỒ

Viale dei Mille, 116
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488213}} VND {{pricestrTa_488213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488213}}
Via Euclide, 1
 • Ở Villamarina
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442559}} VND {{pricestrTa_442559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442559}}
Via XXV Luglio, 50
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414318}} VND {{pricestrTa_414318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414318}}
viale Tiziano, 32
 • Ở Valverde
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427097}} VND {{pricestrTa_427097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427097}}
Viale Sassari, 54
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555817}} VND {{pricestrTa_555817}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555817}}
Via Baldini 5
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474492}} VND {{pricestrTa_474492}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474492}}
Lungomare Carducci, 120
 • Gần Moretti House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388982}} VND {{pricestrTa_388982}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388982}}
Viale dei Mille, 112
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555996}} VND {{pricestrTa_555996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555996}}
Via Edmondo de Amicis 99
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420311}} VND {{pricestrTa_420311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420311}}
VIALE A. DA NOLI 24
 • Gần Công viên nước Atlantica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555842}} VND {{pricestrTa_555842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555842}}
Viale Euclide 7
 • Ở Villamarina
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523177}} VND {{pricestrTa_523177}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523177}}
Viale Carso, 5
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484277}} VND {{pricestrTa_484277}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484277}}
Via dei Mille, 99
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414322}} VND {{pricestrTa_414322}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414322}}
Via Vasco de Gama, 2
 • Ở Zadina Pineta
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401700}} VND {{pricestrTa_401700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401700}}
via Lungomare Ponente 11
 • Gần Công viên nước Atlantica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30238}} VND {{pricestrTa_30238}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30238}}
Via Camillo Benso Conte di Cavour 44
 • Gần Công viên nước Atlantica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478439}} VND {{pricestrTa_478439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478439}}
Viale Carducci, 281
 • Ở Villamarina
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470104}} VND {{pricestrTa_470104}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470104}}
Viale Carducci 129
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390603}} VND {{pricestrTa_390603}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390603}}
55 Viale Giosuè Carducci
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514948}} VND {{pricestrTa_514948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514948}}
Viale Del Fortino 5
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484225}} VND {{pricestrTa_484225}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484225}}
Via Edmondo de Amici, 98/A
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450862}} VND {{pricestrTa_450862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450862}}
Viale Raffaello 37
 • Ở Valverde
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531233}} VND {{pricestrTa_531233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531233}}
VIALE G. CARDUCCI 298
 • Ở Valverde
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555769}} VND {{pricestrTa_555769}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555769}}
Viale Carducci, 306
 • Ở Valverde
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470105}} VND {{pricestrTa_470105}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470105}}
Via Bologna 49
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516084}} VND {{pricestrTa_516084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516084}}
VIALE DEI MILLE 77
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555854}} VND {{pricestrTa_555854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555854}}
Via G. Carducci 286
 • Ở Valverde
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439388}} VND {{pricestrTa_439388}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439388}}
Via Nicoloso da Recco, 10
 • Gần Công viên nước Atlantica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477469}} VND {{pricestrTa_477469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477469}}
Viale Bernini, 20, Valverde
 • Ở Valverde
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517250}} VND {{pricestrTa_517250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517250}}
Viale Carducci 323
 • Ở Villamarina
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_522673}} VND {{pricestrTa_522673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_522673}}
Via Alvise Cà da Mosto 14
 • Gần Công viên nước Atlantica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451715}} VND {{pricestrTa_451715}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451715}}
Viale G. Da Verazzano 23
 • Gần Công viên nước Atlantica
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511954}} VND {{pricestrTa_511954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511954}}
Viale Carducci, 7
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414668}} VND {{pricestrTa_414668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414668}}
Viale Edmondo de Amicis 80
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523179}} VND {{pricestrTa_523179}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523179}}
Piazza Ugo Bassi 4
 • Gần Bảo tàng Spazio Pantani
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454945}} VND {{pricestrTa_454945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454945}}
Viale Giosuè Carducci 152
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407358}} VND {{pricestrTa_407358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407358}}
viale euclide 13
 • Ở Villamarina
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413327}} VND {{pricestrTa_413327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413327}}
Viale Zara 96
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394772}} VND {{pricestrTa_394772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394772}}
Via Fenili 106
 • Gần Trường đua Minimoto San Mauro Mare
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506998}} VND {{pricestrTa_506998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506998}}
Via Euclide, 3
 • Ở Villamarina
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418414}} VND {{pricestrTa_418414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418414}}
Via Pitagora 5
 • Ở Villamarina
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390755}} VND {{pricestrTa_390755}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390755}}
Viale Carducci 186
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556111}} VND {{pricestrTa_556111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556111}}
Via Michelangelo 5
 • Ở Valverde
 • Cesenatico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473092}} VND {{pricestrTa_473092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473092}}
Viale Carducci 150
 • Gần Piazza delle Conserve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477338}} VND {{pricestrTa_477338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477338}}
Viale Zara 42
 • Gần Công viên Levante
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398097}} VND {{pricestrTa_398097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398097}}
52 khách sạn Cesenatico
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Cesenatico
Tiện ích khách sạn Cesenatico
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ