Mestre

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

133 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Mestre
XEM BẢN ĐỒ

Via Aleardo Aleardi 164
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415908}} VND {{pricestrTa_415908}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415908}}
Via Triestina 126, Tessera
 • Ở Tessera
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392597}} VND {{pricestrTa_392597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392597}}
Via Forte Marghera, 99/a
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390658}} VND {{pricestrTa_390658}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390658}}
Via Annia 11
 • Ở Favaro Veneto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514548}} VND {{pricestrTa_514548}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514548}}
Via Padana, 338, Loc. Ca' Sabbioni
 • Ở Malcontenta
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_406242}} VND {{pricestrTa_406242}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_406242}}
Via Col Moschin 6-10
 • Gần Công viên San Giuliano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52608}} VND {{pricestrTa_52608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52608}}
Piazzale Donatori di Sangue 16
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_447959}} VND {{pricestrTa_447959}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_447959}}
Forte Marghera 119
 • Gần Công viên San Giuliano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47205}} VND {{pricestrTa_47205}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47205}}
Via Forte Marghera, 63/65
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407718}} VND {{pricestrTa_407718}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407718}}
Via Bernardo Bellotto, 5
 • Ở Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393122}} VND {{pricestrTa_393122}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393122}}
Via Monte Nero 25
 • Gần Nhà hát Toniolo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_179657}} VND {{pricestrTa_179657}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_179657}}
Via Orlanda 11530030 Venezia CampaltoMestre
 • Ở Campalto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_217390}} VND {{pricestrTa_217390}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_217390}}
Viale Ancona 2
 • Gần Công viên San Giuliano
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44095}} VND {{pricestrTa_44095}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44095}}
Via Castellana 149, Zelarino
 • Ở Zelarino
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391664}} VND {{pricestrTa_391664}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391664}}
Via Triestina 161
 • Gần Forte Bazzera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_64675}} VND {{pricestrTa_64675}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_64675}}
Via F.lli Bandiera, 34, Marghera
 • Ở Marghera
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414854}} VND {{pricestrTa_414854}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414854}}
Via Bergamo 12 Mestre
 • Gần Bệnh viện Villa Salus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_48520}} VND {{pricestrTa_48520}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_48520}}
Various Addresses
 • Ở Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452868}} VND {{pricestrTa_452868}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452868}}
Via Costante Degan 7
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400303}} VND {{pricestrTa_400303}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400303}}
Corso del Popolo 114
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491267}} VND {{pricestrTa_491267}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491267}}
Via Teatro Vecchio 8.interno 2
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_454036}} VND {{pricestrTa_454036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_454036}}
Via Bagaron 1, Campalto
 • Ở Campalto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480377}} VND {{pricestrTa_480377}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480377}}
Piazza Ferretto 22
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489011}} VND {{pricestrTa_489011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489011}}
Via Trento 2
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391948}} VND {{pricestrTa_391948}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391948}}
Via Bernardo Bellotto, 32
 • Liền kề trung tâm mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_416093}} VND {{pricestrTa_416093}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_416093}}
Via venezia 1/a
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494614}} VND {{pricestrTa_494614}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494614}}
Via Gobbi 300/302
 • Ở Campalto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_540212}} VND {{pricestrTa_540212}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_540212}}
Via Terraglio 15
 • Gần Bệnh viện Villa Salus
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_187570}} VND {{pricestrTa_187570}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_187570}}
Via Castellana, 12
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512822}} VND {{pricestrTa_512822}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512822}}
Via Asseggiano 65, Mestre
 • Ở Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_217395}} VND {{pricestrTa_217395}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_217395}}
Via Spalti 49/a
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489009}} VND {{pricestrTa_489009}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489009}}
Via Pescheria Vecchia, 34
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501359}} VND {{pricestrTa_501359}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501359}}
Via Orlanda 152, Campalto
 • Ở Campalto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_391950}} VND {{pricestrTa_391950}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_391950}}
via Podgora 37a
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_458351}} VND {{pricestrTa_458351}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_458351}}
Via Orlanda, 180, interno 2
 • Ở Campalto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509561}} VND {{pricestrTa_509561}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509561}}
Via Don Luigi Peron 4
 • Trong khu mua sắm
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_393774}} VND {{pricestrTa_393774}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_393774}}
Via Colombara 6, Marghera
 • Ở Marghera
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394916}} VND {{pricestrTa_394916}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394916}}
Via Cesare Beccaria, 11, Marghera
 • Ở Marghera
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_390680}} VND {{pricestrTa_390680}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_390680}}
Galleria Matteotti 12
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_514557}} VND {{pricestrTa_514557}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_514557}}
Via Litomarino 74a, Ca' Noghera
 • Ở Ca'Noghera
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399629}} VND {{pricestrTa_399629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399629}}
152 Via Bissuola
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_560978}} VND {{pricestrTa_560978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_560978}}
Via Podgora, 28
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_484070}} VND {{pricestrTa_484070}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_484070}}
Via Francesco Crispi, 20
 • Gần Cảng Marghera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_392401}} VND {{pricestrTa_392401}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_392401}}
Via Orlanda 182
 • Ở Campalto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_54644}} VND {{pricestrTa_54644}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_54644}}
via Monte Cavallo 14
 • Ở Favaro Veneto
 • Mestre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439902}} VND {{pricestrTa_439902}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439902}}
133 khách sạn Mestre

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ