Dubrovnik

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

165 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Dubrovnik
XEM BẢN ĐỒ

U Pilama 7
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_211379}} VND {{pricestrTa_211379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_211379}}
Andrije Hebranga 2a
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505808}} VND {{pricestrTa_505808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505808}}
Nikole Gucetica 2
 • Gần Nhà thờ St. Blaise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505167}} VND {{pricestrTa_505167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505167}}
Od Puca 1
 • Gần Nhà thờ St. Blaise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52520}} VND {{pricestrTa_52520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52520}}
Sv. Durda 16
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181338}} VND {{pricestrTa_181338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181338}}
Matije Gupca 17
 • Gần Cung điện Sponza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532063}} VND {{pricestrTa_532063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532063}}
Matije Gupca 18
 • Gần Cung điện Sponza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468997}} VND {{pricestrTa_468997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468997}}
Zeljarica 3
 • Gần Nhà thờ St. Blaise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455097}} VND {{pricestrTa_455097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455097}}
Masarykov put 3, Lapad
 • Ở Lapad
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483663}} VND {{pricestrTa_483663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483663}}
Široka 4
 • Gần Tu viện Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487523}} VND {{pricestrTa_487523}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487523}}
Obala Ivana Pavla II 13
 • Ở Gruz
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488027}} VND {{pricestrTa_488027}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488027}}
Ivana Mažuranica 20
 • Gần Tu viện Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450056}} VND {{pricestrTa_450056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450056}}
Vatroslava Lisinskog 35
 • Ở Babin Kuk
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467343}} VND {{pricestrTa_467343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467343}}
Nalješkoviceva 22
 • Gần Tu viện Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467364}} VND {{pricestrTa_467364}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467364}}
Dropceva 17
 • Gần Cung điện Sponza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467376}} VND {{pricestrTa_467376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467376}}
Antuninska 18
 • Gần Tu viện Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467379}} VND {{pricestrTa_467379}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467379}}
Lokrumska 4
 • Gần Cung điện Sponza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467384}} VND {{pricestrTa_467384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467384}}
Od Šorte 5,7
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455124}} VND {{pricestrTa_455124}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455124}}
Zagrebacka 2, Gornji Kono
 • Gần Cung điện Sponza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456383}} VND {{pricestrTa_456383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456383}}
Sveta Marija 2
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456677}} VND {{pricestrTa_456677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456677}}
Sv. Josipa 3
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462560}} VND {{pricestrTa_462560}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462560}}
Vatroslava Lisinskog 60, Babin Kuk
 • Ở Babin Kuk
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488235}} VND {{pricestrTa_488235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488235}}
Miha Pracata 4
 • Gần Nhà thờ St. Blaise
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491658}} VND {{pricestrTa_491658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491658}}
Prijeko 22
 • Gần Tu viện Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491660}} VND {{pricestrTa_491660}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491660}}
Kardinala Stepinca 31
 • Ở Babin Kuk
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498686}} VND {{pricestrTa_498686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498686}}
Šetalište Kralja, Zvonimira 5
 • Ở Lapad
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500292}} VND {{pricestrTa_500292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500292}}
Štikovica 61, Zaton
 • Ở Stikovica
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500638}} VND {{pricestrTa_500638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500638}}
Pecarica 6
 • Gần Cung điện Mục sư
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469066}} VND {{pricestrTa_469066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469066}}
Na Pržini 10, Orasac
 • Ở Orasac
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469071}} VND {{pricestrTa_469071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469071}}
Obala S. Radica 1, Zaton
 • Ở Zaton
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469387}} VND {{pricestrTa_469387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469387}}
Zlatariceva 1
 • Gần Tu viện Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469529}} VND {{pricestrTa_469529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469529}}
Pera Budmani 4
 • Gần Tu viện Franciscan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469540}} VND {{pricestrTa_469540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469540}}
Hranjca 1
 • Gần Cung điện Mục sư
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471010}} VND {{pricestrTa_471010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471010}}
Padre Perice 1
 • Ở Gruz
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471031}} VND {{pricestrTa_471031}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471031}}
Od Kaštela 24
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471146}} VND {{pricestrTa_471146}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471146}}
Lozica 3
 • Gần Cầu Franjo Tudman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472547}} VND {{pricestrTa_472547}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472547}}
Ðura Baljevi 1
 • Gần Cung điện Mục sư
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472951}} VND {{pricestrTa_472951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472951}}
Petra Svacica 18
 • Ở Babin Kuk
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472961}} VND {{pricestrTa_472961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472961}}
Mihajla Hamzica 5
 • Ở Montovjerna
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473505}} VND {{pricestrTa_473505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473505}}
Biokovska 14A
 • Ở Babin Kuk
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473508}} VND {{pricestrTa_473508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473508}}
Dolska 1
 • Ở Gruz
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473512}} VND {{pricestrTa_473512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473512}}
Od domina 1
 • Gần Đài phun nước Onofrio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476228}} VND {{pricestrTa_476228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476228}}
Petilovrijenci 1
 • Gần Cột Orlando
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477688}} VND {{pricestrTa_477688}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477688}}
Petilovrijenci 1
 • Gần Cột Orlando
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477700}} VND {{pricestrTa_477700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477700}}
Trstenska ul. 8
 • Ở Babin Kuk
 • Dubrovnik
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532812}} VND {{pricestrTa_532812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532812}}
165 khách sạn Dubrovnik

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ