Natal

Thứ bảy 24-03 → Chủ nhật 25-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

83 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-03-2018

Thứ bảy

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-03-2018

Chủ nhật

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Natal
XEM BẢN ĐỒ

Av. Senador Dinarte Mariz, 1567, Via Costeira
 • Gần Trung tâm Thương mại Midway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400690}} VND {{pricestrTa_400690}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400690}}
V Costeira, 4233 - Parque das Dunas
 • Gần Trung tâm Thương mại Midway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385292}} VND {{pricestrTa_385292}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385292}}
Av. Eng. Roberto Freire, 4200, Ponta Negra
 • Gần Trung tâm Thương mại Artesanato Villarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430107}} VND {{pricestrTa_430107}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430107}}
Rua Francisco Gurgel, 9067, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396272}} VND {{pricestrTa_396272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396272}}
Avenida Presidente Café Filho, 750, Praia do Meio
 • Gần Hội chợ Hàng Thủ công Mỹ nghệ Bãi biển Artists/Bãi biển Meio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_397564}} VND {{pricestrTa_397564}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_397564}}
Rua Francisco Gurgel, 9184, Ponta Negra
 • Gần Hội chợ Thủ công bãi biển Ponta Negra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414515}} VND {{pricestrTa_414515}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414515}}
Av Engenheiro Roberto Freire, 20
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430179}} VND {{pricestrTa_430179}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430179}}
Rua da Praia, 150 - A, Ponta Negra
 • Gần Trung tâm Thương mại Artesanato Villarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_414278}} VND {{pricestrTa_414278}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_414278}}
Rua Pedro Fonseca Filho, 3051, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452257}} VND {{pricestrTa_452257}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452257}}
Rua Francisco Gurgel, 9005, Ponta Negra
 • Gần Trung tâm Thương mại Artesanato Villarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_428830}} VND {{pricestrTa_428830}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_428830}}
Rua Eliรก Barros 9104 - Ponta Negra
 • Gần Trung tâm Thương mại Artesanato Villarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_114286}} VND {{pricestrTa_114286}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_114286}}
Av. Hermes da Fonseca, 1542, Tirol
 • Gần Dunas Arena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396273}} VND {{pricestrTa_396273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396273}}
Rua das Algas, 2226
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539011}} VND {{pricestrTa_539011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539011}}
Rua Silvino Meira E Sa Bezerra, 130, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400845}} VND {{pricestrTa_400845}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400845}}
Rua Praia de Guajiru, 9219
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429512}} VND {{pricestrTa_429512}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429512}}
Av. Cafe Filho, 682, Praia Dos Artistas
 • Gần Pháo đài Three Kings
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_402306}} VND {{pricestrTa_402306}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_402306}}
Via Costeira, 4077
 • Gần Trung tâm Thương mại Midway
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396274}} VND {{pricestrTa_396274}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396274}}
Av. Governador Sílvio Pedroza, 228, Areia Preta
 • Ở Via Costeira
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_404284}} VND {{pricestrTa_404284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_404284}}
Avenida Engenheiro Roberto Freire 8860Ponta Negra59090-000 Natal
 • Gần Trung tâm Thương mại Artesanato Villarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198355}} VND {{pricestrTa_198355}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198355}}
Av. Gov. Silvio Pedroza 34, Areia Preta
 • Gần Hội chợ Hàng Thủ công Mỹ nghệ Bãi biển Artists/Bãi biển Meio
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487129}} VND {{pricestrTa_487129}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487129}}
Rua Alcindo Dias de Oliveira, 348, Capim Macio
 • Ở Rua do Salsa
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430080}} VND {{pricestrTa_430080}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430080}}
Av. Eng. Roberto Freire, N9050, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403434}} VND {{pricestrTa_403434}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403434}}
Rua das Algas, 2198, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_539014}} VND {{pricestrTa_539014}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_539014}}
Rua Pituba, 3165, Ponta Negra
 • Gần Trung tâm Thương mại Artesanato Villarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403422}} VND {{pricestrTa_403422}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403422}}
Jose Americo de Carvalho, 8896, Praia de Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_385011}} VND {{pricestrTa_385011}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_385011}}
Avenida Senador Dinarte Mariz 6045
 • Gần Khu mua sắm Dunnas
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_62585}} VND {{pricestrTa_62585}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_62585}}
Rua Manuel Coringa de Lemos, 401
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_452251}} VND {{pricestrTa_452251}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_452251}}
R. Erivan França, 11, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445803}} VND {{pricestrTa_445803}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445803}}
Rua Francisco Gurgel, 98, Praia de Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_410047}} VND {{pricestrTa_410047}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_410047}}
Rua Pedro Fonseca Filho, 1373, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_430099}} VND {{pricestrTa_430099}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_430099}}
Av. Erivan França, 17, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445679}} VND {{pricestrTa_445679}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445679}}
Avenida Ayrton Senna, 1870
 • Gần Sân vận động Frasqueirao
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_511248}} VND {{pricestrTa_511248}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_511248}}
Rua da Praia, 3398, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_412477}} VND {{pricestrTa_412477}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_412477}}
Rua Francisco Gurgel, 63 - Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396275}} VND {{pricestrTa_396275}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396275}}
Rua da Praia, 221, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_446037}} VND {{pricestrTa_446037}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_446037}}
Av Erivan Franca, 152, Ponta Negra
 • Gần Trung tâm Thương mại Artesanato Villarte
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_405273}} VND {{pricestrTa_405273}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_405273}}
Rua Poeta Jorge Fernandes, 45
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409770}} VND {{pricestrTa_409770}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409770}}
Rua Cel. Inacio Vale, 8868, Ponta Negra
 • Gần Hội chợ Thủ công bãi biển Ponta Negra
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426404}} VND {{pricestrTa_426404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426404}}
Rua Desembargador João Vicente Costa, 26, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_445848}} VND {{pricestrTa_445848}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_445848}}
Av December 25, 868Praia dos ArtistasNatal RN 59010-030
 • Gần Meio Beach Handicraft Market
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_239403}} VND {{pricestrTa_239403}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_239403}}
Rua Erivan Franca, 199, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_409334}} VND {{pricestrTa_409334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_409334}}
Rue Pedro Fonseca Filho, 291, Ponta Negra
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_408194}} VND {{pricestrTa_408194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_408194}}
St. Pedro Fonseca Filho, 2040, Ponta Negra Beacch
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_396343}} VND {{pricestrTa_396343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_396343}}
Rua Francisco Gurgel 8852
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_403997}} VND {{pricestrTa_403997}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_403997}}
Rua Elia Barros, 9112
 • Ở Ponta Negra
 • Natal
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_504421}} VND {{pricestrTa_504421}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_504421}}
83 khách sạn Natal

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ