Eastbourne

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Eastbourne
XEM BẢN ĐỒ

43-49 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466212}} VND {{pricestrTa_466212}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466212}}
12-20 Lascelles Terrace
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494898}} VND {{pricestrTa_494898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494898}}
1 Grand Parade
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364376}} VND {{pricestrTa_364376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364376}}
Grand Parade
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_105351}} VND {{pricestrTa_105351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_105351}}
2 Lascelles Terrace
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_345991}} VND {{pricestrTa_345991}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_345991}}
19 St. Aubyns RoadEastbourneEast Sussex BN22 7AS
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222689}} VND {{pricestrTa_222689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222689}}
60 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506868}} VND {{pricestrTa_506868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506868}}
14-22 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383205}} VND {{pricestrTa_383205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383205}}
9/11 Burlington Place
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222696}} VND {{pricestrTa_222696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222696}}
72 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426988}} VND {{pricestrTa_426988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426988}}
56 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412939}} VND {{pricestrTa_412939}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412939}}
13-14 Marine Parade
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424665}} VND {{pricestrTa_424665}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424665}}
23 Cavendish Place
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410854}} VND {{pricestrTa_410854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410854}}
Grand Parade, East Sussex
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429178}} VND {{pricestrTa_429178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429178}}
12 St Aubyns Road
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428069}} VND {{pricestrTa_428069}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428069}}
85 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222695}} VND {{pricestrTa_222695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222695}}
57 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222693}} VND {{pricestrTa_222693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222693}}
5-7 Cavendish Place
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438913}} VND {{pricestrTa_438913}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438913}}
6 Cambridge Road
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465202}} VND {{pricestrTa_465202}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465202}}
62 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523624}} VND {{pricestrTa_523624}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523624}}
King Edwards Parade
 • Ở Vùng duyên hải Eastbourne
 • Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90827}} VND {{pricestrTa_90827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90827}}
11-12 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399999}} VND {{pricestrTa_399999}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399999}}
71 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222694}} VND {{pricestrTa_222694}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222694}}
11-15 Cavendish Place
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340530}} VND {{pricestrTa_340530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340530}}
7 Lascelles Terrace
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390112}} VND {{pricestrTa_390112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390112}}
35-42 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424745}} VND {{pricestrTa_424745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424745}}
10 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394241}} VND {{pricestrTa_394241}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394241}}
7 Dittons Road
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398511}} VND {{pricestrTa_398511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398511}}
Marine Parade
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_126004}} VND {{pricestrTa_126004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_126004}}
3 Lascelles Terrace
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90803}} VND {{pricestrTa_90803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90803}}
11 Wilmington Square
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490134}} VND {{pricestrTa_490134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490134}}
74 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420847}} VND {{pricestrTa_420847}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420847}}
139 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470338}} VND {{pricestrTa_470338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470338}}
13 Royal Parade
 • Gần Bảo tàng Quân đội và Pháo đài Redoubt
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388553}} VND {{pricestrTa_388553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388553}}
38 Grand Parade
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333754}} VND {{pricestrTa_333754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333754}}
8 Wilmington GardensEastbourne BN21 4JN
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_125499}} VND {{pricestrTa_125499}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_125499}}
26 Marine Parade
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403559}} VND {{pricestrTa_403559}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403559}}
King Edwards Parade
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84871}} VND {{pricestrTa_84871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84871}}
Carisle Road
 • Gần Cầu tàu Eastbourne
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390001}} VND {{pricestrTa_390001}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390001}}
39 khách sạn Eastbourne
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Eastbourne
Tiện ích khách sạn Eastbourne
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ