Fishersville

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

242 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Fishersville
XEM BẢN ĐỒ

6809 Airlie Road
 • Ở Airlie
 • Warrenton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500700}} VND {{pricestrTa_500700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500700}}
5327 Jefferson Davis Hwy
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381162}} VND {{pricestrTa_381162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381162}}
2666 Old Galax Pike
 • Ở Hillsville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458262}} VND {{pricestrTa_458262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458262}}
5975 Richmond Highway
 • Gần Nhà tưởng niệm Quốc gia George Washington Masonic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382604}} VND {{pricestrTa_382604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382604}}
5324 Jefferson Davis Hwy, Building A
 • Ở Fredericksburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419395}} VND {{pricestrTa_419395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419395}}
2621 Prince William Pkwy
 • Gần Potomac Mills
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388253}} VND {{pricestrTa_388253}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388253}}
23500 Welcome Way Dr
 • Ở Ruther Glen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452108}} VND {{pricestrTa_452108}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452108}}
512 Atlantic Avenue
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457616}} VND {{pricestrTa_457616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457616}}
415 South Church Street
 • Ở Smithfield
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396889}} VND {{pricestrTa_396889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396889}}
1401 S. Joyce Street
 • Gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473123}} VND {{pricestrTa_473123}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473123}}
12025 Town Square St.
 • Gần Trung tâm Giáo dục Learning Tree Reston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473211}} VND {{pricestrTa_473211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473211}}
136 East Francis Street
 • Gần Dinh Thống đốc
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476648}} VND {{pricestrTa_476648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476648}}
355 Albemarle House Dr
 • Gần Xưởng rượu vang Trump
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480416}} VND {{pricestrTa_480416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480416}}
575 12th Road South
 • Ở Crystal City
 • Addison Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503563}} VND {{pricestrTa_503563}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503563}}
21258 Windmill Parc Drive
 • Gần Trung tâm thương mại Dulles Town Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518430}} VND {{pricestrTa_518430}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518430}}
1330 S. Fair Street
 • Ở Crystal City
 • Addison Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457800}} VND {{pricestrTa_457800}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457800}}
1221 South Eads Street
 • Ở Crystal City
 • Addison Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457827}} VND {{pricestrTa_457827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457827}}
550 14th Rd S.
 • Ở Crystal City
 • Addison Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457828}} VND {{pricestrTa_457828}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457828}}
911 E Atlantic St
 • Gần Công viên trăm tuổi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388323}} VND {{pricestrTa_388323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388323}}
105 Visitors Center Dr
 • Gần Trung tâm Thông tin Du lịch Colonial Williamsburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428692}} VND {{pricestrTa_428692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428692}}
3554 Lee Jackson Hwy
 • Ở Staunton
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430638}} VND {{pricestrTa_430638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430638}}
6800 Metropolitan Center Dr
 • Gần Trung tâm Thị trấn Springfield
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385022}} VND {{pricestrTa_385022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385022}}
5920 Fort Dr
 • Gần Công viên Ellanor C. Lawrence
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385023}} VND {{pricestrTa_385023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385023}}
46001 Waterview Plz
 • Gần Trung tâm thương mại Dulles Town Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385116}} VND {{pricestrTa_385116}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385116}}
1021 Elden St
 • Gần Sân golf Herndon Centennial
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385729}} VND {{pricestrTa_385729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385729}}
311 16th Street
 • Gần Trung tâm Khoa học Hàng hải và Aquarium Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435157}} VND {{pricestrTa_435157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435157}}
220 20th St
 • Ở Crystal City
 • Addison Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437086}} VND {{pricestrTa_437086}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437086}}
901 15th Street South
 • Gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440808}} VND {{pricestrTa_440808}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440808}}
3997 Fair Ridge Dr
 • Gần Di tích Chiến trường Ox Hill
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382639}} VND {{pricestrTa_382639}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382639}}
45350 Catalina Ct
 • Gần Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ mới
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382717}} VND {{pricestrTa_382717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382717}}
8201 Old Courthouse Rd
 • Gần Trung tâm Tysons Corner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382724}} VND {{pricestrTa_382724}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382724}}
14420 Chantilly Crossing Ln
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Hàng không và Vũ trụ Steven F. Udvar-Hazy Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383429}} VND {{pricestrTa_383429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383429}}
6493 Richmond Road
 • Ở Lightfoot
 • Williamsburg
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382023}} VND {{pricestrTa_382023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382023}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382301}} VND {{pricestrTa_382301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382301}}
4506 Brookfield Corporate Dr
 • Gần Trung tâm Thương mại Chantilly Crossing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382555}} VND {{pricestrTa_382555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382555}}
103 2nd Street
 • Gần Bảo tàng Vùng Clarksville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417522}} VND {{pricestrTa_417522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417522}}
2000 Morton Drive, Charlottesville
 • Gần Đại học Virginia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489171}} VND {{pricestrTa_489171}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489171}}
520 12th St.
 • Ở Crystal City
 • Addison Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489921}} VND {{pricestrTa_489921}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489921}}
2742 Fairway Drive
 • Gần Khu trượt tuyết Bryce
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490604}} VND {{pricestrTa_490604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490604}}
1550 Clarendon Blvd
 • Gần Đài tưởng niệm Iwo Jima
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426292}} VND {{pricestrTa_426292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426292}}
501 Roosevelt Blvd
 • Gần Nhà hát Bang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426293}} VND {{pricestrTa_426293}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426293}}
400 15th Street South
 • Ở Crystal City
 • Addison Heights
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426366}} VND {{pricestrTa_426366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426366}}
1345 Orkney Grade Road
 • Gần Khu trượt tuyết Bryce
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411811}} VND {{pricestrTa_411811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411811}}
850 N Randolph St.
 • Ở Ballston
 • Arlington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475077}} VND {{pricestrTa_475077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475077}}
887 Empire Drive, Exit#19 Off I-81
 • Gần Trung tâm giải trí Harry L. Coomes
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384539}} VND {{pricestrTa_384539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384539}}
242 khách sạn Fishersville
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Fishersville
Địa điểm khách sạn Fishersville
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Fishersville
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ