Nagasaki

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

46 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nagasaki
XEM BẢN ĐỒ

Dozamachi 10-9, Shikimi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_520415}} VND {{pricestrTa_520415}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_520415}}
14-5 Daikoku-machi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410677}} VND {{pricestrTa_410677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410677}}
3F NS Building, 6-1 Motofuna-machi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_417612}} VND {{pricestrTa_417612}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_417612}}
1-22 Oura-machi
 • Gần Đền Khổng Tử
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185798}} VND {{pricestrTa_185798}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185798}}
Akebono-machi 40-23
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_457531}} VND {{pricestrTa_457531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_457531}}
10-16 Hiranocho
 • Gần Bảo tàng Vụ nổ bom Nguyên tử Na-ga-sa-ki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_553951}} VND {{pricestrTa_553951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_553951}}
Goto-machi 5-45
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518891}} VND {{pricestrTa_518891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518891}}
9-2 Motofune-Town
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223038}} VND {{pricestrTa_223038}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223038}}
9-24 Kagomachi
 • Gần Chùa Sofuku-ji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410665}} VND {{pricestrTa_410665}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410665}}
6-38 Motoshikkuimachi
 • Gần Chùa Sofuku-ji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503807}} VND {{pricestrTa_503807}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503807}}
Tateyama 2-16-1
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472374}} VND {{pricestrTa_472374}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472374}}
4-11 Hamamachi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500234}} VND {{pricestrTa_500234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500234}}
18-1 Enoramachi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472368}} VND {{pricestrTa_472368}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472368}}
1-18 Minamiyamate-machi
 • Gần Công viên Glover
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_85440}} VND {{pricestrTa_85440}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_85440}}
54 Uma-machi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408588}} VND {{pricestrTa_408588}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408588}}
1-814 Kuidetsu
 • Gần sân bay
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_342714}} VND {{pricestrTa_342714}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_342714}}
2-26 Takara-machi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_40956}} VND {{pricestrTa_40956}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_40956}}
6-23 Gotomachi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_536217}} VND {{pricestrTa_536217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_536217}}
2-1 Chikugo-cho
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_489342}} VND {{pricestrTa_489342}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_489342}}
35-5 Gotou-machi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_366022}} VND {{pricestrTa_366022}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_366022}}
1-20 Edo-machi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480071}} VND {{pricestrTa_480071}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480071}}
4-28 Chikugomachi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_420042}} VND {{pricestrTa_420042}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_420042}}
2190-11 Motegi-machi
 • Ở Nagasaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480132}} VND {{pricestrTa_480132}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480132}}
8-17 Kabashima-machi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87227}} VND {{pricestrTa_87227}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87227}}
1-3277-7 Ioujima-machi
 • Ở Đảo Iojima
 • Nagasaki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_434642}} VND {{pricestrTa_434642}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_434642}}
1-12-9 Hongouchi
 • Gần Chùa Sofuku-ji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_488981}} VND {{pricestrTa_488981}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_488981}}
6-24 Doza-MachiNagasaki
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_364287}} VND {{pricestrTa_364287}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_364287}}
7-24 Douza-machi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_355650}} VND {{pricestrTa_355650}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_355650}}
2-2 Kojiyamachi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503615}} VND {{pricestrTa_503615}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503615}}
2-1 Daikoku-Town
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223036}} VND {{pricestrTa_223036}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223036}}
7-16, Dozamachi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464696}} VND {{pricestrTa_464696}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464696}}
7-17 Ebisuchomachi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_499686}} VND {{pricestrTa_499686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_499686}}
9-1 Shinchi-machi
 • Gần Cầu Megane
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502451}} VND {{pricestrTa_502451}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502451}}
5-13-65 Tateyama
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_482442}} VND {{pricestrTa_482442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_482442}}
6-12 Uwamachi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480151}} VND {{pricestrTa_480151}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480151}}
6 Huis Ten Bosch
 • Ở Thành phố Sasebo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_363235}} VND {{pricestrTa_363235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_363235}}
Yon-Jyuroku
 • Gần Bảo tàng Vụ nổ bom Nguyên tử Na-ga-sa-ki
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410204}} VND {{pricestrTa_410204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410204}}
7-3 Daikokumachi, Nagasaki
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_480084}} VND {{pricestrTa_480084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_480084}}
12-7 Shiomi-cho
 • Gần Cảng Sasebo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_298201}} VND {{pricestrTa_298201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_298201}}
2-14-1 Hamahira
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_223037}} VND {{pricestrTa_223037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_223037}}
5-14 Nishizakamachi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517162}} VND {{pricestrTa_517162}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517162}}
Hamahira 2-14-1
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543189}} VND {{pricestrTa_543189}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543189}}
13 10 Shinchi Machi Nagasaki
 • Gần Chùa Sofuku-ji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106106}} VND {{pricestrTa_106106}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106106}}
2-1 Kazagashira-cho
 • Gần Chùa Sofuku-ji
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_478540}} VND {{pricestrTa_478540}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_478540}}
18-1 Enora-machi
 • Gần Bảo tàng và Nhà tưởng niệm 26 Tín đồ Tử đạo
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_472370}} VND {{pricestrTa_472370}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_472370}}
46 khách sạn Nagasaki
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ