Jordan

Thứ hai 23-04 → Thứ ba 24-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

103 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Jordan
XEM BẢN ĐỒ

Queen Zain Al Sharf Street
 • Gần Trung tâm Thương mại Baraka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469645}} VND {{pricestrTa_469645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469645}}
Al Madina Al Monawarah St. Building 196
 • Gần Trung tâm mua sắm Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502661}} VND {{pricestrTa_502661}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502661}}
South Beach Road Tala Bay Area
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145809}} VND {{pricestrTa_145809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145809}}
Abdul Hameed Shouman Street, Shmeisani, P.O. Box 941045
 • Gần Công viên Giải trí Hussain Luna
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385645}} VND {{pricestrTa_385645}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385645}}
King Hussein Street, P.O Box 678
 • Gần Công viên Chủ đề Kings City
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_383472}} VND {{pricestrTa_383472}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_383472}}
Queen Rania Street
 • Gần Đại học Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_526756}} VND {{pricestrTa_526756}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_526756}}
7 Illiyah Madi Street 941977
 • Gần Trung tâm Văn hóa Hoàng Gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_221564}} VND {{pricestrTa_221564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_221564}}
Abu Alfaraj Al- Asbahani St.
 • Gần Bào tàng Truyền thống Đại chúng Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413408}} VND {{pricestrTa_413408}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413408}}
Shatt Al Arab St
 • Gần Tháp Cổng Gioóc-đa-ni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504200}} VND {{pricestrTa_504200}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504200}}
Qourash Street, Down Town
 • Gần Nymphaeum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405369}} VND {{pricestrTa_405369}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405369}}
Tala Bay
 • Trên phố cầu tàu
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99119}} VND {{pricestrTa_99119}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99119}}
28 Abdullah Bin Omar Street, Shemesani
 • Gần Công viên Salah El-Din
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499612}} VND {{pricestrTa_499612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499612}}
Al Madina Al Munawara Street
 • Gần Trung tâm mua sắm Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431186}} VND {{pricestrTa_431186}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431186}}
Queen Alia Street Sport City R
 • Gần Trung tâm Văn hóa Hoàng Gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_29819}} VND {{pricestrTa_29819}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_29819}}
Queen Alya Street
 • Gần Trung tâm Văn hóa Hoàng Gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42037}} VND {{pricestrTa_42037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42037}}
Main Street, Tourist street
 • Gần Khu di tích Petra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_345915}} VND {{pricestrTa_345915}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_345915}}
Sweimeh, Dead Sea
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502662}} VND {{pricestrTa_502662}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502662}}
Dead Sea Hotels area
 • Tại khu vực lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399845}} VND {{pricestrTa_399845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399845}}
Queen Rania Street, University Street, Behind Majdi Mall
 • Gần Đại học Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527809}} VND {{pricestrTa_527809}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527809}}
Al-Wifaq Street, Amman Dahiet Al Rasheed
 • Ở Al Jubeiha
 • Amman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527861}} VND {{pricestrTa_527861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527861}}
The Abdali Boulevard, Rafiq Al Hariri Street
 • Gần Trung tâm thương mại Al Abdali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_433207}} VND {{pricestrTa_433207}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_433207}}
Black Iris street - Abdali, P.O. Box 926111
 • Gần Trung tâm thương mại Al Abdali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482506}} VND {{pricestrTa_482506}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482506}}
5th Circle Po Box 840084
 • Gần Tháp Cổng Gioóc-đa-ni
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67239}} VND {{pricestrTa_67239}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67239}}
Queen Rania Al Abdullah Street71810 Wadi Moussa
 • Gần Đền Treasury
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_49078}} VND {{pricestrTa_49078}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_49078}}
Al Saada Street
 • Gần Pháo đài Aqaba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106004}} VND {{pricestrTa_106004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106004}}
Abdulkareem Mansour St building 4, Dair Gbhar
 • Gần Trung tâm Thương mại Baraka
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473053}} VND {{pricestrTa_473053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473053}}
100 Dead Sea Road
 • Ở Sweimeh
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_195429}} VND {{pricestrTa_195429}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_195429}}
Center of Madaba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560091}} VND {{pricestrTa_560091}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560091}}
Islamic College St.
 • Gần Nhà thờ Coptic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336928}} VND {{pricestrTa_336928}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336928}}
habes majali st
 • Gần Bảo tàng Lâu đài Karak
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556213}} VND {{pricestrTa_556213}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556213}}
King Faisal Street
 • Gần Nơi ở của Hoàng thân Mukhyber
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401509}} VND {{pricestrTa_401509}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401509}}
King Hussein Street
 • Gần Cảng Aqaba
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99178}} VND {{pricestrTa_99178}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99178}}
Sakif Asseel Street
 • Gần Nhà thờ Hồi giáo Vua Hussein
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396363}} VND {{pricestrTa_396363}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396363}}
P.O. Box 982, South Beach, Tala Bay
 • Trên bãi biển
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397591}} VND {{pricestrTa_397591}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397591}}
Queen Alia International Airport
 • Gần Cung điện Al-Qastal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412043}} VND {{pricestrTa_412043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412043}}
Wadi Musa, 71810 Wadi Musa, Jordan
 • Gần Trung tâm Thông tin Du khách Petra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557588}} VND {{pricestrTa_557588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557588}}
Zahran Street 3rd Circle
 • Gần Nhà thờ Coptic
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_88796}} VND {{pricestrTa_88796}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_88796}}
Southern Beach Area
 • Tại công viên quốc gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545806}} VND {{pricestrTa_545806}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545806}}
2nd Circle Jabal Amman
 • Gần Phòng triển lãm Mỹ thuật Quốc gia Jordan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405575}} VND {{pricestrTa_405575}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405575}}
Wadi Musa, Petra
 • Gần Trung tâm Thông tin Du khách Petra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402552}} VND {{pricestrTa_402552}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402552}}
Dead Sea 11194Jordan
 • Tại khu vực lịch sử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_207560}} VND {{pricestrTa_207560}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_207560}}
Wadi Rum Protected Area
 • Ở Wadi Rum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_548684}} VND {{pricestrTa_548684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_548684}}
P.O. Box 18471811 Petra
 • Ở Wadi Musa
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40943}} VND {{pricestrTa_40943}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40943}}
Mohammed Al Rawashdeh St, No. 5, Opp. Jordan University Hospital
 • Gần Bệnh viện Tlaa Al Ali
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_534498}} VND {{pricestrTa_534498}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_534498}}
Al Thaqafeh Street
 • Gần Trung tâm Văn hóa Hoàng Gia
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_555861}} VND {{pricestrTa_555861}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_555861}}
103 khách sạn Jordan
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Jordan
Tiện ích khách sạn Jordan
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ