Franklin

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

342 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Franklin
XEM BẢN ĐỒ

632 Tchoupitoulas Street
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Chiến tranh Thế giới Thứ II
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541215}} VND {{pricestrTa_541215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541215}}
201 Lake Street
 • Gần Lối đi lát ván Louisiana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457182}} VND {{pricestrTa_457182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457182}}
3010 Valley Creek Road
 • Gần Trung tâm Thương mại Corporate Square Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517338}} VND {{pricestrTa_517338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517338}}
2412 Veterans Blvd
 • Gần Trung tâm đại lý Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382237}} VND {{pricestrTa_382237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382237}}
4198 Front St
 • Gần Công viên Civitan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442036}} VND {{pricestrTa_442036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442036}}
2010 S Morrison Blvd
 • Gần Công viên Zemurray
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382626}} VND {{pricestrTa_382626}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382626}}
4201 Franklin Common Ct
 • Gần Trung tâm giải trí gia đình Goofballs
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131927}} VND {{pricestrTa_131927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131927}}
2130 E Madison Avenue
 • Gần Bảo tàng và Trung tâm Nghệ thuật Sáng tạo Snyder
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442873}} VND {{pricestrTa_442873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442873}}
1990 East Rees Street
 • Gần Bệnh viện St. Martin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447406}} VND {{pricestrTa_447406}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447406}}
12280 Highway 165 South
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454219}} VND {{pricestrTa_454219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454219}}
711 Diamond Jacks Blvd
 • Gần Lối đi lát ván Louisiana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_515558}} VND {{pricestrTa_515558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_515558}}
5116 Monkhouse Dr.
 • Gần Công viên Mooretown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381077}} VND {{pricestrTa_381077}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381077}}
1718 North University Avenue
 • Gần Moore Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382926}} VND {{pricestrTa_382926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382926}}
400 North Blvd
 • Ở Khu lịch sử Beauregard Town
 • Baton Rouge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432990}} VND {{pricestrTa_432990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432990}}
10100 I-10 Service Road
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481134}} VND {{pricestrTa_481134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481134}}
1800 Central Blvd
 • Ở Harvey
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463619}} VND {{pricestrTa_463619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463619}}
126 Taos St
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455644}} VND {{pricestrTa_455644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455644}}
2820 Williams Boulevard
 • Ở Sân bay Quốc tế Kenner - Louis Armstrong
 • Kenner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475731}} VND {{pricestrTa_475731}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475731}}
101 Westlake Avenue
 • Gần North Beach Interstate 10
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528182}} VND {{pricestrTa_528182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528182}}
1111 Gravier St
 • Gần Sân vận động Mercedes-Benz Superdome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501475}} VND {{pricestrTa_501475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501475}}
735 Union St
 • Ở Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356658}} VND {{pricestrTa_356658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356658}}
777 L'Auberge Avenue
 • Ở Baton Rouge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410475}} VND {{pricestrTa_410475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410475}}
1032 South Pine Street
 • Ở Vivian
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414793}} VND {{pricestrTa_414793}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414793}}
9901 Gwenadele Ave
 • Ở Rừng Sherwood
 • Baton Rouge
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423048}} VND {{pricestrTa_423048}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423048}}
100 Westlake Ave
 • Gần North Beach Interstate 10
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438896}} VND {{pricestrTa_438896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438896}}
2275 Old Minden Rd
 • Gần Pierre Bossier Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451542}} VND {{pricestrTa_451542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451542}}
5725 Financial Plaza
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451564}} VND {{pricestrTa_451564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451564}}
13889 River Rd, I-310, Exit 7
 • Gần Công viên West Bank Bridge St. Charles Parish
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381367}} VND {{pricestrTa_381367}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381367}}
680 Bakers Bridge Ave
 • Gần CoolSprings Galleria
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136883}} VND {{pricestrTa_136883}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136883}}
131 Decatur St.
 • Gần Quảng trường Jackson
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482739}} VND {{pricestrTa_482739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482739}}
1000 MacArthur Drive
 • Gần Nhà cổ Kent Plantation House
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469118}} VND {{pricestrTa_469118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469118}}
330 Magazine St
 • Gần Bảo tàng Quốc gia Chiến tranh Thế giới Thứ II
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382785}} VND {{pricestrTa_382785}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382785}}
12340 I-10 Service Rd
 • Ở New Orleans
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483355}} VND {{pricestrTa_483355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483355}}
7296 Greenwood Rd
 • Ở Flournoy
 • Shreveport
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382592}} VND {{pricestrTa_382592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382592}}
751 Second St
 • Gần Bảo tàng Lưu danh Thể thao Louisiana
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501477}} VND {{pricestrTa_501477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501477}}
2179 Highway 70
 • Ở Donaldsonville
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441188}} VND {{pricestrTa_441188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441188}}
4132 Peters Road
 • Gần Sòng bạc Boomtown
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437984}} VND {{pricestrTa_437984}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437984}}
112 Dennis Ave
 • Gần Sân bóng McMurray
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426447}} VND {{pricestrTa_426447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426447}}
910 W Highway 30
 • Gần Trung tâm đại lý Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456545}} VND {{pricestrTa_456545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456545}}
1108 Broadway St.
 • Gần Bảo tàng & Hội Lịch sử Dorcheat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456763}} VND {{pricestrTa_456763}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456763}}
3811 Nashville Rd
 • Gần Sân gôn Kenny Perry's Country Creek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_342498}} VND {{pricestrTa_342498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_342498}}
607 Holiday Drive
 • Gần Công viên Dầu Khí
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382627}} VND {{pricestrTa_382627}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382627}}
7950 East Texas Street
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410327}} VND {{pricestrTa_410327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410327}}
Jackson Ave, Chippewa St
 • Gần Sân vận động Mercedes-Benz Superdome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545838}} VND {{pricestrTa_545838}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545838}}
1660 Armory Drive
 • Ở Franklin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381520}} VND {{pricestrTa_381520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381520}}
342 khách sạn Franklin
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Franklin
Địa điểm khách sạn Franklin
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Franklin
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ