Krabi

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Krabi
XEM BẢN ĐỒ

199 Moo 5, T. Sai Thai, Amphoe Muang
 • Gần Bãi vỏ sò hóa thạch
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_523702}} VND {{pricestrTa_523702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_523702}}
390 Moo 2 Railay East, Ao Nang Beach, Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395809}} VND {{pricestrTa_395809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395809}}
173-4 Moo4, Nopparattara12, Ao Nang, Muang Krabi
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397201}} VND {{pricestrTa_397201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397201}}
Railay Beach, 39 Moo 2, Ao Nang, Maung
 • Gần Bãi biển West Railay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399812}} VND {{pricestrTa_399812}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399812}}
521 Soi 11 Moo 2, Tumbol Ao Nang, Amphur Muang
 • Gần Ao Phai Plong
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398414}} VND {{pricestrTa_398414}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398414}}
185 Klong Muang, Tubkaak Road, Nong Talay
 • Ở Nong Thale
 • Krabi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434638}} VND {{pricestrTa_434638}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434638}}
112 Moo 3, Nopparat-tara Beach Ao Nang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394462}} VND {{pricestrTa_394462}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394462}}
112/2 Moo 3, Tambol Ao-Nang, Amphur Muang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394456}} VND {{pricestrTa_394456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394456}}
159/1 Moo 3, Aonang Soi 8 Road, Aonang Beach, Muang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_388096}} VND {{pricestrTa_388096}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_388096}}
175 Nopparat Thara Soi 10 Moo 5, Tumbol Ao Nang, Amphur Muang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395449}} VND {{pricestrTa_395449}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395449}}
222, Moo 3, Klonghang Road, Ao Nang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491232}} VND {{pricestrTa_491232}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491232}}
388/30 Moo 5, T. Saitai
 • Gần Bãi biển Đông Railay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531856}} VND {{pricestrTa_531856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531856}}
191 Moo 2, Ao Nang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408190}} VND {{pricestrTa_408190}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408190}}
260 Moo 2 Tambol Ao-Nang, Amphur Maung
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384865}} VND {{pricestrTa_384865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384865}}
19 Moo 3, Ao Nang, Muang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397472}} VND {{pricestrTa_397472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397472}}
121/1 Moo 2, Ao Nang, Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395223}} VND {{pricestrTa_395223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395223}}
118 Moo 3, Tumbol Aonang, Aumphur Muang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394094}} VND {{pricestrTa_394094}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394094}}
98 Moo3, Klong Muang Beach, Nongtalay, Muang
 • Ở Nong Thale
 • Krabi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405766}} VND {{pricestrTa_405766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405766}}
39 Moo 2 Ao-Nang, Railay Beach
 • Gần Bãi biển Đông Railay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395378}} VND {{pricestrTa_395378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395378}}
328 moo 2, Aonang, Krabi , 81000 Thailand
 • Gần Bãi biển Ao Nang
 • cách biển 6p đi bộ
 • hồ bơi noài trời
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85180}} VND {{pricestrTa_85180}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85180}}
107, Moo 5, Ao Nam Mao, Sai Thai Maung
 • Gần Bãi biển Đông Railay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457795}} VND {{pricestrTa_457795}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457795}}
778 Moo 2 Aonang, Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465279}} VND {{pricestrTa_465279}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465279}}
153/6 Moo 3, Ao Nang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404417}} VND {{pricestrTa_404417}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404417}}
95 Moo 4, Ao Nang, Mueang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_506252}} VND {{pricestrTa_506252}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_506252}}
680 Soi 11/1 Tambol Ao Nang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424766}} VND {{pricestrTa_424766}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424766}}
24, Nopparat Road, Paknam, Muang
 • Ở Trung tâm Krabi
 • Krabi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508794}} VND {{pricestrTa_508794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508794}}
1-3 Maharaj Soi 2 Paknam
 • Gần Wat Kaew Korawaram
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_422883}} VND {{pricestrTa_422883}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_422883}}
152 Moo 3 Aonang Krabi 81000,Thailand
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344539}} VND {{pricestrTa_344539}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344539}}
208, Moo 2, Ao-Nang Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397205}} VND {{pricestrTa_397205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397205}}
234 Aonang Soi 8, Moo.3, Aonang Beach, Muang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469871}} VND {{pricestrTa_469871}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469871}}
132/34 Moo 2, Aonang, Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431801}} VND {{pricestrTa_431801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431801}}
49/3 Moo 2, T.Aonang, Amphur Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503636}} VND {{pricestrTa_503636}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503636}}
77/7 Moo 2, AoNang Sub-district, Muang
 • Gần Núi Spirit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468254}} VND {{pricestrTa_468254}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468254}}
145 Moo 3 Khaothong
 • Ở Krabi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447193}} VND {{pricestrTa_447193}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447193}}
754-754/1 Moo 2 Aonang Beach, Tambol Aonang, Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464531}} VND {{pricestrTa_464531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464531}}
262/24 Moo.2, Ao Nang Soi 11, Leela Valley Village, Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407448}} VND {{pricestrTa_407448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407448}}
764 Moo 2 Aonang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479033}} VND {{pricestrTa_479033}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479033}}
35 Maharat Road, Pak Nam, A.Muang
 • Gần Wat Kaew Korawaram
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502567}} VND {{pricestrTa_502567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502567}}
126 Moo 3 Klong Muang Beach, Tambon Nong Talay, Amphur Muang
 • Gần Bãi biển Tub Kaek
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_387746}} VND {{pricestrTa_387746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_387746}}
20/1 Moo.2, Aonang Beach
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449358}} VND {{pricestrTa_449358}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449358}}
157 Moo 2, Ao Nang Beach, Tambol Ao Nang, Muang, Krabi 81000,Thailand
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146421}} VND {{pricestrTa_146421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146421}}
242/12 Maharaj Rd.,Tambol Paknaam, A.Muang Krabi
 • Ở Trung tâm Krabi
 • Krabi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500439}} VND {{pricestrTa_500439}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500439}}
873 Moo 2, Ao Nang Beach
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516209}} VND {{pricestrTa_516209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516209}}
86/8 Moo 2, Ao Nang, Muang
 • Gần Bãi biển Ao Nang
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416012}} VND {{pricestrTa_416012}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416012}}
186 Moo 3, Ao Nang Soi 8, Ao Nang Beach, Muang
 • Gần Bãi biển Nopparat Thara
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404058}} VND {{pricestrTa_404058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404058}}
589 khách sạn Krabi

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ