Kos

Thứ sáu 23-03 → Thứ bảy 24-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Kos
XEM BẢN ĐỒ

Lambi
 • Ở Lambi
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381195}} VND {{pricestrTa_381195}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381195}}
16, 25th Martiou Str
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388103}} VND {{pricestrTa_388103}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388103}}
Tigaki
 • Ở Tingaki
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427661}} VND {{pricestrTa_427661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427661}}
Kardamena
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453827}} VND {{pricestrTa_453827}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453827}}
Kardamena
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454205}} VND {{pricestrTa_454205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454205}}
Asfendiou
 • Ở Dikaio
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453567}} VND {{pricestrTa_453567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453567}}
Lambi Beach
 • Ở Lambi
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558733}} VND {{pricestrTa_558733}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558733}}
Main Street, Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483902}} VND {{pricestrTa_483902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483902}}
Mastichari
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516366}} VND {{pricestrTa_516366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516366}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479725}} VND {{pricestrTa_479725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479725}}
Ampavris area
 • Ở Ampavris
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466878}} VND {{pricestrTa_466878}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466878}}
Kampos Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468071}} VND {{pricestrTa_468071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468071}}
Olympias and Ksenias Lambi
 • Ở Lambi
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489799}} VND {{pricestrTa_489799}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489799}}
Marmaroto - Peleziki
 • Ở Marmaroto
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489775}} VND {{pricestrTa_489775}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489775}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503422}} VND {{pricestrTa_503422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503422}}
Kardamaina
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435110}} VND {{pricestrTa_435110}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435110}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433443}} VND {{pricestrTa_433443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433443}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467448}} VND {{pricestrTa_467448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467448}}
Lambi
 • Ở Lambi
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391619}} VND {{pricestrTa_391619}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391619}}
14 IRODOTOU STREET
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517055}} VND {{pricestrTa_517055}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517055}}
Xenias Street, Lambi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400436}} VND {{pricestrTa_400436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400436}}
Panagi Tsaldari 6
 • Gần Cảng Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204399}} VND {{pricestrTa_204399}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204399}}
Vasileos Georgiou B & Evrypylou, Kos Town
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502985}} VND {{pricestrTa_502985}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502985}}
Kardamena
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453843}} VND {{pricestrTa_453843}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453843}}
Tigaki-Beach
 • Ở Tingaki
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456536}} VND {{pricestrTa_456536}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456536}}
1, Neomartiros Christou Street
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417186}} VND {{pricestrTa_417186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417186}}
Kardamena
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450436}} VND {{pricestrTa_450436}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450436}}
Kos town
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393063}} VND {{pricestrTa_393063}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393063}}
Kefalos Village
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453260}} VND {{pricestrTa_453260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453260}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489873}} VND {{pricestrTa_489873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489873}}
9 Harmilou Street
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396296}} VND {{pricestrTa_396296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396296}}
11 Ierou Lohou & Veriopoulou
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_423796}} VND {{pricestrTa_423796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_423796}}
32, M. Alexandrou, P.O.Box 341
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452143}} VND {{pricestrTa_452143}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452143}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489863}} VND {{pricestrTa_489863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489863}}
Main Street, Kardámaina
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454148}} VND {{pricestrTa_454148}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454148}}
Artemissias Street
 • Gần Bến du thuyền Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_204398}} VND {{pricestrTa_204398}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_204398}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503426}} VND {{pricestrTa_503426}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503426}}
Tigaki
 • Ở Tingaki
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_441804}} VND {{pricestrTa_441804}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_441804}}
Paradisi area, Kos Town
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453887}} VND {{pricestrTa_453887}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453887}}
Kefalos Kamari
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_467023}} VND {{pricestrTa_467023}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_467023}}
Kardamaina
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_435122}} VND {{pricestrTa_435122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_435122}}
Vourinas, Ampavris
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454226}} VND {{pricestrTa_454226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454226}}
Kefalos
 • Ở Iraklides
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433467}} VND {{pricestrTa_433467}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433467}}
Amerikis & Spetson str.
 • Ở Kos Town
 • Kos
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466722}} VND {{pricestrTa_466722}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466722}}
Mastichari
 • Gần Bãi biển Mastichari
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383325}} VND {{pricestrTa_383325}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383325}}
156 khách sạn Kos

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ