Guatemala

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

198 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Guatemala
XEM BẢN ĐỒ

9 Calle Poniente
 • Gần Chợ Thủ công
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202425}} VND {{pricestrTa_202425}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202425}}
Calle San Bartolome Becerra No. 10, Pasaje Rubio.
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530743}} VND {{pricestrTa_530743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530743}}
Ave. 6a 15-14, Zona 13, Aurora 1
 • Ở Zona 13
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503562}} VND {{pricestrTa_503562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503562}}
Calzada Santa Lucia Norte No. 21
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534692}} VND {{pricestrTa_534692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534692}}
105 KM Road Chulamar
 • Gần Bãi biển San Jose
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409308}} VND {{pricestrTa_409308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409308}}
Calle del Espíritu Santo, Número 42
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423351}} VND {{pricestrTa_423351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423351}}
8a Avenue y 2nd. Street corner, zone 1
 • Gần Trung tâm thương mại quốc tế Mundo Maya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388799}} VND {{pricestrTa_388799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388799}}
Ruta Nacional CA 14, Km. 91.5AlotenangoSacatepequezGuatemala /Antigua
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_205625}} VND {{pricestrTa_205625}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_205625}}
9na Calle Oriente, No 19
 • Gần Nhà thờ San Francisco
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_180952}} VND {{pricestrTa_180952}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_180952}}
6a calle poniente # 27
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424118}} VND {{pricestrTa_424118}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424118}}
9a. Calle Poniente #40
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412201}} VND {{pricestrTa_412201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412201}}
Prolongacion Boulevard Los Proceres, KM 9, Zona 15
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382200}} VND {{pricestrTa_382200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382200}}
7 Avenida 15-45, Zona 9
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_382350}} VND {{pricestrTa_382350}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_382350}}
14 Calle 7-88 Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202431}} VND {{pricestrTa_202431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202431}}
9a Calle Poniente Esquina #1
 • Gần Di chỉ San Jose el Viejo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195056}} VND {{pricestrTa_195056}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195056}}
8va Calle Poniente No1
 • Gần Di chỉ San Jose el Viejo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89730}} VND {{pricestrTa_89730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89730}}
1a. Calle Poniente No. 24, City Center
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467703}} VND {{pricestrTa_467703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467703}}
9a Calle 5-63 Zona 1
 • Ở Zona Historico
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110648}} VND {{pricestrTa_110648}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110648}}
3a Calle Oriente No 28 A
 • Gần Nhà máy và Bảo tàng Ngọc Maya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19938}} VND {{pricestrTa_19938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19938}}
2a Avenida 06-17 Zona 2
 • Gần Cửa hàng thương mại Chợ Thirteen Threads và Trung tâm Phụ nữ Maya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_36286}} VND {{pricestrTa_36286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_36286}}
14 Street 3-08 Zona 10
 • Ở Zona Viva
 • Thành phố Goa-tê-ma-la
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30813}} VND {{pricestrTa_30813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30813}}
Tikal
 • Gần Tikal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414420}} VND {{pricestrTa_414420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414420}}
4 avenida sur # 24
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416707}} VND {{pricestrTa_416707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416707}}
3a avenida 3-47 zona 2
 • Gần Cửa hàng thương mại Chợ Thirteen Threads và Trung tâm Phụ nữ Maya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364758}} VND {{pricestrTa_364758}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364758}}
5ta calle poniente #6
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_443308}} VND {{pricestrTa_443308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_443308}}
6a. Calle Poniente. No. 27, Antigua Guatemala
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471824}} VND {{pricestrTa_471824}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471824}}
Carretera CA9, Km. 219 Mariscos
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417110}} VND {{pricestrTa_417110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417110}}
2 Avenida 12-28 Zona 10
 • Ở Core area of Guatemala
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458792}} VND {{pricestrTa_458792}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458792}}
7th Ave Norte #4AntiguaGuatemala
 • Gần Phòng triển lãm El Fotografo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202424}} VND {{pricestrTa_202424}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202424}}
9ª Calle Poniente y 5ª Avenida SurLa Antigua Guatemala
 • Gần Di chỉ San Jose el Viejo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_90357}} VND {{pricestrTa_90357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_90357}}
9a. Calle Poniente #17
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460484}} VND {{pricestrTa_460484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460484}}
3a. Avenida Norte #9
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460485}} VND {{pricestrTa_460485}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460485}}
3a. Calle Oriente # 3
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_461512}} VND {{pricestrTa_461512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_461512}}
14 Avenida A 2-31 zona 1
 • Gần Nhà hát Thành phố
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467184}} VND {{pricestrTa_467184}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467184}}
Calle Santa Ines
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529490}} VND {{pricestrTa_529490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529490}}
Vía 5, 4-68 zona 4
 • Gần Vườn Bách thảo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381990}} VND {{pricestrTa_381990}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381990}}
Km 175 from Guatemala City
 • Gần Nhà thờ Thánh Peter
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401198}} VND {{pricestrTa_401198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401198}}
11 Calle, por 15 Av final 12-53 Zona 10
 • Gần Trung tâm Thương mại Oakland
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_202429}} VND {{pricestrTa_202429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_202429}}
Calzada Roosevelt 22-43
 • Gần Kaminaljuyu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363137}} VND {{pricestrTa_363137}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363137}}
6ta Avenida 12-66 Zona 1
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456960}} VND {{pricestrTa_456960}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456960}}
Km 18.3 carretera a San Andrés, Petén Punta Piedra
 • Trên hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419107}} VND {{pricestrTa_419107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419107}}
6 Avenida Norte, No. 56
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429264}} VND {{pricestrTa_429264}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429264}}
7, Avenida 14-21 Zona 1
 • Ở Zona Historico
 • Guatemala City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527730}} VND {{pricestrTa_527730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527730}}
3 Calle 6-42 Zona 9
 • Gần Torre del Reformador
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221738}} VND {{pricestrTa_221738}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221738}}
3era. Calle Oriente No.28 A
 • Gần Nhà thờ La Merced
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_474208}} VND {{pricestrTa_474208}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_474208}}
198 khách sạn Guatemala
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Guatemala
Tiện ích khách sạn Guatemala
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ