Cincinnati

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

70 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Cincinnati
XEM BẢN ĐỒ

151 W 5th St
 • Gần Tòa nhà Carew
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97192}} VND {{pricestrTa_97192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97192}}
4035 Mount Carmel Tobasco Rd, I-275 At Exit #65, Us-125
 • Ở Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381887}} VND {{pricestrTa_381887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381887}}
8870 Governors Hill Dr
 • Trong khu vực vui chơi
 • giải trí
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361608}} VND {{pricestrTa_361608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361608}}
5900 E Galbraith Road
 • Ở Kenwood
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95578}} VND {{pricestrTa_95578}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95578}}
3813 Edwards RoadCincinnatiOH 45244
 • Gần Trung tâm Thương mại Rookwood Commons
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_342613}} VND {{pricestrTa_342613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_342613}}
701 Broadway Street
 • Gần Quảng trường Đài phun nước
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489549}} VND {{pricestrTa_489549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489549}}
11440 Chester Rd
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63242}} VND {{pricestrTa_63242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63242}}
4004 Williams Dr
 • Ở Đông Nam Cincinnati
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366399}} VND {{pricestrTa_366399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366399}}
11 Village Sq
 • Gần Công viên Van Cleve
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416193}} VND {{pricestrTa_416193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416193}}
21 E 5th St
 • Gần Quảng trường Đài phun nước
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141395}} VND {{pricestrTa_141395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141395}}
800 W 8th St
 • Gần Trung tâm Bảo tàng Cincinnati Nhà ga Union
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57631}} VND {{pricestrTa_57631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57631}}
2000 Ronald Reagan Drive
 • Gần Kenwood Towne Centre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481147}} VND {{pricestrTa_481147}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481147}}
4761 Creek Road, Blue Ash
 • Ở Blue Ash
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485223}} VND {{pricestrTa_485223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485223}}
4554 Lake Forest Drive
 • Ở Blue Ash
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58198}} VND {{pricestrTa_58198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58198}}
2463 EAST SHARON ROAD
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356701}} VND {{pricestrTa_356701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356701}}
5410 Ridge Ave
 • Gần Trung tâm Thương mại Rookwood Commons
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63217}} VND {{pricestrTa_63217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63217}}
3850 Hauck Rd
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423040}} VND {{pricestrTa_423040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423040}}
36 East Fourth Street
 • Gần Tòa nhà Carew
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423707}} VND {{pricestrTa_423707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423707}}
4056 Mount Carmel Tobasco Rd
 • Ở Đông Nam Cincinnati
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133403}} VND {{pricestrTa_133403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133403}}
617 Vine Street, Suite B
 • Gần Quảng trường Đài phun nước
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_448259}} VND {{pricestrTa_448259}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_448259}}
11345 Chester Rd
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529511}} VND {{pricestrTa_529511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529511}}
11029 Dowlin Dr
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_71240}} VND {{pricestrTa_71240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_71240}}
121 East Freedom Way
 • Gần Sân vận động Great American
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514037}} VND {{pricestrTa_514037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514037}}
11689 Chester Rd
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144215}} VND {{pricestrTa_144215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144215}}
130 W Mitchell Ave
 • Ở St. Bernard
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354942}} VND {{pricestrTa_354942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354942}}
4650 Creek Road
 • Ở Blue Ash
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537033}} VND {{pricestrTa_537033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537033}}
3024 Vine St
 • Gần Đại học Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195912}} VND {{pricestrTa_195912}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195912}}
5505 Rybolt Rd.
 • Ở Dent
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136309}} VND {{pricestrTa_136309}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136309}}
4320 Glendale Milford Rd
 • Ở Blue Ash
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74358}} VND {{pricestrTa_74358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74358}}
4020 Hauck Rd
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451549}} VND {{pricestrTa_451549}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451549}}
6288 Tri Ridge Blvd
 • Ở Loveland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58201}} VND {{pricestrTa_58201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58201}}
9365 Waterstone Blvd
 • Ở Bắc Cincinnati
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139406}} VND {{pricestrTa_139406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139406}}
6880 WOOSTER PIKE
 • Gần Sân golf Indian Valley
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_92256}} VND {{pricestrTa_92256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_92256}}
11435 Reed Hartman Hwy
 • Ở Blue Ash
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110539}} VND {{pricestrTa_110539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110539}}
400 Glensprings Dr
 • Ở Springdale
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99772}} VND {{pricestrTa_99772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99772}}
4521 Eastgate Blvd
 • Ở Đông Nam Cincinnati
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95325}} VND {{pricestrTa_95325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95325}}
11967 Chase Plaza Drive
 • Ở Bắc Cincinnati
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91351}} VND {{pricestrTa_91351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91351}}
5350 Hamilton Ave.
 • Gần Nghĩa trang Spring Grove
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199000}} VND {{pricestrTa_199000}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199000}}
5311 HETZELL STREET
 • Gần Trung tâm Thiên văn Cincinnatir
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541681}} VND {{pricestrTa_541681}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541681}}
601 Vine Street
 • Gần Quảng trường Đài phun nước
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147907}} VND {{pricestrTa_147907}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147907}}
4501 Eastgate Blvd
 • Ở Đông Nam Cincinnati
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49682}} VND {{pricestrTa_49682}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49682}}
9369 Waterstone Blvd
 • Ở Bắc Cincinnati
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141398}} VND {{pricestrTa_141398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141398}}
135 Joe Nuxhall Way
 • Gần Sân vận động Great American
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524523}} VND {{pricestrTa_524523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524523}}
11349 Reed Hartman Hwy
 • Ở Blue Ash
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_94168}} VND {{pricestrTa_94168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_94168}}
11320 Chester Rd
 • Ở Sharonville
 • Cincinnati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145065}} VND {{pricestrTa_145065}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145065}}
70 khách sạn Cincinnati

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ