Mendoza

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

62 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Mendoza
XEM BẢN ĐỒ

Lavalle 346
 • Ở Trung tâm Lịch sử
 • Mendoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439729}} VND {{pricestrTa_439729}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439729}}
Juan B Justo 626
 • Gần Câu lạc bộ Quần vợt Mendoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179696}} VND {{pricestrTa_179696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179696}}
Avenida Espana, 1210
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_384814}} VND {{pricestrTa_384814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_384814}}
San Lorenzo 545
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18097}} VND {{pricestrTa_18097}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18097}}
Inf. Mercedes de San Martin 48
 • Ở Mendoza City Center
 • Mendoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431136}} VND {{pricestrTa_431136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431136}}
Calle la Costa s/n
 • Ở Tupungato
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429237}} VND {{pricestrTa_429237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429237}}
Av Roque Saenz Pena 4900
 • Ở vùng ngoại ô
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191587}} VND {{pricestrTa_191587}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191587}}
Maza y Emilio CivitMendoza
 • Gần Bodega Giol
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_206413}} VND {{pricestrTa_206413}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_206413}}
San Lorenzo 660
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364301}} VND {{pricestrTa_364301}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364301}}
Peru 1008
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399376}} VND {{pricestrTa_399376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399376}}
Av. Perú 1452
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485441}} VND {{pricestrTa_485441}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485441}}
25 De Mayo 1010
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114558}} VND {{pricestrTa_114558}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114558}}
San Juan 1128
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418348}} VND {{pricestrTa_418348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418348}}
Av. Las Heras 590
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414456}} VND {{pricestrTa_414456}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414456}}
Roque Saenz Peña 508
 • Ở Mendoza City Center
 • Mendoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488743}} VND {{pricestrTa_488743}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488743}}
Dorrego 93, Guaymallén
 • Gần Câu lạc bộ Quần vợt Mendoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404318}} VND {{pricestrTa_404318}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404318}}
9 de Julio 1539
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110384}} VND {{pricestrTa_110384}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110384}}
25 de Mayo 1590
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393927}} VND {{pricestrTa_393927}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393927}}
25 de Mayo 1540
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393905}} VND {{pricestrTa_393905}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393905}}
SAN JUAN 1127
 • Gần Chợ Trung tâm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77794}} VND {{pricestrTa_77794}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77794}}
Blvd. Pรฉrez Cuesta esq. Av Acceso Este
 • Ở Villa Nueva
 • Guaymallen
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186172}} VND {{pricestrTa_186172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186172}}
Patricias Mendocinas 1532
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412296}} VND {{pricestrTa_412296}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412296}}
3135 Maza Avenue Gerald Gutierrez, Maipu
 • Gần Nhà máy rượu vang Bodegas Lopez
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407507}} VND {{pricestrTa_407507}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407507}}
Sarmiento 720
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104362}} VND {{pricestrTa_104362}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104362}}
Belgrano 1259
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413310}} VND {{pricestrTa_413310}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413310}}
Av. Bartolome Mitre 1468
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_545883}} VND {{pricestrTa_545883}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_545883}}
Espejo 455
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114560}} VND {{pricestrTa_114560}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114560}}
Guardia Vieja 1428, Vistalba
 • Gần Xưởng rượu vang Nieto Senetiner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_451892}} VND {{pricestrTa_451892}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_451892}}
Videla Aranda 2300
 • Gần Xưởng rượu vang Familia Cecchin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426011}} VND {{pricestrTa_426011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426011}}
Pedro Molina s/nRuta 60 Km 2.5RussellMaipú
 • Gần Xưởng rượu vang Familia Cecchin
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65874}} VND {{pricestrTa_65874}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65874}}
Pellegrini 377 - Guaymallen
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412258}} VND {{pricestrTa_412258}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412258}}
Ruta 92, km 15 Vista FloresTunuyánMendoza
 • Ở Vista Flores
 • Tunuyan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191586}} VND {{pricestrTa_191586}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191586}}
Aguirre 19
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418288}} VND {{pricestrTa_418288}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418288}}
Leonidas Aguirre 90 Ciudad
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114562}} VND {{pricestrTa_114562}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114562}}
Juan B Justo 125Mendoza
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_216470}} VND {{pricestrTa_216470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_216470}}
Chile 1124
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_41120}} VND {{pricestrTa_41120}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_41120}}
Ruffino Ortega 142
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_203245}} VND {{pricestrTa_203245}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_203245}}
Juan B. Justo 812
 • Ở Mendoza City Center
 • Mendoza
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_413226}} VND {{pricestrTa_413226}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_413226}}
Las Delicias 70
 • Ở Las Heras
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_418284}} VND {{pricestrTa_418284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_418284}}
Patricias Mendocinas 866
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398609}} VND {{pricestrTa_398609}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398609}}
Avenida España 9485500 Mendoza
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_189415}} VND {{pricestrTa_189415}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_189415}}
Primitivo De La Reta 1007
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_67013}} VND {{pricestrTa_67013}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_67013}}
Espejo 435
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_427260}} VND {{pricestrTa_427260}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_427260}}
Guardia Vieja 1998, Vistalba
 • Gần Bodega Nieto Senetiner
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_191651}} VND {{pricestrTa_191651}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_191651}}
Belgrano 1041
 • Gần Quảng trường Độc lập
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_367863}} VND {{pricestrTa_367863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_367863}}
62 khách sạn Mendoza

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ