Loro Ciuffenna

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

71 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Loro Ciuffenna
XEM BẢN ĐỒ

Via Pianigiani 9
 • Gần Nhà máy rượu vang Castello di Radda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390554}} VND {{pricestrTa_390554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390554}}
Via di Odina
 • Gần Tu viện Soffena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483580}} VND {{pricestrTa_483580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483580}}
Via Spaltenna 13
 • Gần Nhà thờ San Sigismondo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390553}} VND {{pricestrTa_390553}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390553}}
Località Borro 1
 • Ở Borro
 • Loro Ciuffenna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513168}} VND {{pricestrTa_513168}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513168}}
Loc. Il Prato
 • Gần Comune di Castiglion Fibocchi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_456268}} VND {{pricestrTa_456268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_456268}}
Via di San Donato 3
 • Ở Bucine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463373}} VND {{pricestrTa_463373}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463373}}
Via di Casale
 • Ở Loro Ciuffenna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499531}} VND {{pricestrTa_499531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499531}}
Loc. Tornano
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392182}} VND {{pricestrTa_392182}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392182}}
Via Dello Stagi n.44
 • Gần Tu viện Soffena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557290}} VND {{pricestrTa_557290}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557290}}
Loc. Campo Maggio 66
 • Gần Nhà máy rượu vang Il Molino di Grace
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_529204}} VND {{pricestrTa_529204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_529204}}
Loc. Argenina, Monti in Chianti
 • Trên sông
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411840}} VND {{pricestrTa_411840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411840}}
Località San Sano
 • Ở San Sano
 • Gaiole in Chianti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497178}} VND {{pricestrTa_497178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497178}}
Piazza Gorizia,19, località Montebenichi
 • Ở Monte Benichi
 • Bucine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_462565}} VND {{pricestrTa_462565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_462565}}
Località Vertine
 • Gần Nhà thờ San Sigismondo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493856}} VND {{pricestrTa_493856}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493856}}
Località Vistarenni
 • Gần Nhà thờ San Sigismondo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533390}} VND {{pricestrTa_533390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533390}}
Loc. Argenina
 • Gần Vườn Tượng Chianti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463354}} VND {{pricestrTa_463354}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463354}}
Piazza Nannini 2/a
 • Gần Nhà thờ La Pieve di San Pietro a Gropina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_127520}} VND {{pricestrTa_127520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_127520}}
Via Per Cennina 10-11
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463550}} VND {{pricestrTa_463550}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463550}}
Via San Martino 20, Duddova
 • Ở Duddova
 • Bucine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500267}} VND {{pricestrTa_500267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500267}}
loc Cicogna 141
 • Ở Cicogna
 • Terranuova Bracciolini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463409}} VND {{pricestrTa_463409}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463409}}
Loc La Selva via di Montebenichi
 • Gần Câu lạc bộ polo Villa a Sesta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463565}} VND {{pricestrTa_463565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463565}}
Loc La Selva via di Montebenichi
 • Gần Câu lạc bộ polo Villa a Sesta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463381}} VND {{pricestrTa_463381}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463381}}
Via Alcide dé Gasperi
 • Gần Nhà thờ San Sigismondo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513092}} VND {{pricestrTa_513092}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513092}}
Via Lama 26
 • Gần Tu viện Soffena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404308}} VND {{pricestrTa_404308}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404308}}
Via Roma, 33
 • Gần Nhà máy rượu vang Castello di Radda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384416}} VND {{pricestrTa_384416}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384416}}
Localita Rimontoli, Frazione Montegonzi
 • Ở Cavriglia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_530943}} VND {{pricestrTa_530943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_530943}}
Loc. Cafaggiolo 170
 • Gần Lâu đài d'Albola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520943}} VND {{pricestrTa_520943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520943}}
via fonte vecchia 2
 • Gần Comune di Castiglion Fibocchi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_508475}} VND {{pricestrTa_508475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_508475}}
Via Per Sercognano 31
 • Gần Mulino Ad Acqua
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_91076}} VND {{pricestrTa_91076}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_91076}}
via di Montebenichi 35 Ambra Bucine AR
 • Gần Trung tâm Cưỡi Ngựa Berardenga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463546}} VND {{pricestrTa_463546}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463546}}
Fraz Campogialli 102
 • Ở Terranuova Bracciolini
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463574}} VND {{pricestrTa_463574}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463574}}
Strada Provinciale 14 delle Minieere
 • Gần Vườn Hồng Gianfranco Carla Fineschi Botanical
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463524}} VND {{pricestrTa_463524}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463524}}
Via di Moncioni 151-153
 • Ở Moncioni
 • Montevarchi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463555}} VND {{pricestrTa_463555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463555}}
Loc Il Gualdo
 • Gần Bảo tàng Khảo cổ học Chianti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_463490}} VND {{pricestrTa_463490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_463490}}
Via Aldo Moro, 15
 • Gần Nhà máy rượu vang Castello di Radda
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497761}} VND {{pricestrTa_497761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497761}}
via Larga 26, Zona Palagio
 • Gần Tu viện Soffena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479362}} VND {{pricestrTa_479362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479362}}
Via Penna, 102
 • Gần Nhà thờ La Pieve di San Pietro a Gropina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468081}} VND {{pricestrTa_468081}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468081}}
Loc. Sant'Uberto, 33, (SR 429)
 • Gần sân golf
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395541}} VND {{pricestrTa_395541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395541}}
Località Borro, 1, San Giustino Valdarno
 • Ở Borro
 • Loro Ciuffenna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_450646}} VND {{pricestrTa_450646}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_450646}}
via di Bellaria, 5, Lecchi in Chianti
 • Ở Gaiole in Chianti
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_477240}} VND {{pricestrTa_477240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_477240}}
LUNGARNO DON MINZONI, 38
 • Gần Bảo tàng Terranuova Tuscany
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_386302}} VND {{pricestrTa_386302}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_386302}}
Loc. Molinaccio
 • Ở vùng nông thôn
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433592}} VND {{pricestrTa_433592}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433592}}
Localita La Capraia 45, Frazione Pulicciano
 • Gần Tu viện Soffena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532220}} VND {{pricestrTa_532220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532220}}
Ponte a Bozzone
 • Ở Ponte A Bozzone
 • Castelnuovo Berardenga
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392041}} VND {{pricestrTa_392041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392041}}
Loc. San Martino, Pietraviva
 • Ở Bucine
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_510041}} VND {{pricestrTa_510041}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_510041}}
71 khách sạn Loro Ciuffenna

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ