Nizza (Nice)

Thứ ba 24-04 → Thứ tư 25-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

76 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

24-04-2018

Thứ ba

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

25-04-2018

Thứ tư

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn Nizza (Nice)
XEM BẢN ĐỒ

21 Rue Meyerbeer
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_65172}} VND {{pricestrTa_65172}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_65172}}
41 Avenue Jean Medecin
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51356}} VND {{pricestrTa_51356}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51356}}
37 Promenade Des Anglais
 • Gần Promenade des Anglais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25974}} VND {{pricestrTa_25974}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25974}}
11 Quai Rauba Capeu
 • Gần Parc du Chateau
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_24334}} VND {{pricestrTa_24334}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_24334}}
179 Boulevard Renรฉ Cassin
 • Ở L'Arenas
 • Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332595}} VND {{pricestrTa_332595}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332595}}
Avenue De La Californie, 12Nice 06200
 • Gần Musee des Beaux-Arts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_112926}} VND {{pricestrTa_112926}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_112926}}
42 Boulevard Risso
 • Gần Đồi Castle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_75343}} VND {{pricestrTa_75343}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_75343}}
22 Boulevard du General Louis Delfino
 • Gần Nhà hát Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_184185}} VND {{pricestrTa_184185}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_184185}}
12 Avenue Felix Faure
 • Gần Place Massena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18404}} VND {{pricestrTa_18404}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18404}}
31 Promenade Des Anglais
 • Gần Promenade des Anglais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30940}} VND {{pricestrTa_30940}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30940}}
15 Quai Rauba Capeu
 • Gần Đồi Castle
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_87710}} VND {{pricestrTa_87710}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_87710}}
24 Rue Saint Francois De Paule
 • Gần Place Massena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_18839}} VND {{pricestrTa_18839}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_18839}}
179 Promenade Des Anglais
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_104066}} VND {{pricestrTa_104066}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_104066}}
29 Avenue Thiers
 • Gần Nhà thờ Chính thống
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_47028}} VND {{pricestrTa_47028}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_47028}}
27 Promenade Des Anglais
 • Gần Promenade des Anglais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_30961}} VND {{pricestrTa_30961}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_30961}}
25 Boulevard Dubouchage
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44938}} VND {{pricestrTa_44938}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44938}}
23 Promenade des Anglais
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121528}} VND {{pricestrTa_121528}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121528}}
44 rue Pastorelli
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_66319}} VND {{pricestrTa_66319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_66319}}
18 Rue Paganini Et 11 Rue Alsace Lorrain
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51312}} VND {{pricestrTa_51312}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51312}}
18 Avenue De Suede
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_63044}} VND {{pricestrTa_63044}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_63044}}
10 Rue De Rivoli
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_109234}} VND {{pricestrTa_109234}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_109234}}
8 Avenue de Suede
 • Gần Promenade des Anglais
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_332801}} VND {{pricestrTa_332801}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_332801}}
2 - 4 Parvis De L Europe
 • Gần Nhà hát Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_44936}} VND {{pricestrTa_44936}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_44936}}
Route de Turin
 • Gần La Tete au Carre
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_190583}} VND {{pricestrTa_190583}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_190583}}
8 Rue Emmanuel Philibert
 • Gần Musee d'Art Moderne et d'Art Contemporain
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_338386}} VND {{pricestrTa_338386}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_338386}}
58 Boulevard Risso
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_19522}} VND {{pricestrTa_19522}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_19522}}
3 Rue De Belgique
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121545}} VND {{pricestrTa_121545}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121545}}
20 Boulevard Risso
 • Gần Nhà hát Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_52003}} VND {{pricestrTa_52003}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_52003}}
57 avenue Gambetta
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121527}} VND {{pricestrTa_121527}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121527}}
127 Boulevard Rene Cassin
 • Ở L'Arenas
 • Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_121531}} VND {{pricestrTa_121531}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_121531}}
36 rue Rossini
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_20255}} VND {{pricestrTa_20255}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_20255}}
6 Rue Miron
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_26049}} VND {{pricestrTa_26049}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_26049}}
3 Avenue Des Fleurs
 • Gần Musee des Beaux-Arts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_45397}} VND {{pricestrTa_45397}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_45397}}
28 Avenue Notre Dame
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25541}} VND {{pricestrTa_25541}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25541}}
12 Avenue de Verdun
 • Gần Place Massena
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_42050}} VND {{pricestrTa_42050}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_42050}}
125 Boulevard Rene Cassin
 • Ở L'Arenas
 • Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362090}} VND {{pricestrTa_362090}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362090}}
4 Avenue des Baumettes
 • Gần Musee des Beaux-Arts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_362442}} VND {{pricestrTa_362442}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_362442}}
20 Boulevard Victor Hugo
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_23237}} VND {{pricestrTa_23237}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_23237}}
9 Rue Paul Deroulede
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_51313}} VND {{pricestrTa_51313}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_51313}}
1 Promenade Des Anglais
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_336173}} VND {{pricestrTa_336173}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_336173}}
455 Promenade Des Anglais
 • Ở L'Arenas
 • Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_57490}} VND {{pricestrTa_57490}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_57490}}
26 Rue Smollet
 • Gần Nhà hát Nice
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_361319}} VND {{pricestrTa_361319}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_361319}}
6 Rue Grimaldi
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_25554}} VND {{pricestrTa_25554}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_25554}}
30 Avenue Auguste Verola
 • Gần Musee des Beaux-Arts
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_172702}} VND {{pricestrTa_172702}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_172702}}
31 Rue Paganini
 • Gần Trung tâm mua sắm Nice Etoile
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_333837}} VND {{pricestrTa_333837}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_333837}}
76 khách sạn Nizza (Nice)
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ