Giardini Naxos

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

44 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Giardini Naxos
XEM BẢN ĐỒ

Via Calcide Eubea 27
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_13960}} VND {{pricestrTa_13960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_13960}}
Via Dei Sei Mulini, Contrada Sirina
 • Gần Bảo tàng Fondazione Mazzullo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386366}} VND {{pricestrTa_386366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386366}}
Corso Umberto I, 470
 • Gần Vườn Villa Comunale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388010}} VND {{pricestrTa_388010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388010}}
Viale Dionisio
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66881}} VND {{pricestrTa_66881}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66881}}
Via Consolare Valeria
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397556}} VND {{pricestrTa_397556}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397556}}
Via Consolare Valeria 1298035 Giardini-Naxos
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_214021}} VND {{pricestrTa_214021}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_214021}}
Via Lungomare Schiso, 6
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389507}} VND {{pricestrTa_389507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389507}}
via NixaLoc. Recanati98035 Giardini-Naxos
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_214023}} VND {{pricestrTa_214023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_214023}}
Via Jannuzzo 31
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_214022}} VND {{pricestrTa_214022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_214022}}
Via Larunchi,34
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456156}} VND {{pricestrTa_456156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456156}}
via Piave 11
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518071}} VND {{pricestrTa_518071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518071}}
Via Strada Zagari
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531109}} VND {{pricestrTa_531109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531109}}
Via Recanati, 2
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388221}} VND {{pricestrTa_388221}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388221}}
Via Consolare Valeria 33
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41836}} VND {{pricestrTa_41836}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41836}}
Viale Jannuzzo 47
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_13962}} VND {{pricestrTa_13962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_13962}}
Via Ticino
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396112}} VND {{pricestrTa_396112}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396112}}
Viale Stracina 20 B
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451716}} VND {{pricestrTa_451716}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451716}}
Via Calcide Eubea 8
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394159}} VND {{pricestrTa_394159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394159}}
Lungomare Naxos, 47
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_389307}} VND {{pricestrTa_389307}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_389307}}
Via Vulcano 9, Condominium Rosal
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450935}} VND {{pricestrTa_450935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450935}}
Via Calcide Eubea, 3
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405481}} VND {{pricestrTa_405481}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405481}}
Via San Giusto 77
 • Gần Nhà hát Hy Lạp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423824}} VND {{pricestrTa_423824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423824}}
Via Consolare Valeria 118/L
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447141}} VND {{pricestrTa_447141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447141}}
Via Larunchi, 14
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546130}} VND {{pricestrTa_546130}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546130}}
Via Porticato
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400700}} VND {{pricestrTa_400700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400700}}
Via Lungomare Tysandros 52
 • Gần Nhà hát Hy Lạp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390623}} VND {{pricestrTa_390623}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390623}}
via Stromboli 4
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529620}} VND {{pricestrTa_529620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529620}}
Via Consolare Valeria 140
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433922}} VND {{pricestrTa_433922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433922}}
Viale Jannuzzo SN
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_16975}} VND {{pricestrTa_16975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_16975}}
Via Medaglia d'oro Giovanni Calabrò, 35
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489264}} VND {{pricestrTa_489264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489264}}
Viale Jannuzzo 27
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401512}} VND {{pricestrTa_401512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401512}}
Via Fazello, 5
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456157}} VND {{pricestrTa_456157}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456157}}
Via Mastrociccio 13
 • Gần Vườn Villa Comunale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410039}} VND {{pricestrTa_410039}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410039}}
Via Pietrenere 17, Residence Les Roches Noires
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452598}} VND {{pricestrTa_452598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452598}}
Via Vittorio Emanuele 206
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492643}} VND {{pricestrTa_492643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492643}}
Villaggio AlkantaraContrada Pietre Nere98030 Giardini Naxos (Messina)Sicilia
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_354616}} VND {{pricestrTa_354616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_354616}}
Via Recanati
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_16976}} VND {{pricestrTa_16976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_16976}}
Via Schiso' 12
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_84318}} VND {{pricestrTa_84318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_84318}}
Via Umberto 523
 • Gần Nhà hát Hy Lạp
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397010}} VND {{pricestrTa_397010}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397010}}
Via Calcide Eubea, 29
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479313}} VND {{pricestrTa_479313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479313}}
Via Consolare Valeria 140
 • Gần Bãi biển Recanati
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527689}} VND {{pricestrTa_527689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527689}}
Via Calcide Eubea 5598039 Giardini Naxos
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18273}} VND {{pricestrTa_18273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18273}}
Via Ticino 3 giardini naxos
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546954}} VND {{pricestrTa_546954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546954}}
Via Recanati 26
 • Gần Recanati Beach
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_13959}} VND {{pricestrTa_13959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_13959}}
44 khách sạn Giardini Naxos
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Giardini Naxos
Tiện ích khách sạn Giardini Naxos
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ