Minneapolis

Chủ nhật 25-03 → Thứ hai 26-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

41 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Minneapolis
XEM BẢN ĐỒ

88 S 6th St
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142045}} VND {{pricestrTa_142045}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142045}}
215 Fourth Street South
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_146487}} VND {{pricestrTa_146487}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_146487}}
35 S 7th St
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47784}} VND {{pricestrTa_47784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47784}}
2901 Chicago Ave
 • Gần Sân vận động Mall of America
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145091}} VND {{pricestrTa_145091}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145091}}
618 2nd Ave S
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_61159}} VND {{pricestrTa_61159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_61159}}
615 Second Avenue S.
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Weisman
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59863}} VND {{pricestrTa_59863}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59863}}
1330 Industrial Blvd NE
 • Gần Công viên Mill Ruins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_171569}} VND {{pricestrTa_171569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_171569}}
6300 Wayzata Blvd
 • Gần Các cửa hàng tại West End
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_140643}} VND {{pricestrTa_140643}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_140643}}
1101 LaSalle Ave.
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58457}} VND {{pricestrTa_58457}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58457}}
7800 Normandale Boulevard
 • Ở Bloomington - Mall of America
 • Bloomington
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145058}} VND {{pricestrTa_145058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145058}}
1001 Marquette Ave
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58460}} VND {{pricestrTa_58460}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58460}}
1500 Park Place BoulevardMinneapolisMN 55416
 • Gần Các cửa hàng tại West End
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58458}} VND {{pricestrTa_58458}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58458}}
710 Marquette Ave
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58461}} VND {{pricestrTa_58461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58461}}
2200 Freeway Blvd
 • Ở Brooklyn Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_59051}} VND {{pricestrTa_59051}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_59051}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_359590}} VND {{pricestrTa_359590}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_359590}}
6051 Golden Hills Drive
 • Gần Các cửa hàng tại West End
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96128}} VND {{pricestrTa_96128}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96128}}
1500 Washington Ave S
 • Gần Nhà hát Guthrie
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78162}} VND {{pricestrTa_78162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78162}}
925 4th Street SE
 • Gần Đại học Minnesota-Minneapolis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_347396}} VND {{pricestrTa_347396}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_347396}}
11369 Viking Dr
 • Tại khu vực thương mại
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137332}} VND {{pricestrTa_137332}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137332}}
45 S 8th St
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_78161}} VND {{pricestrTa_78161}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_78161}}
Ivy
201 S 11th St
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137496}} VND {{pricestrTa_137496}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137496}}
3400 Edinborough Way
 • Ở Bloomington - Mall of America
 • Edina
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144323}} VND {{pricestrTa_144323}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144323}}
425 S 2nd St
 • Gần Công viên Mill Ruins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_199312}} VND {{pricestrTa_199312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_199312}}
525 N 2nd St
 • Gần Minnesota Opera
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142043}} VND {{pricestrTa_142043}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142043}}
821 Marquette Ave
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142044}} VND {{pricestrTa_142044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142044}}
9960 Wayzata Boulevard
 • Gần Trung tâm Ridgedale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97470}} VND {{pricestrTa_97470}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97470}}
405 S 8th St
 • Gần Nicollet Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_35967}} VND {{pricestrTa_35967}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_35967}}
3625 E 43rd St
 • Gần Công viên Minnehaha
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512262}} VND {{pricestrTa_512262}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512262}}
601 1st Ave N
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_77810}} VND {{pricestrTa_77810}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_77810}}
1300 Nicollet Ave
 • Gần Nhà thờ Saint Mary
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_353058}} VND {{pricestrTa_353058}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_353058}}
1313 Nicollet Ave
 • Gần Nicollet Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_68725}} VND {{pricestrTa_68725}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_68725}}
3201 Galleria
 • Gần Trụ sở công ty Best Buy
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_141525}} VND {{pricestrTa_141525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_141525}}
425 S 7th Street
 • Gần Sân vận động Mall of America
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58459}} VND {{pricestrTa_58459}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58459}}
1101 4th Ave S
 • Gần Nicollet Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_368240}} VND {{pricestrTa_368240}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_368240}}
12201 Ridgedale Dr
 • Gần Trung tâm Ridgedale
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_341215}} VND {{pricestrTa_341215}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_341215}}
900 Washington Ave.South
 • Gần Công viên Mill Ruins
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132889}} VND {{pricestrTa_132889}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132889}}
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_561519}} VND {{pricestrTa_561519}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_561519}}
225 3rd Ave S
 • Gần Nicollet Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142042}} VND {{pricestrTa_142042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142042}}
30 S 7th St
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363814}} VND {{pricestrTa_363814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363814}}
2407 University Ave Se
 • Gần Đại học Minnesota-Minneapolis
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133141}} VND {{pricestrTa_133141}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133141}}
901 Hennepin Ave
 • Gần Target Center
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132893}} VND {{pricestrTa_132893}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132893}}
41 khách sạn Minneapolis

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ