Hakuba

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

154 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Hakuba
XEM BẢN ĐỒ

5736 Happou Hakubamura
 • Gần Công viên Thể thao Mùa đông Hakuba 47
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225635}} VND {{pricestrTa_225635}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225635}}
Kamishiro 22203-17
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507788}} VND {{pricestrTa_507788}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507788}}
Hokujo 9464-378, Kitaazumi District
 • Gần Nhà thờ Wadanonomori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526237}} VND {{pricestrTa_526237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526237}}
4834, Wadano, Happo, Kitaazumi-gun
 • Gần Nhà thờ Wadanonomori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553670}} VND {{pricestrTa_553670}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553670}}
2595-1 Hokujo
 • Gần Trung tâm thông tin Happo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553814}} VND {{pricestrTa_553814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553814}}
5714-2, Hokujyo
 • Gần Trung tâm thông tin Happo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526707}} VND {{pricestrTa_526707}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526707}}
22201-68 Kamishiro
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477505}} VND {{pricestrTa_477505}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477505}}
Misorano 2465-3
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba Saegusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501988}} VND {{pricestrTa_501988}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501988}}
Kitaazumi, Hokujyo 4313-1
 • Gần Khu resort trượt tuyết Happo-One
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501033}} VND {{pricestrTa_501033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501033}}
670 Hokujo
 • Gần Sân Trượt tuyết nhảy xa Hakuba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553775}} VND {{pricestrTa_553775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553775}}
22736 Kamishiro, Kitaazumi-gun
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553222}} VND {{pricestrTa_553222}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553222}}
836-135 Hokujo, Oaza Hakuba-mura, Kitaazumi Gun
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba Saegusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500616}} VND {{pricestrTa_500616}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500616}}
Hokujyo-Wadano 4591-1, Kitaazumi-gun
 • Gần Nhà thờ Wadanonomori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553842}} VND {{pricestrTa_553842}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553842}}
2557-1 Misoranom Kitashiro
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba Saegusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530667}} VND {{pricestrTa_530667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530667}}
Ochikura Kogen, Hakuba-mura, Kita-Azumi Gun
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Iwatake
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388529}} VND {{pricestrTa_388529}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388529}}
Hokujo 4630-1, Kitaazumi
 • Gần Công viên tàu hỏa mini Hakuba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489989}} VND {{pricestrTa_489989}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489989}}
828-334 Hokujo Kitaazumi-gun
 • Gần Công viên Thể thao Hakuba Green
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531006}} VND {{pricestrTa_531006}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531006}}
836-88 Hokujo Misorano
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba Saegusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531258}} VND {{pricestrTa_531258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531258}}
22201-5 Hakubanomori, Kamishiro
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553188}} VND {{pricestrTa_553188}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553188}}
2940-15 Hokujo, Azumino-gun
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488323}} VND {{pricestrTa_488323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488323}}
22200-75 Kamishiro
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471420}} VND {{pricestrTa_471420}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471420}}
26030, Kamishiro, Kita-Azuminogun
 • Gần Chùa Chokoku-ji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432871}} VND {{pricestrTa_432871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432871}}
Hokujo 3020-1115
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531378}} VND {{pricestrTa_531378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531378}}
4721 Hokujo Hakuba-mura
 • Gần Khu Trượt tuyết Hakuba Happoone
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_225632}} VND {{pricestrTa_225632}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_225632}}
4715-4 Hokujo
 • Gần Công viên tàu hỏa mini Hakuba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_537772}} VND {{pricestrTa_537772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_537772}}
6680 Hokujo, Kitaazumi-gun
 • Gần Trung tâm thông tin Happo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489026}} VND {{pricestrTa_489026}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489026}}
4759 Hokujo
 • Gần Nhà thờ Wadanonomori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531935}} VND {{pricestrTa_531935}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531935}}
Ooji, Hokujo 3020, Kitaazumi-gun
 • Gần Trung tâm thông tin Happo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511730}} VND {{pricestrTa_511730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511730}}
22200-9, Oaza Kamishiro, Hakuba Village, Kita Azuni County
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499441}} VND {{pricestrTa_499441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499441}}
2937-645 Hokujo
 • Gần Sân Trượt tuyết nhảy xa Hakuba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529134}} VND {{pricestrTa_529134}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529134}}
5013 hokujyo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561239}} VND {{pricestrTa_561239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561239}}
3020-503 Oaza-hokujo, Kitaazumi-gun
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485855}} VND {{pricestrTa_485855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485855}}
27425-150, Kamishiro
 • Gần Công viên thể thao mùa đông Hakuba 47
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_554055}} VND {{pricestrTa_554055}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_554055}}
3020-645 Hokujo
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba Saegusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553214}} VND {{pricestrTa_553214}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553214}}
9464-5 Hokujo, Kitaazumi-gun
 • Gần Khu resort trượt tuyết Happo-One
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527518}} VND {{pricestrTa_527518}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527518}}
Happo Hokujo, Kitaazumi-gun 4423
 • Gần Cáp treo Happo-one Adam
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504357}} VND {{pricestrTa_504357}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504357}}
14863-10 Hokujo, Kitaazumi-gun
 • Gần Khu trượt tuyết Tsugaike
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532279}} VND {{pricestrTa_532279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532279}}
4860 Hokujo
 • Gần Nhà thờ Wadanonomori
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_541770}} VND {{pricestrTa_541770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_541770}}
22199 Kamishiro, Kitaazumi
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473176}} VND {{pricestrTa_473176}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473176}}
5191-1 Hokujo, Kitaazumi
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba Saegusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490203}} VND {{pricestrTa_490203}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490203}}
4995 Hokujo, Kitaazumigun
 • Gần Trung tâm thông tin Happo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484666}} VND {{pricestrTa_484666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484666}}
Hokujo 14920-368, Kitaazumi-gun
 • Gần Chùa Quan Âm Maeyama Hyakutai
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532539}} VND {{pricestrTa_532539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532539}}
Kamishiro 22200-8
 • Gần Khu trượt tuyết Hakuba Goryu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470811}} VND {{pricestrTa_470811}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470811}}
5651-4 Hokujo
 • Gần Cáp treo Happo-one Adam
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557840}} VND {{pricestrTa_557840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557840}}
Hokujou 2546, Kitaazumi-gun
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Hakuba Saegusa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532506}} VND {{pricestrTa_532506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532506}}
154 khách sạn Hakuba

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ