North Charleston

Chủ nhật 22-04 → Thứ hai 23-04 (1 đêm)
{{RoomNumber.value}} phòng, {{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em
Tìm khách sạn

36 khách sạn

{{text}}

{{totalSearch}}

22-04-2018

Chủ nhật

{{DateCheckinStr}}

{{DayOfWeekCheckinStr}}

1
{{NumberNights}}

23-04-2018

Thứ hai

{{DateCheckoutStr}}

{{DayOfWeekCheckoutStr}}

2 người lớn, 0 trẻ em

1 Phòng

{{AdultsTotalStr}} người lớn, {{ChildTotalStr}} trẻ em

{{RoomNumber.value}} Phòng

Khách sạn North Charleston
XEM BẢN ĐỒ

4875 Tanger Outlet Blvd
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_132084}} VND {{pricestrTa_132084}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_132084}}
2934 W Montague Ave
 • Gần North Charleston and American LaFrance Fire Museum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_110629}} VND {{pricestrTa_110629}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_110629}}
5045 N Arco Ln
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_97152}} VND {{pricestrTa_97152}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_97152}}
5059 N Arco Ln
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_95300}} VND {{pricestrTa_95300}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_95300}}
7641 Northwoods Blvd
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98525}} VND {{pricestrTa_98525}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98525}}
7480 Northwoods Blvd
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143820}} VND {{pricestrTa_143820}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143820}}
3640 Dorchester Rd
 • Gần Riverfront Park
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131730}} VND {{pricestrTa_131730}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131730}}
7415 Northside Drive
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_143284}} VND {{pricestrTa_143284}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_143284}}
7670 Northwoods Blvd
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_96150}} VND {{pricestrTa_96150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_96150}}
5035 International Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị vùng Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_144201}} VND {{pricestrTa_144201}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_144201}}
2688 Fernwood Dr
 • Gần Công viên nước Whirlin' Waters Adventure
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_185340}} VND {{pricestrTa_185340}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_185340}}
7401 Northwoods Blvd
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_340713}} VND {{pricestrTa_340713}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_340713}}
2600 Elms Center Rd
 • Gần Công viên nước Whirlin' Waters Adventure
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_343865}} VND {{pricestrTa_343865}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_343865}}
5055 International Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị vùng Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_356604}} VND {{pricestrTa_356604}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_356604}}
2540 N Forest Dr
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131233}} VND {{pricestrTa_131233}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131233}}
7329 Mazyck Rd.
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_344117}} VND {{pricestrTa_344117}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_344117}}
2998 W Montague Ave
 • Gần North Charleston and American LaFrance Fire Museum
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_133389}} VND {{pricestrTa_133389}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_133389}}
5048 International Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị vùng Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_136958}} VND {{pricestrTa_136958}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_136958}}
4725 Saul White Blvd
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99621}} VND {{pricestrTa_99621}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99621}}
4715 Saul White Blvd
 • Gần Trung tâm hội nghị vùng Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_145236}} VND {{pricestrTa_145236}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_145236}}
3234 W Montague Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị vùng Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137338}} VND {{pricestrTa_137338}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137338}}
4770 Goer Dr
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_99620}} VND {{pricestrTa_99620}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_99620}}
4701 Saul White Blvd
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_58514}} VND {{pricestrTa_58514}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_58514}}
4841 Tanger Outlet Blvd
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_197708}} VND {{pricestrTa_197708}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_197708}}
9280 University Blvd
 • Gần Đại học Charleston Southern
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_142165}} VND {{pricestrTa_142165}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_142165}}
5264 International Blvd
 • Gần Nhà hát và Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113815}} VND {{pricestrTa_113815}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113815}}
7435 Northside Dr
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_98272}} VND {{pricestrTa_98272}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_98272}}
7331 Mazyck Rd
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_137337}} VND {{pricestrTa_137337}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_137337}}
3401 W. Montague AvenueNorth CharlestonSouth Carolina 29418
 • Gần Nhà hát và Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Bắc Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_198040}} VND {{pricestrTa_198040}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_198040}}
2470 Prospect Dr
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_186447}} VND {{pricestrTa_186447}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_186447}}
5055 North Arco LaneNorth CharlestonSouth Carolina 29418
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_74194}} VND {{pricestrTa_74194}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_74194}}
8975 Elms Center Road
 • Gần Công viên nước Whirlin' Waters Adventure
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_113814}} VND {{pricestrTa_113814}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_113814}}
2415 Mall Drive
 • Gần Cửa hàng Charleston Tanger
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131150}} VND {{pricestrTa_131150}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131150}}
3025 W Montague Ave
 • Gần Trung tâm hội nghị vùng Charleston
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_196432}} VND {{pricestrTa_196432}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_196432}}
2177 Northwoods Blvd
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_131007}} VND {{pricestrTa_131007}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_131007}}
7582 Stafford Rd
 • Gần Trung tâm mua sắm Northwoods
{{UserTypes.isAgent?'OTA: ': ''}}{{pricestr_139717}} VND {{pricestrTa_139717}} VND
Ưu đãi bí mật
Đã hết phòng
{{prostr_139717}}
36 khách sạn North Charleston
avatar
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ


Bạn cần trợ giúp? Hãy gọi ngay

CSKH: 1900 1870

Từ 7h30 - 21h hằng ngày

iVIVU.com © 2016 - Hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến hàng đầu Việt Nam

DKKD: 0312788481, Ngày cấp: 21/05/2014, Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

HCM: Lầu 2, Tòa nhà Anh Đăng, 215 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

HN: Tầng 12, 70-72 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Cần Thơ: 166B Trần Hưng Đạo, P. An Nghiệp, Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ (Xem bản đồ)

Like để cập nhật cẩm nang du lịch

Xin Quý khách đợi trong giây lát

Vui lòng để lại thông tin yêu cầu đặt phòng khách sạn của Quý khách.
Giá chỉ mang tính chất tham khảo và không áp dụng vào các ngày lễ tết. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong 24h.
 • Họ & Tên:
 • Số điện thoại:
 • Email:
 • Vùng/thành phố yêu cầu:
 • Tên khách sạn:
 • Ngày nhận phòng:
 • Ngày trả phòng:
 • Yêu cầu khác:
Bản đồ