Fresno

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

55 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Fresno
XEM BẢN ĐỒ

5090 E Clinton Way
 • Gần Trung tâm khám phá
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49886}} VND {{pricestrTa_49886}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49886}}
5021 N Barcus Ave
 • Gần Vườn Ngầm Forestiere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143877}} VND {{pricestrTa_143877}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143877}}
6309 North Blackstone AvenueFresnoCA 93710
 • Gần Boomers! Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98898}} VND {{pricestrTa_98898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98898}}
4961 North Cedar Avenue
 • Gần Beiden Field
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333080}} VND {{pricestrTa_333080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333080}}
7135 N Fresno St
 • Gần Boomers! Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95283}} VND {{pricestrTa_95283}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95283}}
3460 W Shaw Ave
 • Gần Vườn Ngầm Forestiere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131664}} VND {{pricestrTa_131664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131664}}
2425 MERCED STREET
 • Gần Rotary Storyland and Playland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110246}} VND {{pricestrTa_110246}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110246}}
2233 Ventura St
 • Gần Đấu trường Selland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_27378}} VND {{pricestrTa_27378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_27378}}
3737 N Blackstone Ave
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49892}} VND {{pricestrTa_49892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49892}}
2127 Inyo St
 • Gần Trung tâm hội nghị Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140303}} VND {{pricestrTa_140303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140303}}
1055 Van Ness Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113989}} VND {{pricestrTa_113989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113989}}
4080 N Blackstone Ave
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421166}} VND {{pricestrTa_421166}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421166}}
2570 S East Ave
 • Ở Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48651}} VND {{pricestrTa_48651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48651}}
4949 N Forestiere Ave
 • Gần Vườn Ngầm Forestiere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507770}} VND {{pricestrTa_507770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507770}}
4061 N Blackstone Ave
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333081}} VND {{pricestrTa_333081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333081}}
327 E Fir Ave
 • Gần Boomers! Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95439}} VND {{pricestrTa_95439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95439}}
480 E Shaw Ave
 • Gần Trung tâm buôn bán hội chợ thời trang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49894}} VND {{pricestrTa_49894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49894}}
1101 N Parkway Dr
 • Gần Công viên Roeding
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_147919}} VND {{pricestrTa_147919}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_147919}}
5046 North Barcus Avenue
 • Gần Vườn Ngầm Forestiere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49888}} VND {{pricestrTa_49888}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49888}}
5115 E Mckinley Ave
 • Gần Trung tâm khám phá
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49891}} VND {{pricestrTa_49891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49891}}
4245 North Blackstone Ave
 • Gần Chợ Nông sản Vineyard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420621}} VND {{pricestrTa_420621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420621}}
7191 W Kathryn Ave
 • Ở Herndon
 • Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194206}} VND {{pricestrTa_194206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194206}}
445 N Parkway Dr
 • Gần Công viên chủ đề Rotary Storyland & Playland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49890}} VND {{pricestrTa_49890}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49890}}
7117 North Blackstone
 • Gần Boomers! Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394024}} VND {{pricestrTa_394024}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394024}}
2640 S 2nd St
 • Ở Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49889}} VND {{pricestrTa_49889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49889}}
5455 W Shaw Ave
 • Gần Vườn Ngầm Forestiere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49896}} VND {{pricestrTa_49896}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49896}}
140 E Shaw Ave
 • Gần Trung tâm buôn bán hội chợ thời trang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49897}} VND {{pricestrTa_49897}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49897}}
5113 E Mckinley Ave
 • Gần Trung tâm khám phá
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49887}} VND {{pricestrTa_49887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49887}}
1309 W Shaw Ave
 • Ở khu trung tâm thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144775}} VND {{pricestrTa_144775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144775}}
1087 N Parkway Dr
 • Gần Công viên Roeding
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141613}} VND {{pricestrTa_141613}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141613}}
2926 Tulare St
 • Gần Bảo tàng Meux Home
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_70771}} VND {{pricestrTa_70771}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_70771}}
6090 N Blackstone Ave
 • Gần Chợ Nông sản Vineyard
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405463}} VND {{pricestrTa_405463}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405463}}
Intersection Of Jensen Ave
 • Ở Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_194205}} VND {{pricestrTa_194205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_194205}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136431}} VND {{pricestrTa_136431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136431}}
7194 Kathryn Avenue
 • Ở Herndon
 • Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_232402}} VND {{pricestrTa_232402}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_232402}}
959 N Parkway Dr
 • Gần Công viên chủ đề Rotary Storyland & Playland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184774}} VND {{pricestrTa_184774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184774}}
6051 N Thesta Street
 • Gần Trung tâm buôn bán hội chợ thời trang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140304}} VND {{pricestrTa_140304}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140304}}
5322 N Diana St
 • Gần Trung tâm buôn bán hội chợ thời trang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49893}} VND {{pricestrTa_49893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49893}}
6730 N Blackstone Ave
 • Gần Boomers! Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184775}} VND {{pricestrTa_184775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184775}}
5077 North Cornelia Drive
 • Gần Vườn Ngầm Forestiere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24357}} VND {{pricestrTa_24357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24357}}
324 E Shaw Ave
 • Gần Trung tâm buôn bán hội chợ thời trang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_73704}} VND {{pricestrTa_73704}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_73704}}
1415 W Olive Ave
 • Gần Công viên Roeding
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137150}} VND {{pricestrTa_137150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137150}}
4278 W. Ashlan Ave
 • Gần Vườn Ngầm Forestiere
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452541}} VND {{pricestrTa_452541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452541}}
6844 N Fresno St
 • Gần Boomers! Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366873}} VND {{pricestrTa_366873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366873}}
4141 N Blackstone Ave
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Fresno
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336777}} VND {{pricestrTa_336777}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336777}}
55 khách sạn Fresno

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ