Fajardo

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

60 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Fajardo
XEM BẢN ĐỒ

Carr. 413 Km. 4.5, Barrio Puntas
 • Gần Nhà Punta Higuera Light
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411204}} VND {{pricestrTa_411204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411204}}
Carr. 413 Km 4.1, Bo. Puntas
 • Gần Bãi biển Domes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384235}} VND {{pricestrTa_384235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384235}}
Carretera 115 Km 12.4, Sea Beach Village
 • Gần Quảng trường Trung tâm Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517094}} VND {{pricestrTa_517094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517094}}
4466 KM 1.9 Interior, Barrio Bajuras
 • Gần Bãi biển Shacks
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388456}} VND {{pricestrTa_388456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388456}}
17 Calle Munoz Rivera, Bo. Pueblo
 • Gần Quảng trường Trung tâm Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498452}} VND {{pricestrTa_498452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498452}}
Carr. 101, Calle Gil Bouyet, Poblado Boqueron, Cabo Rojo
 • Gần Bãi biển Buye
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383478}} VND {{pricestrTa_383478}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383478}}
Carr. 3301 Km. 2.7 Interior, Playa El Combate
 • Ở El Combate
 • Cabo Rojo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413351}} VND {{pricestrTa_413351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413351}}
Carretera 102 Int. Km. 18.3 Buzon 180 B, Miradero
 • Gần Câu lạc bộ golf Deportivo Del Oeste
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463135}} VND {{pricestrTa_463135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463135}}
Reparto La Borde, Colinas La Parguera
 • Gần Vịnh Bioluminescent
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408698}} VND {{pricestrTa_408698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408698}}
#381, Carr. 2, Km. 84.0 Bo. Carrizales
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384387}} VND {{pricestrTa_384387}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384387}}
6961 Avenue Of The Governors
 • Gần Trung tâm Thương mại San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382396}} VND {{pricestrTa_382396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382396}}
710 Calle Segovia, Vistamar
 • Gần bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_544161}} VND {{pricestrTa_544161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_544161}}
Route 104 km. 0.3, Algarobo Sector
 • Gần Khuôn viên Mayaguez Đại học Puerto Rico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383363}} VND {{pricestrTa_383363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383363}}
27 Calle Cambija, Carretera 115
 • Gần Quảng trường Trung tâm Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506658}} VND {{pricestrTa_506658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506658}}
Route 187 KM 5.6,Torrecilla Baja
 • Gần Rừng Bang Pinones
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416970}} VND {{pricestrTa_416970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416970}}
Carretera 977, Km. 1.2
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382460}} VND {{pricestrTa_382460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382460}}
State Road 187 kilometer 4.2
 • Gần Câu lạc bộ đồng quê Berwind
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436614}} VND {{pricestrTa_436614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436614}}
1000 Conquistador Avenue
 • Gần Đảo Bio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_377956}} VND {{pricestrTa_377956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_377956}}
Calle 14 Wave Coast, Urb. Estela
 • Ở Stella
 • Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438193}} VND {{pricestrTa_438193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438193}}
Carretera 115 Interior Km. 11.2, Barrio Pueblo
 • Ở Stella
 • Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447876}} VND {{pricestrTa_447876}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447876}}
Condominio Haudimar, Apt. F-208, Carretera 4466 Km. 0.8 Barrio Bajuras
 • Gần Bãi biển Jobos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529124}} VND {{pricestrTa_529124}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529124}}
Carretera 413 interior KM 4.3, Calle Juan Hernandez
 • Gần Hải đăng Punta Higuero
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438172}} VND {{pricestrTa_438172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438172}}
3 Calle Amapola, Cocomar
 • Ở Isla Verde
 • Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525895}} VND {{pricestrTa_525895}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525895}}
Calle Iglesia 14 Sur
 • Gần Nhà thờ lớn Nuestra Senora de la Candelaria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437980}} VND {{pricestrTa_437980}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437980}}
Carr. 115 Km 11.6, Bo. Pueblo
 • Ở Stella
 • Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435934}} VND {{pricestrTa_435934}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435934}}
122 Carretera PR-2
 • Ở Manati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417862}} VND {{pricestrTa_417862}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417862}}
Road 416 Km 1.5
 • Ở Aguada
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427737}} VND {{pricestrTa_427737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427737}}
901 Panoramic Road & 9911 Road, Bo. Camino Nuevo, Lucia Beach Sector
 • Gần Bãi biển Lucia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461192}} VND {{pricestrTa_461192}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461192}}
PR-307 Km 7.4
 • Gần Đường hầm Guaniquilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517060}} VND {{pricestrTa_517060}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517060}}
8020 Tartak Street, Isla Verde
 • Gần Trung tâm Thương mại San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387518}} VND {{pricestrTa_387518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387518}}
396 Ave Noel Estrada
 • Gần Bãi biển Guajataca
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409938}} VND {{pricestrTa_409938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409938}}
43 Calle Fernandez Garcia, Dolphin tower
 • Gần Bãi biển Luquillo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463905}} VND {{pricestrTa_463905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463905}}
901 Panoramic Road and 9911 Road Bo, Bo Camino Nuevo, Lucía Beach Sector
 • Gần Bãi biển Lucia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382985}} VND {{pricestrTa_382985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382985}}
KM 1 Interior, 6 PR-681
 • Gần Cave of the Indian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476231}} VND {{pricestrTa_476231}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476231}}
1000 El Conquistador Avenue
 • Gần Sân Gôn El Conquistador
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_235175}} VND {{pricestrTa_235175}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_235175}}
Street 304 Km 3.2
 • Ở La Parguera
 • Lajas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460215}} VND {{pricestrTa_460215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460215}}
Carr 301 Km 11, Sector el Faro
 • Gần Playa Sucia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387282}} VND {{pricestrTa_387282}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387282}}
Carrertera 102 Km. 11.7, Joyuda
 • Gần Đảo Ratones
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440987}} VND {{pricestrTa_440987}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440987}}
Carretera 307 Km. 9.3, Calle Enrique Aymat
 • Gần biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502773}} VND {{pricestrTa_502773}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502773}}
Carretera 445 Km. 6.5 Interior, Barrio Saltos
 • Ở San Sebastian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437964}} VND {{pricestrTa_437964}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437964}}
Road 413, Km 4.4 Interior, Sandy Beach
 • Gần Nhà Punta Higuera Light
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517371}} VND {{pricestrTa_517371}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517371}}
Crta. 167, Avenida Ramon Luis Rivera
 • Gần Khu nghiên cứu Khoa học Luis A. Ferre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415435}} VND {{pricestrTa_415435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415435}}
200 Treasure Island
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404286}} VND {{pricestrTa_404286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404286}}
Carr. 310, Km 0.8 Barrio Las Quebradas, Monte Grande
 • Ở Monte Grande
 • Cabo Rojo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537859}} VND {{pricestrTa_537859}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537859}}
Carr 987, Km. 6.8, Las Croabas
 • Ở Las Croabas
 • Fajardo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413107}} VND {{pricestrTa_413107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413107}}
60 khách sạn Fajardo
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ