Kandy

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

2149 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Kandy
XEM BẢN ĐỒ

155 S W R D Bandaranayaka Mawatha
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480250}} VND {{pricestrTa_480250}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480250}}
Whisky Point, Urani
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487014}} VND {{pricestrTa_487014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487014}}
Greenwood Estate (pvt)
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452898}} VND {{pricestrTa_452898}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452898}}
Belihul Oya
 • Gần Đại học Sri Lanka Sabaragamuwa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453959}} VND {{pricestrTa_453959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453959}}
11/A, St.Jude Mawatha, Ettukala
 • Gần Bãi biển Negombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467318}} VND {{pricestrTa_467318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467318}}
Indigaswewa
 • Ở Quận Anuradhapura
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509080}} VND {{pricestrTa_509080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509080}}
Dunhinda Road, Ethgala
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502239}} VND {{pricestrTa_502239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502239}}
NO 27, Dangedara, Steel Road
 • Ở Quận Galle
 • Thị trấn Galle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491588}} VND {{pricestrTa_491588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491588}}
3/11, Bakers Farm Road, Mahagastota
 • Ở Quận Nuwara Eliya
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490521}} VND {{pricestrTa_490521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490521}}
76, Ampitiya Road
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472327}} VND {{pricestrTa_472327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472327}}
665, Matara Road, Pelana
 • Ở Quận Matara
 • Thị trấn Weligama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478845}} VND {{pricestrTa_478845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478845}}
Mihiripenna Meegahawaththa Road, Metaramba
 • Ở Quận Galle
 • Unawatuna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_470922}} VND {{pricestrTa_470922}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_470922}}
D S Senanayake Veediya
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464168}} VND {{pricestrTa_464168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464168}}
Sarath Gunawardana Mawatha, 2nd Cross, Bogahawatta,Waulagoda
 • Ở Quận Galle
 • Hikkaduwa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454103}} VND {{pricestrTa_454103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454103}}
27th Kilometre post Pulmoddai Rd
 • Ở Quận Trincomalee
 • Kuchchaveli
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413661}} VND {{pricestrTa_413661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413661}}
Coconut Board Road, Passikudah
 • Ở Pasikuda
 • Quận Batticaloa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_421100}} VND {{pricestrTa_421100}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_421100}}
Bonavista Road, Rumassala Hill, Unawatuna
 • Ở Quận Galle
 • Unawatuna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431109}} VND {{pricestrTa_431109}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431109}}
No.7, Coconut Board Road, Passikudah
 • Ở Pasikuda
 • Quận Batticaloa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439728}} VND {{pricestrTa_439728}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439728}}
No. 88, Kegalle Road
 • Gần Trại Voi mồ côi Pinnawela
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514701}} VND {{pricestrTa_514701}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514701}}
Wasgamuwa National Park
 • Ở Quận Matale
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528822}} VND {{pricestrTa_528822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528822}}
Singharaja National Park
 • Ở Quận Matale
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528651}} VND {{pricestrTa_528651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528651}}
Kumana National Park
 • Sát hồ
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528745}} VND {{pricestrTa_528745}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528745}}
Bundala National Park
 • Ở Quận Hambantota
 • Hambantota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528756}} VND {{pricestrTa_528756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528756}}
Pasikudah
 • Gần Bãi biển Pasikuda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_436637}} VND {{pricestrTa_436637}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_436637}}
249/15 Lewis Place (Beach Road)
 • Gần Bãi biển Negombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450125}} VND {{pricestrTa_450125}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450125}}
35, Kimbulapitiya Road
 • Ở Quận Gampaha
 • Kadirana North
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454230}} VND {{pricestrTa_454230}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454230}}
Galle Road, Yalegama, Induruwa
 • Ở Quận Galle
 • Induruwa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453526}} VND {{pricestrTa_453526}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453526}}
84 Peradeniya Road
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491721}} VND {{pricestrTa_491721}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491721}}
No. 47 Madilla, Ayurveda Resort, Asha Lagoon, Hambantota District
 • Ở Quận Hambantota
 • Tangalle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532822}} VND {{pricestrTa_532822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532822}}
Koggala, Habaraduwa
 • Ở Quận Galle
 • Koggala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422037}} VND {{pricestrTa_422037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422037}}
640 / 82 Colombo road Karuna
 • Ở Quận Gampaha
 • Thị trấn Bentota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412561}} VND {{pricestrTa_412561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412561}}
Dewala Road, Yaddehimulla
 • Ở Quận Galle
 • Unawatuna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_455739}} VND {{pricestrTa_455739}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_455739}}
No. 98 Sir Benet De Soyza Street, Colombo Street
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481037}} VND {{pricestrTa_481037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481037}}
71, Matara Road
 • Ở Quận Matara
 • Kamburugamuwa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483003}} VND {{pricestrTa_483003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483003}}
30 Sangarraja Mawatha, Kandy Lake Front
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480284}} VND {{pricestrTa_480284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480284}}
140, Lewis Place
 • Ở Quận Gampaha
 • Ettukala
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475662}} VND {{pricestrTa_475662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475662}}
281/1 Lewis Place
 • Gần Bãi biển Negombo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473405}} VND {{pricestrTa_473405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473405}}
Galle Road, Aluthgama
 • Ở Aluthgama
 • Thị trấn Bentota
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_475635}} VND {{pricestrTa_475635}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_475635}}
No. 24, New Town
 • Ở Quận Matale
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492711}} VND {{pricestrTa_492711}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492711}}
No 110, George E. De Silva Mawatha, Aniwatte
 • Ở Quận Kandy
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488781}} VND {{pricestrTa_488781}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488781}}
21 A, Glen Fall Road
 • Ở Quận Nuwara Eliya
 • Tỉnh Trung Tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452816}} VND {{pricestrTa_452816}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452816}}
Galwala Road, Pothanegama
 • Ở Quận Anuradhapura
 • Anuradhapura
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410942}} VND {{pricestrTa_410942}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410942}}
Kudawaskaduwa. Waskaduwa, Kalutara, Kalutara 12000
 • Ở Quận Kalutara
 • Thị trấn Wadduwa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387550}} VND {{pricestrTa_387550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387550}}
124, Srimath Kuda Ratwatte Mawatha
 • Gần Vườn Bách Thảo Hoàng gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400954}} VND {{pricestrTa_400954}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400954}}
Matara Road, Palutugaha Junction, Talpe
 • Ở Talpe
 • Habaraduwa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423679}} VND {{pricestrTa_423679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423679}}
2149 khách sạn Kandy
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Kandy
Địa điểm khách sạn Kandy
Xem thêm Thu gọn
Tiện ích khách sạn Kandy
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ