Edmonton

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

79 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Edmonton
XEM BẢN ĐỒ

10235 101th St
 • Gần Sân vận động Commonwealth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50663}} VND {{pricestrTa_50663}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50663}}
10111 Bellamy Hill Nw
 • Gần Sân vận động Commonwealth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50667}} VND {{pricestrTa_50667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50667}}
10111 Ellerslie Road South West
 • Gần Nam Edmonton Common
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186506}} VND {{pricestrTa_186506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186506}}
17635 Stony Plain Rd Nw
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358600}} VND {{pricestrTa_358600}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358600}}
18035 Stony Plain Rd Nw
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119149}} VND {{pricestrTa_119149}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119149}}
13920 Yellowhead Trail
 • Ở Northwest Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435635}} VND {{pricestrTa_435635}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435635}}
5359 Calgary Trail Nw
 • Ở Edmonton South
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333131}} VND {{pricestrTa_333131}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333131}}
10010 178 St Nw
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50662}} VND {{pricestrTa_50662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50662}}
8208 106 St Nw
 • Ở Old Strathcona
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119153}} VND {{pricestrTa_119153}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119153}}
4485 Gateway Blvd Nw
 • Ở Edmonton South
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_83552}} VND {{pricestrTa_83552}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_83552}}
8450 Sparrow Dr
 • Ở Sân bay Quốc tế Leduc - Edmonton
 • Leduc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107032}} VND {{pricestrTa_107032}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107032}}
10454 82 Avenue
 • Ở Old Strathcona
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_62855}} VND {{pricestrTa_62855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_62855}}
10640 100 Avenue NW
 • Gần Đại học Alberta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119145}} VND {{pricestrTa_119145}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119145}}
10333 University Ave Nw
 • Gần Đại học Alberta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191507}} VND {{pricestrTa_191507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191507}}
#1-26302 TWP Road 531 A
 • Ở Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483336}} VND {{pricestrTa_483336}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483336}}
4235 Gateway Boulevard N.
 • Ở Edmonton South
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119154}} VND {{pricestrTa_119154}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119154}}
10320 - 45th Avenue So.
 • Ở Edmonton South
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66263}} VND {{pricestrTa_66263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66263}}
11834 Kingsway Nw
 • Gần Bảo tàng Hàng không Alberta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50664}} VND {{pricestrTa_50664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50664}}
159 Airport Road
 • Gần Bảo tàng Hàng không Alberta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473576}} VND {{pricestrTa_473576}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473576}}
10266 103 St NW
 • Ở Trung tâm Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513885}} VND {{pricestrTa_513885}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513885}}
18304 100 Ave Nw
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119148}} VND {{pricestrTa_119148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119148}}
7230 Argyll Rd Nw
 • Gần Công viên Mill Creek Ravine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119152}} VND {{pricestrTa_119152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119152}}
1115 103A St SW
 • Gần Nam Edmonton Common
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515508}} VND {{pricestrTa_515508}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515508}}
5116 Gateway Blvd
 • Ở Edmonton South
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50673}} VND {{pricestrTa_50673}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50673}}
11145 87 Ave Nw
 • Gần Đại học Alberta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_150338}} VND {{pricestrTa_150338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_150338}}
16615 109th Ave
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50671}} VND {{pricestrTa_50671}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50671}}
17610 Stony Plain Rd Nw
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88152}} VND {{pricestrTa_88152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88152}}
16818 118 Ave Nw
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_119151}} VND {{pricestrTa_119151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_119151}}
300 East Lapotac Blvd
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88956}} VND {{pricestrTa_88956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88956}}
581 Griesbach Parade NW
 • Ở Northwest Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490496}} VND {{pricestrTa_490496}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490496}}
2440 Calgary Trail Nw
 • Gần Nam Edmonton Common
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191509}} VND {{pricestrTa_191509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191509}}
10010 12 Ave Sw
 • Gần Nam Edmonton Common
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221777}} VND {{pricestrTa_221777}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221777}}
13620 - 97 Street
 • Ở Northwest Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385258}} VND {{pricestrTa_385258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385258}}
10425 100 Ave Nw
 • Gần Đại học Alberta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73853}} VND {{pricestrTa_73853}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73853}}
10017 179 A StreetEdmontonAB T5S 2L4
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50661}} VND {{pricestrTa_50661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50661}}
4520 76 Ave Nw
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333130}} VND {{pricestrTa_333130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333130}}
10329 82ND AVE
 • Ở Old Strathcona
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476631}} VND {{pricestrTa_476631}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476631}}
10010 179A StreetEdmontonAlberta T5S 2T1
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_50665}} VND {{pricestrTa_50665}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_50665}}
4404 Gateway Boulevard
 • Ở Edmonton South
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_33332}} VND {{pricestrTa_33332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_33332}}
1204 101 St Sw
 • Gần Nam Edmonton Common
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187041}} VND {{pricestrTa_187041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187041}}
17700 87 Ave Nw
 • Gần Trung tâm Mua sắm Tây Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21800}} VND {{pricestrTa_21800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21800}}
One Thornton Court
 • Gần Sân vận động Commonwealth
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57041}} VND {{pricestrTa_57041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57041}}
1-042 Lister Centre, 116 St and 87 Ave
 • Gần Đại học Alberta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404665}} VND {{pricestrTa_404665}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404665}}
18320 Stony Plain Rd Nw
 • Ở Tây Edmonton
 • Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35675}} VND {{pricestrTa_35675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35675}}
18520 100 Avenue Northwest, Building 2
 • Gần Trung tâm Mua sắm Tây Edmonton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480935}} VND {{pricestrTa_480935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480935}}
79 khách sạn Edmonton

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ