Nagoya

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

131 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nagoya
XEM BẢN ĐỒ

4-60-7, Hiraike-cho, Nakamura-ku
 • Ở Nakamura
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_465268}} VND {{pricestrTa_465268}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_465268}}
Nakamura-ku, Meieki 4-11-27, Symphony Toyota Building
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_485136}} VND {{pricestrTa_485136}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_485136}}
4-60-12 Hiraike-cho, Nakamura-ku, Aichi
 • Ở Nakamura
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_542480}} VND {{pricestrTa_542480}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_542480}}
3 - 12 Sakae, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531431}} VND {{pricestrTa_531431}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531431}}
100-36 Yagotohon-machi, Showaku
 • Gần Bảo tàng Nghệ thuật Đánh lừa Thị giác Watanabe Kenichi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397598}} VND {{pricestrTa_397598}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397598}}
1-4-11 Nishiki, Naka-Ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398256}} VND {{pricestrTa_398256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398256}}
3-1-8 Sakae
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106115}} VND {{pricestrTa_106115}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106115}}
3-1-22 Otobashi Nakagawa-ku
 • Gần Đền Atsuta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222223}} VND {{pricestrTa_222223}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222223}}
2-35-24 Meieki, Nakamuraku
 • Gần Bảo tàng Kỷ niệm Công nghiệp và Công nghệ Tôyôta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410198}} VND {{pricestrTa_410198}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410198}}
1-19-30 Nishiki, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_381511}} VND {{pricestrTa_381511}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_381511}}
2-11-4 Habashita, Nishi-ku
 • Ở Phường Nishi
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_395454}} VND {{pricestrTa_395454}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_395454}}
1-2-12, Meiekiminami, Nakamura-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543891}} VND {{pricestrTa_543891}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543891}}
2-11-32 Nishiki Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222219}} VND {{pricestrTa_222219}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222219}}
2-7-13 Sakae, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403894}} VND {{pricestrTa_403894}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403894}}
18-10 Tsubaki-cho, Nakamura-ku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487581}} VND {{pricestrTa_487581}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487581}}
1-11-17 Sakae, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_407461}} VND {{pricestrTa_407461}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_407461}}
4-5 Takebashi Cho, Nakamura-ku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_503477}} VND {{pricestrTa_503477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_503477}}
Naka-ku Nishiki 3-7-23
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511159}} VND {{pricestrTa_511159}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511159}}
4-10-5, Sakae, Naka-ku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Aoicho
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490840}} VND {{pricestrTa_490840}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490840}}
2-20-5, Nishiki, Nakaku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_491703}} VND {{pricestrTa_491703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_491703}}
1-6-3, Noritake, Nakamura-ku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_496256}} VND {{pricestrTa_496256}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_496256}}
1-23 Tsubaki-cho, Nakamura-ku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401391}} VND {{pricestrTa_401391}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401391}}
2-20-1 Nishiki, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_439453}} VND {{pricestrTa_439453}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_439453}}
1-23-20, Meieki-minami, Nakamura-ku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_394052}} VND {{pricestrTa_394052}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_394052}}
3-3-22 Nishiki, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404085}} VND {{pricestrTa_404085}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404085}}
1-11-7 Kanayama Naka-ku
 • Gần Đền Atsuta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222209}} VND {{pricestrTa_222209}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222209}}
3-17-21 Meieki Nakamura-ku
 • Gần Bảo tàng Kỷ niệm Công nghiệp và Công nghệ Tôyôta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222228}} VND {{pricestrTa_222228}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222228}}
2-10-12 Nishiki naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_222217}} VND {{pricestrTa_222217}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_222217}}
2-4-2 Kanayama, Naka-ku
 • Ở Phường Naka
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_464601}} VND {{pricestrTa_464601}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_464601}}
1-7-7 Sakae Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_513582}} VND {{pricestrTa_513582}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_513582}}
2-148, Yashirodai, Meito-ku
 • Gần Vườn thú & Vườn Bách thảo Higashiyama
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_531761}} VND {{pricestrTa_531761}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_531761}}
3-19 Hinokuchi-cho
 • Gần Lâu đài Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_106116}} VND {{pricestrTa_106116}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_106116}}
Nishiki 1 -10-11, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_525235}} VND {{pricestrTa_525235}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_525235}}
8-18 Kakuozantori, Chikusa-ku
 • Gần Sân vận động Nagoya Dome
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528014}} VND {{pricestrTa_528014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528014}}
1-11-19
 • Ở Phường Naka
 • Aoicho
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428204}} VND {{pricestrTa_428204}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428204}}
Naka-ku, Sakae 5-5-10
 • Ở Nagoya City Centre
 • Aoicho
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_507376}} VND {{pricestrTa_507376}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_507376}}
2 Chome-11-13 Heiwa, Naka-ku
 • Ở Phường Naka
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_495978}} VND {{pricestrTa_495978}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_495978}}
3-1-22 Nishiki Nakaku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_543962}} VND {{pricestrTa_543962}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_543962}}
4-15-23 Sakae, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_181004}} VND {{pricestrTa_181004}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_181004}}
3-11-13 Nishiki, Naka-ku
 • Gần Bảo tàng Khoa học Thành phố Na-gôi-a
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399577}} VND {{pricestrTa_399577}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399577}}
2-12-3, Kamejima, Nakakura-ku
 • Gần Bảo tàng Kỷ niệm Công nghiệp và Công nghệ Tôyôta
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_494017}} VND {{pricestrTa_494017}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_494017}}
3-23-13 Meieki, Nakamura-ku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426818}} VND {{pricestrTa_426818}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426818}}
Kamimaezu 2-4-21, Naka-ku
 • Ở Phường Naka
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_518784}} VND {{pricestrTa_518784}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_518784}}
924, Arimatsu, Midori-ku
 • Gần Bảo tàng Tie-Dyeing
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_471315}} VND {{pricestrTa_471315}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_471315}}
2-16-15 Marunouchi, Nakaku
 • Ở Nagoya City Centre
 • Nagoya
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_415801}} VND {{pricestrTa_415801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_415801}}
131 khách sạn Nagoya

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ