Kaohsiung

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Kaohsiung
XEM BẢN ĐỒ

No.195, Qixian 2nd Rd., Qianjin Dist.
 • Ở Quận Tiền Kim
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_460132}} VND {{pricestrTa_460132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_460132}}
No.278, Qixian 3rd Rd. Yancheng Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410377}} VND {{pricestrTa_410377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410377}}
5F No.74 Qixian 2nd Road, Xinxing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439619}} VND {{pricestrTa_439619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439619}}
3F. No.132, Liuhe 2nd Rd. Qianjin Dist.
 • Ở Quận Tiền Kim
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420542}} VND {{pricestrTa_420542}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420542}}
No.12, Minzhu Rd., Xinxing Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428601}} VND {{pricestrTa_428601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428601}}
No.16, Minzhu Rd., Xinxing Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428598}} VND {{pricestrTa_428598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428598}}
No.548 Zhongshan 2nd Road, Xinxing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_442226}} VND {{pricestrTa_442226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_442226}}
No. 1-2 Chongqing Street, Sanmin District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511784}} VND {{pricestrTa_511784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511784}}
No. 81, Zhonghua 3rd Rd. Qianjin District
 • Ở Quận Tiền Kim
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431554}} VND {{pricestrTa_431554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431554}}
No.75, Jhonghua 4th Rd. Lingya District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390172}} VND {{pricestrTa_390172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390172}}
No.26-4, Xinguang Rd, Lingya Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472383}} VND {{pricestrTa_472383}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472383}}
No.22, Dayong Road., Yancheng District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415759}} VND {{pricestrTa_415759}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415759}}
No. 237, Linsen 1st Road, Sinsing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404667}} VND {{pricestrTa_404667}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404667}}
10F No.158 Liuhe 1st Road, Xinxing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439638}} VND {{pricestrTa_439638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439638}}
No. 73 Jianguo 1st Road
 • Ở Quận Linh Nhã
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498975}} VND {{pricestrTa_498975}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498975}}
No. 50-7, Hebei 2nd Rd, Sanmin District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440206}} VND {{pricestrTa_440206}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440206}}
No.65, Yunwen Street, Qianjin District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488752}} VND {{pricestrTa_488752}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488752}}
No.83, Gongyuan 2nd Rd, Yancheng
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480156}} VND {{pricestrTa_480156}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480156}}
No. 288 Section 1, Guotai Road, Fengshan District
 • Ở Quận Phượng Sơn
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499801}} VND {{pricestrTa_499801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499801}}
No.1, Dayi St., Yancheng Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426807}} VND {{pricestrTa_426807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426807}}
37-85F, No. 1, Tzu-Chiang 3rd Rd
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383482}} VND {{pricestrTa_383482}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383482}}
17F-5, No. 63, Sanduo 4th Rd. Lingya District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_524169}} VND {{pricestrTa_524169}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_524169}}
105 Wu-fu 1st Road
 • Gần Trung tâm nghệ thuật Pier-2
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106695}} VND {{pricestrTa_106695}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106695}}
106 Wu Fu 1st Rd.
 • Ở Quận Tân Hưng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106696}} VND {{pricestrTa_106696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106696}}
311, Qixian 1st Road
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381397}} VND {{pricestrTa_381397}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381397}}
No.29, Linhai 1st Rd., Gushan Dist.
 • Gần Lãnh sự quán Anh cũ tại Takao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479723}} VND {{pricestrTa_479723}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479723}}
B1, No.267, Linsen 1st Rd. Sinsing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406450}} VND {{pricestrTa_406450}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406450}}
21, Xinguang Rd., Qianzhen Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416856}} VND {{pricestrTa_416856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416856}}
No.57, Jianguo 1st Rd., Lingya Dist.
 • Ở Quận Linh Nhã
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456976}} VND {{pricestrTa_456976}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456976}}
No.8 Zili 2nd Road, Sinsing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440339}} VND {{pricestrTa_440339}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440339}}
No.129, Dazhi Rd., Yancheng Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482224}} VND {{pricestrTa_482224}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482224}}
No.15 Yixin 2nd Road, Cianjhen District
 • Ở Quận Tiền Trấn
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440335}} VND {{pricestrTa_440335}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440335}}
No. 23-1, Andong Street, Sanmin District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_419121}} VND {{pricestrTa_419121}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_419121}}
No.43, Daren Rd. Yancheng District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404482}} VND {{pricestrTa_404482}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404482}}
No.33, Minzu 2nd Rd., Sinsing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452830}} VND {{pricestrTa_452830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452830}}
No.11, Qixian 2nd Rd., Xinxing Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429901}} VND {{pricestrTa_429901}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429901}}
No 107 Sanduo 3rd Road, Qianzhen Dist
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406393}} VND {{pricestrTa_406393}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406393}}
No.161, Liuhe 2nd Rd. Qianjin Dist
 • Ở Quận Tiền Kim
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512443}} VND {{pricestrTa_512443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512443}}
No.28, Ln. 5, Wenheng 1st Rd, Xinxing Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438303}} VND {{pricestrTa_438303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438303}}
No. 265 Cheng Gong 1st Road, Lingya District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_440327}} VND {{pricestrTa_440327}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_440327}}
NO 165,Lin- Sen 1st Rd
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_438299}} VND {{pricestrTa_438299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_438299}}
No.21-1, Xinguang Rd., Qianzhen Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415268}} VND {{pricestrTa_415268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415268}}
30 Liouhe 2nd Rd, Xinxing District
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414894}} VND {{pricestrTa_414894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414894}}
279 Liu-he, 2nd Rd
 • Ở Quận Tiền Kim
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383589}} VND {{pricestrTa_383589}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383589}}
No.328, Minsheng 1st Rd. Xinxing Dist.
 • Ở Trung tâm Cao Hùng
 • Cao Hùng
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409092}} VND {{pricestrTa_409092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409092}}
287 khách sạn Kaohsiung

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ