Madaba

Thứ bảy 21-04 → Chủ nhật 22-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

47 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

21-04-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Madaba
XEM BẢN ĐỒ

Queen Zain Al Sharf Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Baraka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469645}} VND {{pricestrTa_469645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469645}}
Al Madina Al Monawarah St. Building 196
 • Gần Trung tâm mua sắm Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502661}} VND {{pricestrTa_502661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502661}}
Abdul Hameed Shouman Street, Shmeisani, P.O. Box 941045
 • Gần Công viên Giải trí Hussain Luna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385645}} VND {{pricestrTa_385645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385645}}
Queen Rania Street
 • Gần Đại học Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526756}} VND {{pricestrTa_526756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526756}}
Qourash Street, Down Town
 • Gần Nymphaeum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405369}} VND {{pricestrTa_405369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405369}}
Abu Alfaraj Al- Asbahani St.
 • Gần Bào tàng Truyền thống Đại chúng Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413408}} VND {{pricestrTa_413408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413408}}
Shatt Al Arab St
 • Gần Tháp Cổng Gioóc-đa-ni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504200}} VND {{pricestrTa_504200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504200}}
Al Madina Al Munawara Street
 • Gần Trung tâm mua sắm Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431186}} VND {{pricestrTa_431186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431186}}
28 Abdullah Bin Omar Street, Shemesani
 • Gần Công viên Salah El-Din
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499612}} VND {{pricestrTa_499612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499612}}
Queen Rania Street, University Street, Behind Majdi Mall
 • Gần Đại học Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527809}} VND {{pricestrTa_527809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527809}}
Al-Wifaq Street, Amman Dahiet Al Rasheed
 • Ở Al Jubeiha
 • Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527861}} VND {{pricestrTa_527861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527861}}
Black Iris street - Abdali, P.O. Box 926111
 • Gần Trung tâm thương mại Al Abdali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482506}} VND {{pricestrTa_482506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482506}}
The Abdali Boulevard, Rafiq Al Hariri Street
 • Gần Trung tâm thương mại Al Abdali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433207}} VND {{pricestrTa_433207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433207}}
Abdulkareem Mansour St building 4, Dair Gbhar
 • Gần Trung tâm Thương mại Baraka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473053}} VND {{pricestrTa_473053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473053}}
Center of Madaba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560091}} VND {{pricestrTa_560091}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560091}}
King Faisal Street
 • Gần Nơi ở của Hoàng thân Mukhyber
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401509}} VND {{pricestrTa_401509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401509}}
Sakif Asseel Street
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Vua Hussein
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396363}} VND {{pricestrTa_396363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396363}}
Queen Alia International Airport
 • Gần Cung điện Al-Qastal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412043}} VND {{pricestrTa_412043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412043}}
2nd Circle Jabal Amman
 • Gần Phòng triển lãm Mỹ thuật Quốc gia Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405575}} VND {{pricestrTa_405575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405575}}
Mohammed Al Rawashdeh St, No. 5, Opp. Jordan University Hospital
 • Gần Bệnh viện Tlaa Al Ali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534498}} VND {{pricestrTa_534498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534498}}
Al Thaqafeh Street
 • Gần Trung tâm Văn hóa Hoàng Gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555861}} VND {{pricestrTa_555861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555861}}
Al Shmeisani, Queen Alia Street, Opposite Royal Cultural Center
 • Gần Trung tâm Văn hóa Hoàng Gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_411590}} VND {{pricestrTa_411590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_411590}}
Between 7th & 8th Circle, Next to Cozmo Mall
 • Gần Trung tâm Thương mại Baraka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527873}} VND {{pricestrTa_527873}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527873}}
43 Yousof Ben Tashfen, Opposite Safeway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404319}} VND {{pricestrTa_404319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404319}}
Nasser Bin Jamil, 89 Nasser bin jamil street
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Mukhtar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502684}} VND {{pricestrTa_502684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502684}}
Prince Mohd. Street
 • Gần Phòng triển lãm Mỹ thuật Quốc gia Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405348}} VND {{pricestrTa_405348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405348}}
6 Iman Abo Kamar Street
 • Ở Al Jubeiha
 • Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478858}} VND {{pricestrTa_478858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478858}}
Wasfi Al tall Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560455}} VND {{pricestrTa_560455}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560455}}
Aisha Um Al Mumeneen Street
 • Gần Nhà thờ St George
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_299772}} VND {{pricestrTa_299772}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_299772}}
Queen Rania Street
 • Ở Al Jubeiha
 • Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527831}} VND {{pricestrTa_527831}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527831}}
Dead Sea
 • Ở Al Rama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437058}} VND {{pricestrTa_437058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437058}}
Al Buhtori Street - Second Circle
 • Gần Phòng triển lãm Mỹ thuật Quốc gia Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499868}} VND {{pricestrTa_499868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499868}}
Abdullah Abu Qura
 • Gần Phòng triển lãm Mỹ thuật Quốc gia Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_552700}} VND {{pricestrTa_552700}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_552700}}
Prince Mohammed Street
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Vua Hussein
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_481319}} VND {{pricestrTa_481319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_481319}}
Jabal Al Hussain - Beside Firas Circle
 • Gần Trung tâm Thương mại Maxim Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_453965}} VND {{pricestrTa_453965}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_453965}}
Sobhi Al Omari 15
 • Gần Trung tâm Thương mại Baraka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_532760}} VND {{pricestrTa_532760}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_532760}}
Shareef Naser bin Jamil Street No. 49
 • Gần Bảo tàng Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525742}} VND {{pricestrTa_525742}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525742}}
Prince Al Hassan Bin Talal Street
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561070}} VND {{pricestrTa_561070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561070}}
4th circle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560448}} VND {{pricestrTa_560448}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560448}}
Abdulmun'em Samarah Street 7, Jabal Weibdeh
 • Gần Bảo tàng Tiền tệ Ngân hàng Trung tâm Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502880}} VND {{pricestrTa_502880}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502880}}
Wasfi At-Tall Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Mukhtar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556654}} VND {{pricestrTa_556654}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556654}}
Um Uthaina-Ta'z Street, Building 10
 • Gần Tháp Cổng Gioóc-đa-ni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_546480}} VND {{pricestrTa_546480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_546480}}
Zahran street
 • Gần Tháp Cổng Gioóc-đa-ni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_437053}} VND {{pricestrTa_437053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_437053}}
Rifaah Al Ansari St 83 Amman
 • Gần Đại học Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553746}} VND {{pricestrTa_553746}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553746}}
University Street, P.O. Box 926265/6
 • Gần Trung tâm Thương mại Al Mukhtar
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429705}} VND {{pricestrTa_429705}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429705}}
47 khách sạn Madaba

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ