Nakhon Si Thammarat

Thứ hai 26-03 → Thứ ba 27-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

44 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

26-03-2018

Thứ hai

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

27-03-2018

Thứ ba

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nakhon Si Thammarat
XEM BẢN ĐỒ

6/37-40 Pattanakarn Kukawang Road, Muang, Nakhon Si Thammarat City Center
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452555}} VND {{pricestrTa_452555}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452555}}
109/17 Moo 5 Aomkai Vajiravudh Road, Tambon Pakpoon, Amphur Muang
 • Gần Trại Wachirawut
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430565}} VND {{pricestrTa_430565}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430565}}
1204/79 Paknakhon Road, Tambon Klang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476686}} VND {{pricestrTa_476686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476686}}
93 Pattanakan Ku-Kwang Road, Tambon Pak Nakhon, Amphoe Mueang
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556734}} VND {{pricestrTa_556734}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556734}}
8 Soi Hortrai 3, Phattanakarn-Khu Kwang, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556405}} VND {{pricestrTa_556405}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556405}}
138/32 Moo 4, Tha Ngio
 • Ở Nakhon Si Thammarat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476692}} VND {{pricestrTa_476692}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476692}}
6/108-111 Pattanakran Rd
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476706}} VND {{pricestrTa_476706}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476706}}
97/8 Pattanakarn Kukwang Road, Amphur Muang
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469597}} VND {{pricestrTa_469597}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469597}}
30/307 Moo 4 Soi Pattanakarn Kukwang 23, Paknakorn
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476703}} VND {{pricestrTa_476703}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476703}}
88/8 Moo 9, Makamchomm Road, Nakhon Si Thammarat City Center
 • Gần Công viên Somdet Phra Sinagarindra 84
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_498366}} VND {{pricestrTa_498366}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_498366}}
565/48 Om Kai Wachirawuth Road, Tambon Tha Wang, Amphoe Mueang
 • Gần Trại Wachirawut
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556551}} VND {{pricestrTa_556551}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556551}}
34/5 Moo 2, Tambun Chaimontree
 • Ở Nakhon Si Thammarat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476679}} VND {{pricestrTa_476679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476679}}
822/2 Ratchadamnoen
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539475}} VND {{pricestrTa_539475}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539475}}
61/78 Soi Pattanakarn Khu-Kwang 12/1, Tambon Tha Wang, Amphoe Mueang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558443}} VND {{pricestrTa_558443}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558443}}
3/171 Pattanakarn-Khukhwang Rd.
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476668}} VND {{pricestrTa_476668}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476668}}
30/347-8 Pattanakan Khu Kwang Road, Tambon Paknakhon, Amphoe Mueang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556434}} VND {{pricestrTa_556434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556434}}
51/1 Soi Boonnarob, Pathanakan-Khukwang 82
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469595}} VND {{pricestrTa_469595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469595}}
266 Phattanakarnkukwang 45
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476674}} VND {{pricestrTa_476674}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476674}}
103 - 105 Si Thammasok Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558294}} VND {{pricestrTa_558294}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558294}}
19/25 Soi 24/1 Pattanakarn-kukwang Rd. Amphoe Muang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_468730}} VND {{pricestrTa_468730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_468730}}
8686 Pattanakarnthungprang Road, Muang, Nakhon Si Thammarat City Center
 • Ở Nakhon Si Thammarat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_500447}} VND {{pricestrTa_500447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_500447}}
59 Pattanakarn-Khukwang Road, Tha Wang Sub District
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_466484}} VND {{pricestrTa_466484}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_466484}}
194 Sapanyao Road, Posadet
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432496}} VND {{pricestrTa_432496}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432496}}
1488 Sri-Prach Rd. Tawang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476677}} VND {{pricestrTa_476677}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476677}}
24/19-21 Phatthanakan Khu Khwang Road, Tambon Nai Muang, Amphoe Mueang
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556348}} VND {{pricestrTa_556348}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556348}}
380/8 Ratchademnoen Road, Tambon Nai, Mueang Amphoe
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556749}} VND {{pricestrTa_556749}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556749}}
102/69-72 Soi Pattanakarn Khu-Kwang 17, Tambon Klung, Amphoe Mueang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557030}} VND {{pricestrTa_557030}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557030}}
376 Moo 5, Aom Kai Wachirawut Road, T. Parkpoon
 • Ở Nakhon Si Thammarat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476712}} VND {{pricestrTa_476712}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476712}}
119/58 Pattanakarn Khu-Kwan Soi 9, Tambon Thawang, Amphoe Mueang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556710}} VND {{pricestrTa_556710}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556710}}
5/6 Moo 1, Thaiburi, Tha Sala
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_517153}} VND {{pricestrTa_517153}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_517153}}
54 Patthanakarn Khu-Khang Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556605}} VND {{pricestrTa_556605}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556605}}
102,102/3-8 Pattanakankukwang Rd.
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476688}} VND {{pricestrTa_476688}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476688}}
9 Moo.7 Tambon, Nasarn Ampur, Phraprom
 • Gần CentralPlaza Shopping Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_469596}} VND {{pricestrTa_469596}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_469596}}
333/1, Soi Sareebut 2 (Soi 44), Pattanakarn Khoo-Kwang Rd.
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476666}} VND {{pricestrTa_476666}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476666}}
7/9 Soi Amnuaysuk, Pattanakarnkhukhwang Rd.
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479107}} VND {{pricestrTa_479107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479107}}
1375 Rajdamneon Road, Muang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497210}} VND {{pricestrTa_497210}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497210}}
5 Soi 80 Pattanakankukung Road, Tambon Nai Mueang
 • Gần Chùa Phra Mahathat Woramahawihaan
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476685}} VND {{pricestrTa_476685}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476685}}
266/24-26 Ratchadamneon Rd. Tawang
 • Gần Trại Wachirawut
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476678}} VND {{pricestrTa_476678}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476678}}
12/51 Pak Nakhon Road, Tambon Tha Wang, Amphoe Mueang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_557220}} VND {{pricestrTa_557220}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_557220}}
33/3 Benjama-Naphru Road, Tambon Nasan, Amphoe Phra Phrom
 • Ở Nakhon Si Thammarat
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556737}} VND {{pricestrTa_556737}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556737}}
245/1-4 I-Biz Av Patthakarn Koo Kwang, Klang, Muang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539937}} VND {{pricestrTa_539937}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539937}}
2/167 Pattankarn-KuKwang Road Soi 71, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang
 • Gần CentralPlaza Shopping Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_556477}} VND {{pricestrTa_556477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_556477}}
119/58 Soi Thawang
 • Gần Municipal Food Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_527617}} VND {{pricestrTa_527617}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_527617}}
99 Ratchadamnoen Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang
 • Gần CentralPlaza Shopping Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_558263}} VND {{pricestrTa_558263}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_558263}}
44 khách sạn Nakhon Si Thammarat
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ

Tìm khách sạn Nakhon Si Thammarat
Tiện ích khách sạn Nakhon Si Thammarat
 • Tất cả

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ