Puerto Rico

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

196 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Puerto Rico
XEM BẢN ĐỒ

Carretera 115 Km 12.4, Sea Beach Village
 • Gần Quảng trường Trung tâm Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517094}} VND {{pricestrTa_517094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517094}}
Dorado del Mar, Villas de Playa 2, Villa CC-7
 • Gần Dorado Del Mar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518435}} VND {{pricestrTa_518435}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518435}}
Route 989 Km .04
 • Ở Isabel Segunda
 • Vieques
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221513}} VND {{pricestrTa_221513}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221513}}
102 Calle Los Cipreses
 • Ở Camaceyes
 • Aguadilla
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446424}} VND {{pricestrTa_446424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446424}}
200 Coco Beach Blvd
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41406}} VND {{pricestrTa_41406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41406}}
50 Club Cala Dr
 • Ở Palmas del Mar
 • Humacao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78030}} VND {{pricestrTa_78030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78030}}
4 Condado Avenue
 • Ở Condado
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397266}} VND {{pricestrTa_397266}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397266}}
2009 Calle España, Ocean Park
 • Ở Công viên Đại dương
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419217}} VND {{pricestrTa_419217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419217}}
Calle 413 Km 4.5 Vista del Mar Puntas
 • Gần Nhà Punta Higuera Light
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438195}} VND {{pricestrTa_438195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438195}}
250 Calle Cristo
 • Gần La Fortaleza - Palacio de Santa Catalina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417167}} VND {{pricestrTa_417167}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417167}}
6165 ISLA VERDE AVE-SUITE 220
 • Ở Isla Verde
 • Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363110}} VND {{pricestrTa_363110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363110}}
Road 115 Km 12 2
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90111}} VND {{pricestrTa_90111}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90111}}
1309 Ashford Avenue
 • Gần Plaza del Mercado
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_358597}} VND {{pricestrTa_358597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_358597}}
752 Fernandez Juncos Ave
 • Gần Parque Central Municipio de San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220902}} VND {{pricestrTa_220902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220902}}
Reparto La Borde, Colinas La Parguera
 • Gần Vịnh Bioluminescent
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408698}} VND {{pricestrTa_408698}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408698}}
1 B Los Rosales Street
 • Gần Bãi biển Escambron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_193919}} VND {{pricestrTa_193919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_193919}}
999 Ashford Avenue
 • Ở Condado
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_107292}} VND {{pricestrTa_107292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_107292}}
1150 Caribe Ave
 • Gần Parque de Bombas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27013}} VND {{pricestrTa_27013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27013}}
8000 Tartak Street
 • Ở Isla Verde
 • Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58351}} VND {{pricestrTa_58351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58351}}
San Geromino Grounds Los Rosales St
 • Gần Bãi biển Escambron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19686}} VND {{pricestrTa_19686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19686}}
Trupo Industrial Park 103
 • Ở Ponce
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_128595}} VND {{pricestrTa_128595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_128595}}
201 Dorado Del Mar Boulevard
 • Gần Dorado Del Mar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58258}} VND {{pricestrTa_58258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58258}}
2009 McLeary Street
 • Ở Công viên Đại dương
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438102}} VND {{pricestrTa_438102}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438102}}
Calle 14 Wave Coast, Urb. Estela
 • Ở Stella
 • Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438193}} VND {{pricestrTa_438193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438193}}
2 Tartak St
 • Ở Isla Verde
 • Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41568}} VND {{pricestrTa_41568}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41568}}
Calle Rosa 2
 • Ở Isla Verde
 • Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362495}} VND {{pricestrTa_362495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362495}}
Carr 429 Km 4 1, P O Box 200
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355495}} VND {{pricestrTa_355495}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355495}}
76 Condado Avenue
 • Ở Condado
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470727}} VND {{pricestrTa_470727}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470727}}
Street 304 Km 3.2
 • Ở La Parguera
 • Lajas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460215}} VND {{pricestrTa_460215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460215}}
Road 333 Km 6 5
 • Gần Đảo Gilligan's
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20469}} VND {{pricestrTa_20469}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20469}}
Carr. 3301 Km. 2.7 Interior, Playa El Combate
 • Ở El Combate
 • Cabo Rojo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413351}} VND {{pricestrTa_413351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413351}}
Carr. 101 Km 18.1
 • Ở Boqueron
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429113}} VND {{pricestrTa_429113}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429113}}
605 Calle San Jorge, Btwn Ave P. de Leon & F. Juncos
 • Ở Santurce
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434068}} VND {{pricestrTa_434068}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434068}}
Aguadilla, 55Condado 00907San Juan
 • Ở Condado
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_207530}} VND {{pricestrTa_207530}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_207530}}
316 Fortaleza Street
 • Gần Nhà thờ San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220900}} VND {{pricestrTa_220900}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220900}}
60 Condado Avenue
 • Ở Condado
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220901}} VND {{pricestrTa_220901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220901}}
23 Caleta Las Monjas
 • Gần Puerta de San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_220899}} VND {{pricestrTa_220899}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_220899}}
Calle Rosa Number 4
 • Ở Isla Verde
 • Carolina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_227222}} VND {{pricestrTa_227222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_227222}}
Route 104 km. 0.3, Algarobo Sector
 • Gần Khuôn viên Mayaguez Đại học Puerto Rico
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383363}} VND {{pricestrTa_383363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383363}}
Route 995, Km 1.5
 • Ở Puerto Real
 • Vieques
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387510}} VND {{pricestrTa_387510}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387510}}
106 Calle San José, Old San Juan
 • Gần Nhà thờ San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463254}} VND {{pricestrTa_463254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463254}}
17 Calle Munoz Rivera, Bo. Pueblo
 • Gần Quảng trường Trung tâm Rincon
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498452}} VND {{pricestrTa_498452}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498452}}
4 ClemenceauCondadoSan Juan
 • Ở Condado
 • San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75098}} VND {{pricestrTa_75098}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75098}}
100 Cristo St
 • Gần Nhà thờ San Juan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_21418}} VND {{pricestrTa_21418}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_21418}}
Carretera 102 Int. Km. 18.3 Buzon 180 B, Miradero
 • Gần Câu lạc bộ golf Deportivo Del Oeste
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463135}} VND {{pricestrTa_463135}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463135}}
196 khách sạn Puerto Rico
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Puerto Rico
Tiện ích khách sạn Puerto Rico
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ