Nelspruit

Thứ năm 22-03 → Thứ sáu 23-03 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

22-03-2018

Thứ năm

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-03-2018

Thứ sáu

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nelspruit
XEM BẢN ĐỒ

25 Beetleloop Beetle Walk
 • Gần Khu bảo tồn Tự nhiên Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473821}} VND {{pricestrTa_473821}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473821}}
2 Bontrokkie Turn
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528311}} VND {{pricestrTa_528311}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528311}}
39 Neptune Street, Steiltes
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501580}} VND {{pricestrTa_501580}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501580}}
Grace Hall Avenue Mataffin Macadamia, Village Off Samora Machel Drive
 • Gần Sân vận động Mbombela
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_476465}} VND {{pricestrTa_476465}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_476465}}
62 Hunter Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502378}} VND {{pricestrTa_502378}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502378}}
12 Impala Street
 • Gần Khu bảo tồn Tự nhiên Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502394}} VND {{pricestrTa_502394}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502394}}
33 Columbus Street, Steiltes
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490693}} VND {{pricestrTa_490693}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490693}}
3 Zebrina Crescent
 • Gần Trung tâm thương mại Ilanga Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_501563}} VND {{pricestrTa_501563}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_501563}}
12 Cussons Street, West Acres
 • Gần Trung tâm thương mại Ilanga Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505544}} VND {{pricestrTa_505544}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505544}}
4 Vlier Crescent, West Acres
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492876}} VND {{pricestrTa_492876}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492876}}
Stand Number 9003, Kanyamazane Road
 • Ở Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_431951}} VND {{pricestrTa_431951}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_431951}}
30 Jerepico Street
 • Gần Chợ Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57608}} VND {{pricestrTa_57608}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57608}}
25 Van Wijk Street
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_505521}} VND {{pricestrTa_505521}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_505521}}
4 Du Preez Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_399185}} VND {{pricestrTa_399185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_399185}}
Cnr Samora Machel Drive & Henshall St
 • Gần Chợ Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190686}} VND {{pricestrTa_190686}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190686}}
21 Klipspringers Street
 • Gần Khu bảo tồn Tự nhiên Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_432970}} VND {{pricestrTa_432970}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_432970}}
Loerieroep No. 5, Sterkspruit
 • Trên núi
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_493760}} VND {{pricestrTa_493760}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_493760}}
18 Sheppard Drive
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_502855}} VND {{pricestrTa_502855}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_502855}}
10 Protea Crescent, Mpumalanga
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_516522}} VND {{pricestrTa_516522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_516522}}
1 Belladona Road, Cnr Dr Enos Mabuza Dr, West Acres Ext 4
 • Gần Trung tâm thương mại Ilanga Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509928}} VND {{pricestrTa_509928}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509928}}
Portion 13, A Portion of 33, Friedenheim Farm
 • Ở Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_449730}} VND {{pricestrTa_449730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_449730}}
8 Ripple Crescent, Riverside Park
 • Gần Trung tâm Thương mại Riverside
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_492216}} VND {{pricestrTa_492216}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_492216}}
23 Sheppard Drive
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_509191}} VND {{pricestrTa_509191}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_509191}}
49 Von Braun Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_533998}} VND {{pricestrTa_533998}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_533998}}
3 Webb Street Sonheuwel, Nelspruit 1200
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_497300}} VND {{pricestrTa_497300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_497300}}
56 Van Wijk Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401640}} VND {{pricestrTa_401640}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401640}}
Cnr General Pienaar Koorsboom Streets Of
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426299}} VND {{pricestrTa_426299}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426299}}
21C Koraalboom Street, West Acres
 • Gần Trung tâm thương mại Ilanga Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_512754}} VND {{pricestrTa_512754}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_512754}}
29 van Wijk Street
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_424211}} VND {{pricestrTa_424211}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_424211}}
22 Cashew Street, The Rest
 • Ở Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_538201}} VND {{pricestrTa_538201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_538201}}
2 Du Preez St
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_398049}} VND {{pricestrTa_398049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_398049}}
Cnr Madiba Drive and, oorsboom Street off N4 Nelspruit
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_426709}} VND {{pricestrTa_426709}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_426709}}
Duma Farm 201, Portion 8
 • Ở Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_528419}} VND {{pricestrTa_528419}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_528419}}
Croc River Mountain Conservancy Off N4, to Mozambique, Uitkyk Road
 • Tại công viên khu vực
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400569}} VND {{pricestrTa_400569}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400569}}
Coner Of N4 and Graniet Street
 • Gần Chợ Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_89140}} VND {{pricestrTa_89140}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_89140}}
85 Ehmke Street
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473858}} VND {{pricestrTa_473858}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473858}}
5 Daleen Street, Sonheuwel
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_490684}} VND {{pricestrTa_490684}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_490684}}
17B Koraalboom Avenue, West Acres
 • Gần Trung tâm thương mại Ilanga Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400433}} VND {{pricestrTa_400433}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400433}}
Cnr. Johanna & Halssnoer Cresent
 • Gần Khu bảo tồn Tự nhiên Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_401689}} VND {{pricestrTa_401689}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_401689}}
35 Kelkiewyn Street, West Acres
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_473813}} VND {{pricestrTa_473813}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_473813}}
9 Palm Street West Acres
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_400763}} VND {{pricestrTa_400763}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_400763}}
49 Boekenhout Street
 • Gần Trung tâm thương mại Nelspruit Crossing Mall
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_487053}} VND {{pricestrTa_487053}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_487053}}
18 Magda Street, Sonheuwel
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_429567}} VND {{pricestrTa_429567}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_429567}}
16 Andries Pretorius St, Sonheuwel
 • Gần Trung tâm thương mại Sonpark
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_479218}} VND {{pricestrTa_479218}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_479218}}
5 Singa Drive, Matumi Estate, Nelspruit Golf Course
 • Gần Câu lạc bộ golf Nelspruit
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_483748}} VND {{pricestrTa_483748}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_483748}}
47 khách sạn Nelspruit

Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 7, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 1, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ