Curitiba

Thứ sáu 20-04 → Thứ bảy 21-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

83 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

20-04-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Curitiba
XEM BẢN ĐỒ

Rue Desembargador Ermelino de Leao, 18
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404144}} VND {{pricestrTa_404144}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404144}}
Av. Pres. Affonso Camargo 455CentroCuritibaParaná 80060-090
 • Gần Vườn Bách thảo Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73867}} VND {{pricestrTa_73867}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73867}}
Rua Nilo Cairo, 166, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451749}} VND {{pricestrTa_451749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451749}}
Rua Visconde Do Rio Branco 1710 - Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397946}} VND {{pricestrTa_397946}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397946}}
Rua Lamenha Lins, 71
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435427}} VND {{pricestrTa_435427}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435427}}
Comendador Araujo 99
 • Gần Flower's Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63398}} VND {{pricestrTa_63398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63398}}
Rua Tibagi 307
 • Ở Khu tài chính Curitiba
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398901}} VND {{pricestrTa_398901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398901}}
AV. Manoel Valdomiro de Macedo 2609
 • Ở Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63447}} VND {{pricestrTa_63447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63447}}
Rua Desembargador Clotario Portugal 35, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402692}} VND {{pricestrTa_402692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402692}}
Rua Emiliano Perneta, 261 - Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403967}} VND {{pricestrTa_403967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403967}}
Av. Iguacu, 931-A, Reboucas
 • Gần Baixada Arena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423996}} VND {{pricestrTa_423996}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423996}}
Rua Desembargador Westphalen, 122, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462008}} VND {{pricestrTa_462008}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462008}}
Av. Sete de Setembro, 5368 Batel
 • Ở Batel
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395321}} VND {{pricestrTa_395321}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395321}}
Rua Júlio Zaninelli, 296
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548169}} VND {{pricestrTa_548169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548169}}
Rua Constantino Marochi, 591, Bairro Cabral
 • Gần Bảo tàng Oscar Niemeyer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513028}} VND {{pricestrTa_513028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513028}}
Rua Voluntários da Pátria, 91
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403943}} VND {{pricestrTa_403943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403943}}
Av. Sete de Setembro, 5190, Batel
 • Ở Batel
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388990}} VND {{pricestrTa_388990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388990}}
Rua João Negrão, 424, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412046}} VND {{pricestrTa_412046}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412046}}
Rua Conselheiro Araújo, 435
 • Ở Alto da Gloria
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403944}} VND {{pricestrTa_403944}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403944}}
Rua Deputado Mario De Barros 1158
 • Gần Bảo tàng Oscar Niemeyer
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67022}} VND {{pricestrTa_67022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67022}}
Rua Comendador Araujo 730
 • Ở Batel
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494111}} VND {{pricestrTa_494111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494111}}
Rua Francisco Torres, 285, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408992}} VND {{pricestrTa_408992}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408992}}
Rua Brigadeiro Franco 2154
 • Gần Baixada Arena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_226991}} VND {{pricestrTa_226991}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_226991}}
Avenida Rocha Pombo 2564, Águas Belas
 • Ở Aguas Belas
 • Sao Jose dos Pinhais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495124}} VND {{pricestrTa_495124}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495124}}
Rua XV de Novembro 830
 • Gần Shopping Mueller
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63446}} VND {{pricestrTa_63446}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63446}}
Rua Benjamin Lins 513
 • Ở Batel
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78211}} VND {{pricestrTa_78211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78211}}
Rua Mateus Leme 358
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494091}} VND {{pricestrTa_494091}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494091}}
Rua Dr Pedrosa 208 Centro
 • Gần Baixada Arena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63430}} VND {{pricestrTa_63430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63430}}
Nunes Machado Street 68
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526432}} VND {{pricestrTa_526432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526432}}
Rua Mariano Torres, 976, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421823}} VND {{pricestrTa_421823}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421823}}
Rua Barao do Cerro Azul, 21, Centro, Avenida Rocha Pombo
 • Ở Aguas Belas
 • Sao Jose dos Pinhais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537945}} VND {{pricestrTa_537945}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537945}}
Rua Candido Lopes 102 Centro
 • Gần Flower's Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_32929}} VND {{pricestrTa_32929}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_32929}}
Rua Brigadeiro Franco, 1310, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420811}} VND {{pricestrTa_420811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420811}}
Rua Desembargador Motta 2044 Batel
 • Gần Baixada Arena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70959}} VND {{pricestrTa_70959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70959}}
Avenida Visconde De Guarapuava 4889
 • Ở Batel
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74589}} VND {{pricestrTa_74589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74589}}
Tv da Lapa, 195 - Centro, Corner with Guarapuava Visconde
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462006}} VND {{pricestrTa_462006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462006}}
Rua Comendador Araujo, 499 - Batel
 • Gần Trung tâm thương mại Crystal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63462}} VND {{pricestrTa_63462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63462}}
Avenida Batel 1732, Batel
 • Ở Batel
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403758}} VND {{pricestrTa_403758}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403758}}
Rua Mariano Torres 927Centro,
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527440}} VND {{pricestrTa_527440}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527440}}
Rua Quinze de Novembro, 2050, Alto da Rua XV
 • Ở Alto da Rua Quinze
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404219}} VND {{pricestrTa_404219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404219}}
Avenida Luiz Xavier 67
 • Gần Flower's Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70967}} VND {{pricestrTa_70967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70967}}
Rua Professor João Batista Vallões 1680
 • Gần Bảo tàng Lịch sử Campo Largo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505384}} VND {{pricestrTa_505384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505384}}
Rua Visconde do Rio Branco, 1295, Centro
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453483}} VND {{pricestrTa_453483}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453483}}
Av. Sete de Setembro, 2516
 • Ở Quảng trường Matriz
 • Curitiba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446631}} VND {{pricestrTa_446631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446631}}
Rodovia Br 376 1633, Vila Rocco
 • Ở Aguas Belas
 • Sao Jose dos Pinhais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500786}} VND {{pricestrTa_500786}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500786}}
83 khách sạn Curitiba

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ